Încă un ansamblu mixt din șase imobile va răsări în zona Gării din Cluj

Un ansamblu mixt din câteva corpuri de clădire urmează să fie ridicate în zona Gării din Cluj. Noul proiect urbanistic a fost propus pentru dezbatere publică, prin care strada Gării va fi restructurată după aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ). Prin noul ansamblu, care va cuprinde imobile de locuit și clădiri cu noi spații de birouri, întregul proiect Liberty Technology Park va fi extins. 

Conform proiectului aflat în dezbatere publică, terenul de 4,5 ha din proximitatea ansamblului Liberty Technology Park urmează să fie parcelat pentru următoarele obiective:

- 6 imobile noi, din care:

 2 imobile de locuințe, cu cca 250 de apartamente,

 3 imobile cu spații de birouri

 o singură grădiniță

„Prin PUZ se propune parcelarea terenului în vederea realizării unui ansamblu mixt format din 6 corpuri de clădire (o grădiniță, două imobile de locuințe colective și trei imobile mixte) ce completează spațial ansamblul Liberty Technology Park existent, precum și amenajarea terenului: spații verzi (plantații înalte, medii și joase), sistem de alei și platforme pentru circulații auto și pietonale, spații pentru biciclete, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă și alte activități în aer liber compatibile, platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe patru fracții”, se arată în proiect.

Regimul de înălțime admis pentru grădiniță este (1-2S)+P+E, iar în privința celorlalte clădiri, acestea vor avea regim de înălțime (1-3S)+P+5E+R. 

Imobilele ar trebui să fie deservite de 3 subsoluri, care adăpostesc în total 1.068 de locuri de parcare pentru autoturisme (dintre care 39 pentru persoane cu dizabilități) și 717 pentru biciclete.

De asemenea, prin acest proiect trebuie realizată conexiunea auto între strada Oașului - fundătură și strada Gării.

„Se propune o sistematizare a tramei stradale din zonă prin introducerea de noi străzi și prin reorganizarea sistemului existent, avându-se în vedere creșterea eficienței și îmbunătățirea circulației în zonă, atât auto, cât și velo și pietonal. Accesul la ansamblu se va realiza din str. Gării și din str. Oașului fundătură. Prin studiu se propune o legătură auto și pietonală între cele două străzi, pe proprietatea beneficiarei, astfel fiind îmbunătățită circulația auto în zonă”, se menționează în proiectul de restructurare.

Conform datelor înaintate în proiect, investiția ar putea fi realizată în patru etape:

- se vor realiza corpurile I și J cu destinația de locuințe colective, precum și drumul aferent de acces care le deservește. 

- se vor realiza corpurile G – grădiniță și F – birouri/servicii.

- se va realiza corpul H (birouri, servicii) și strada A, pe tronsonul aferent imobilului

- corpul A (birouri, servicii) și strada A până la intersecția cu strada Gării.

Potrivit raportului de specialitate anexat documentației, pe cheltuiala investitorului ar trebui realizate următoarele obiective:

- Două stații de biciclete publice „Cluj Bike” ce vor fi preluate cu titlul gratuit în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca anterior recepției corpului A;

- Amenajarea unui teren de 1.800 mp cu acces direct din str. Oașului Fundătură, ca spațiu verde cu loc de joacă pentru copii, ce va fi preluat cu titlul gratuit în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca anterior recepției ultimulu corp de clădire a ansamblului propus, corpul A.

Amenajarea se va realiza în baza unui proiect de specialitate, avizat și va consta în loc de joacă pentru copii, cu dotări specifice, zonă de fitness în aer liber, zonă de relaxare, mobilier urban, alei pietonale, amenajare peisageră cu gazon, arbuști și arbori.

Investiția estimativă asumată pentru amenajarea parcului este de aproximativ 200.000 de euro;

- Plantarea arborilor cu talie medie, cu circumferința de minim 35 m măsurată la o distanță de 1 m de la colet, în fața clădirii E (clădire existentă) de pe strada Gării 21, până la finalul anului 2020;
- modernizarea stației de autobuz de pe strada Oașului. 

Termenul de realizare este de max 12 luni de la data obținerii autorizației de construire pentru modernizarea stației de autobuz, dar nu mai târziu de recepția ultimului corp de clădire din ansamblu. Investiția estimativă pentru acest obiectiv este de 10.000 de euro.

Proiectul a fost lansat în dezbatere publică și vizează restructurarea din zona Gării. 

 

Adauga comentariu