Guvernul va obliga firmele de topografie să lucreze pe sume stabilite de stat. Comunismul revine cu încredere sub masca Guvernării PSD-ALDE

Guvernul a pregătit un proiect de ordonanță de urgență care prevde în mod clar obligația firmelor private de cadastru și topografie să efectueze activități economice la un preț stabilit de stat. În acest fel sunt încălcate normele fundamentale de drept comercial. Proiectul OUG modifică și completează Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr 7/1996.

Imposibilitatea implementării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, din cauza sumelor infime cu care sunt plătiți topografii pentru realizarea documentației de înregistrare în Cartea Funciară a imobilelor, determină Guvernul să arunce povara financiară în sarcina firmelor private, în loc să aloce mai multe fonduri publice. Un proiect de ordonanță de urgență, care urmează să fie adoptat, va obliga firmele de topografie să facă lucrările de cadastru aproape gratis, sub sancțiunea ridicării autorizațiilor.

Proiectul de act normativ prevede modificarea articolului 46 după cum urmează: 
”După alineatul (1) al articolului 46 se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins: << (11) Persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de cadastru, cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetecţie au obligația de a executa anual lucrări de înregistrare sistematică. Fac excepție persoanele fizice sau juridice autorizate să execute astfel de lucrări, care au sediul social în unități administrativ-teritoriale din mediul urban, pe a căror rază teritorială nu există terenuri extravilane.>>”. 
Firmele vizate care nu se pot încadra în bugetul infim oferit de stat pentru lucrările respective vor fi sancționate, în baza aceleiași Ordonanțe a Guvernului. Sancțiunea va fi prevăzută în același articol, 46. ”După alineatul (3) al articolului 46 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: <<(31) Neîndeplinirea obligației prevăzută la alin. (11) constituie contravenție și se sancționează cu suspendarea autorizaţiei de a desfăşura lucrări de specialitate.>>”

 

 

 

În mod concret, această măsură comunistoidă obligă firmele private de topometrie sau topografii cu PFA să accepte lucrări impuse de stat, să lucreze la prețul stabilit de guvern, sub sancțiunea suspendării autorizației de desfășurare pe mai departe a lucrărilor de specialitate. 

Aceste măsuri subversive ale Guvernului de reglementare a lucrărilor de cadastru amintesc de politica comunistă de după ′48, atunci când statul s-a implicat direct în economie și în celelalte sfere sociale, prin intermediul măsurilor de naționalizare și reglementare a pieței direct de către stat. 


Iar toate aceste măsuri care vor afecta în mod direct cetățenii, sunt luate în tăcere și unanimitate, pe ascuns, în vreme ce știrile oficiale sunt preocupate de schimbările din Justiție ori de mișcările pro și contra ale măsurilor luate de Guvern. Se pare că pe lângă Justiție sunt adoptate măsuri la fel de sfruntate, care afectează populația țării. Acestea sunt adevăratele modificări pe care nu vrem să le vedem...

 

sursa foto: cursuriautorizate.eu

Adauga comentariu