Încă un studiu de oportunitate pentru salubrizare și deszăpezire. Încă 5 ani de mizerie, dar pe mai mulți bani

Tema salubrizării și deszăpezirii beneficiază de încă un studiu monumental de oportunitate, de noi angajamente asumate de municipalitatea clujeană, pentru încă 5 ani. Doar că pe alți bani.

Acum, Primăria Cluj-Napoca mai are la sertar încă o analiză, numită și Studiu de oportunitate privind fundamentarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Cluj-Napoca, sector 1. 

Prin urmare, analiza atotcuprinzătoare se referă doar la sectorul 1 al municipiului. 

Printre motivele care explică necesitatea acestei ample analize se numără și „adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante în vederea creșterii eficienței serviciilor”, după cum este precizat în sursa citată.

Printre altele, din Hotărârea supusă dezbaterii publice aflăm cum că:

„Se aprobă modalitatea de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare stradală și deszăpezire, sector 1, prin licitație deschisă în baza Legii nr 86/2016, prin încheierea unui acord-cadru pentru o perioadă de 5 ani”, se menționează în document. 

Începând cu data de 14 10 2005 serviciul a fost prestat de către Primăria Cluj-Napoca cu SC Rosal Grup SA pentru sector 1 și cu SC Brantner Servicii Ecologice SA pentru sector 2.

Concluziile sunt simple:

perioada de concesionare a serviciilor de salubrizare/deszăpezire a fost stabilită inițial pentru o perioadă de 8 ani, după care a tot fost prelungită la nesfârșit prin intermediul procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț, o chestiune mai mult sau mai puțin legală ce a făcut posibil ca din anul 2005 și până în prezent, serviciile de salubritate să fie acoperite de către două firme: Rosal Grup și Brantner Veres. 

Discutăm de cca 15 ani de zile, care implică, mai nou și serviciile de colectare selectivă, inexistente în municipiul Cluj-Napoca.

Având în vedere toate aceste matrapazlâcuri, se impune reluarea procedurii de achiziție în vederea încheierii unui nou contract pentru delegarea serviciului public de salubrizare. Dar înainte de această procedură, drept fundament, este necesar și un Studiu de Oportunitate, ținând cont de condițiile pieței: cu alte cuvinte, este necesară actualizarea tarifelor.

Un nou contract cadru, cu tarife și costuri ajustate, va permite Primăriei Cluj-Napoca să împartă cele 14 riscuri identificate cu operatorul de salubritate. 

Evident, când riscurile și sarcinile sunt împărțite, responsabilii vor fi greu de identificat. 

Cert este că municipalitatea clujeană pregătește un nou contract pentru încă 5 ani de zile, perioadă în care, dacă nu își va rezolva problemele ce țin de ecologie și salubritate, municipiul Cluj-Napoca va fi îngropat, mai mult sau mai puțin, în deșeuri.

Pata Rât rămâne argumentul cel mai pertinent în acest sens.

Despre firma căreia-i va fi atribuită sarcina de gestionare a curățeniei stradale și deszăpezirii pentru sectorul 1, nu vă spunem mai multe decât faptul că, cel mai probabil, va fi aceeași.


Adauga comentariu