Imagini cu cel mai nou șantier din Gheorgheni: se ridică un nou bloc peste case

Noi blocuri vor fi construite în cartierul Gheorgheni, acolo unde construcțiile de tot felul - blocuri și clădiri de birouri au transformat întreaga zonă într-un imens șantier. Vechile construcții, casele de locuință ale clujenilor, sunt demolate pentru a face loc noilor construcții – blocurile-dormitor, care transformă imaginea întregii străzi. După cum s-a întâmplat și în celelalte cartiere ale orașului, și aici Primăria continuă să aplice aceeași tehnică în materie de urbanism: blocurile între case. 

De câteva zile, str Constantin Brâncuși nr 101-103 a făcut loc unui nou șantier, care se adaugă celor deja existente. Astfel, câteva case individuale au fost împrejmuite, iar marcarea teritoriului a cuprins până și o bună parte din trotuar. 

Lucrările de demolare sunt în plin proces de execuție.

După demolarea construcțiilor și curățarea terenului de cărămizi și moloz, va urma perioada amenajării terenului pentru primele lucrări de construcție la noul ansamblu de imobile cu funcțiuni mixte. 

Certificatul de Urbanism (C.U.) nr 3373/2020 a fost eliberat recent, la începutul lunii septembrie. 

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ȘI DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI

Conform C.U, imobilul situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, se găsește în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural urbanistice.

Imobilul se află în proprietate privată.

Situație actuală și regim juridic

- teren (curți construcții) și A.D. nr. 68/21.07.2020 „Desființare construcții existente C1, C2, C3”;

Destinația zonei: UTR = RrM1- Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării - Zonă mixtă cu regim de construire închis.

Caracterul actual

Spaţii cu caracter rezidenţial de tip periferic, dezvoltat pe un parcelar cu clădiri de factură modestă, situate în lungul unor străzi care, odată cu dezvoltarea oraşului şi a traficului urban au devenit culoare importante de circulaţie, dar şi de interes.

Acest fapt a antrenat un proces de declin urban, determinat de numeroasele disfuncţionalităţi şi incompatibilităţi apărute, precum:

- pierderea intimităţii curţilor locuinţelor prin utilizarea celor vecine pentru alte activităţi – parcare, depozitare etc.

- degradarea calităţii locuirii şi diminuarea prezenţei acesteia;

- apariţia unor construcţii noi disonante cu caracterul zonei care, prin diversitatea modurilor de ocupare a terenului, tipologie, calitate, determină o diversitate negativă, rezultat al lipsei unei reglementări clare şi unitare.

Caracterul propus

Spaţii urbane cu funcţiune mixtă, de tip subcentral;

Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise;

Clădiri dispuse în aliniament, cu regim mediu de înălţime, cu aliniere la cornişa situată la o înălţime de 18 m, cu tipologii de tip compact.

Emiterea unui certificat de urbanism a fost solicitată pentru “construire imobil cu funcțiune mixtă, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente”.

Pentru acest amplasament s-a emis A.D. nr. 68/21.07.2020 „Desființare construcții existente C1, C2, C3”.

Documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire se va prezenta conform conținutului cadru din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare; de asemenea, organizarea de șantier se va face strict pe terenul proprietate, fără a afecta vecinătățile, se arată în criteriile aferente Certificatului de Urbanism (C.U.)

Vecinătățile, mai treacă-meargă. Dar trotuarul a fost ciuntit serios cu ocazia demolării vechilor construcții. 

Autorizație de desființare 68/2020 din 21 iulie 2020

DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE - CORP C1 , C2, C3. judetul Cluj, STRADA CONSTANTIN BRÂNCUȘI NR. 101-103

Investiție de bază: 110.700 lei.

În baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAD) nr. 01/2020, elaborat de ATELIER DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM, respectiv de arh. Arh. Adrian Zeno Borda, se arată în documentația aferentă aprobării autorizației de desființare. 

Titularul autorizaţiei este obligat:

Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate prin trimiterea unui formular atât administrației publice locale emitente a autorizației, cât și Inspectoratului Teritorial în Construcții. 

„ • la  începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil „Panoul de identificare a investiţiei”;

•  la finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze „Plăcuţa de identificare a investiţiei”, se mai precizează în documentația aferentă. 

Cel puțin deocamdată, Panoul de identificare nu este de găsit, adică nu poate fi identificat. 

Durata de execuţie a lucrărilor: 12 LUNI calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor autorizate.

Termenul de valabilitate a autorizaţiei: 12 LUNI de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.

Prin urmare, pentru localnicii de pe strada Constantin Brâncuși, șantierul este abia la început.

Urmează o perioadă lungă, în care vor putea asculta încontinuu „muzica” utilajelor și a lucrărilor de execuție a noului imobil din această zonă. 

Adauga comentariu