Împrumuturi marca Alin Tișe – după 50 milioane euro pentru asfaltarea drumurilor, Consiliul Județean ia un alt credit de 40 milioane euro

După ce la început de mandat, în 2016, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj a contractat un împrumut în valoare de 50 milioane euro pentru modernizarea drumurilor județene, acum spre finalul mandatului, mai vrea să bage județul într-o datorie, de data aceasta de 40 milioane euro. Banii ar urma să fie folosiți pentru realizarea unor investiții de interes local pentru care nu sunt suficienți bani în bugetul județului.

„Una din atribuțiile principale ale Consiliului Județean Cluj este aceea de dezvoltare economico-socială a județului. Astfel, în vederea realizării obiectivelor de investiții publice de interes local trebuie identificate soluții de finanțare. Din analiza proiectului bugetului general propriu al județului Cluj pe anul 2020 rezultă că nu se poate acoperi nevoia de finanțare a programului de dezvoltare. În concluzie, se impune atragerea de fonduri prin contractarea unei finanațări rambursabile. Pentru identificarea celei mai bune soluții de finanțare este necesară organizarea unei proceduri de achiziție a serviciilor de consultanță de specialitate”, scrie în caietul de sarcini.

Potrivit aceluiași document, ofertantul trebuie să facă dovada prestării în ultimii 3 ani a cel puțin unui contract de servicii de consultanță de specialitate pentru contractarea unei finanțări rambursabile cu o valoare de minim 200 de milioane de lei de către o autoritate a administrației publice locale din România și va analiza capacitatea Consiliului Județean de îndatorare, precum și prognoza gradului de îndatorare.

Câștigătorul licitației va pregăti și documentanția de atribuire pentru procedura de achiziție de contractare a finanțării rambursabile, în vederea selectării finanțatorului și va asigura asistență în derularea procedurii de achiziție pentru selectarea băncii creditoare.

Creditul contractat în 2016 a fost destinat inițial pentru modernizarea drumurilor județene, dar ulterior a fost destinat altor investiții. Perioada de returnare a creditului din 2016 este de 12 ani.

“În contractul de credit de investiții încheiat între CEC Bank, în calitate de finanțator și Consiliul Județean Cluj este prevăzută ca dată limită pentru efectuarea de trageri din credit data de 3 ianuarie 2020. Majoritatea obiectivelor de investiții propuse a fi finanțate din credit (drumurile județene) vor fi finanțate din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, proiectele fiind în etapa de contractare, în urma efectuării unei analize a modului de utilizare a creditului se impune prelungirea perioadei de trageri până la data de 31 decembrie 2020, în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes public județean” era precizat într-un proiect de hotărâre referitor la creditul de 50 milioane euro.

În prezent, doar o treime din drumurile județene sunt modernizate.

Consiliul Județean a mai luat un credit și în anul 2013.

Adauga comentariu