Firma care deține hotelul Belvedere se opune proiectului propus pentru modernizarea Cetățuii: nu vor să renunțe la locurile de parcare

SC Unita Turism Holding SA, firma care deține hotelul Belvedere solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Cluj-Napoca prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economic pentru modernizarea ansamblului Cetățuia. Firma este nemulțumită de faptul că proiectul prevede expropierea a unei părți din proprietatea deținută, fiind vorba despre parcarea exterioară a hotelului. 

Prin plângerea prealabilă SC Unita Turism Holding SA solicită revocarea HCL 167/2021 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarea ansamblului urban Cetățuia”, aceasta fiind în opinia petentei nelegală.  

„Societatea noastră deține în proprietate în zona Cetățuia o suprafață totală de 37.223 mp (suprafață care include hotelul Belvedere și parcarea aferentă de 112 locuri, amenajată în configurația curentă de zeci de ani). Potrivit studiului de Fezabilitate, societatea va pierde prin exproprierea o suprafață de 30.383 mp din totalul de 37.223 (suprafața ce urmează a fi expropriată incluzând întreaga parcare aferentă hotelului Belvedere). Nu este îndeplinită cerința utilității publice, cel puțin în ceea ce privește parcarea, deoarece parcarea (care este esențială pentru desfășurarea unui activități economice de către subsemnata) va trece în domeniul public, urmând a se amenaja un platou cu terase ce vor desfășura activități economice”, transmite societatea.

De asemenea, societatea consideră că lipsa unui raport de evaluare cu privire la cuantumul estimat al despăgubirilor ridică dubii serioase cu privire la legalitatea HCL 167/2021. 

Serviciile de specialitate din Primărie consideră că plângerea prealabilă este inadmisibilă și aduc și argumente în acest sens.

„HCL nr. 167/2021 nu declanșează procedura exproprierii, așa cum în mod eronat apreciază petenta, ci doar stabilește indicatorii tehnico-economici, respectiv devizul general estimativ al investiției. Declanșarea procedurii de expropriere se realizează prin Hotărâre a Consiliului Local, conform art. 5 din Legea 266/2010, hotărâre care este ulterioară hotărârii de aprobare a indicatorilor tehnico-economici”, potrivit răspunusului Primăriei.

Pentru asigurarea unui proiect de dezvoltare coerent, unitar și funcțional, atât sustenabil cât și atractiv prin studiul de fezabilitate a fost propusă reunificarea proprietății și restaurarea integrală a monumentului. Astfel a fost stabilit perimetrul de intervenție în suprafață totală de 140.295 mp, din care 35.424 mp sunt în proprietatea privată, fiind propusă exproprierea acestora. Întregul spațiu urmează să devină un spațiu public de o foarte bună calitate, un loc predilect pentru evenimente în aer liber, un loc reprezentativ cu un puternic, cu un puternic caracter identitar pentru întregul oraș și folosit din plin de locuitori și vizitatori. 

În ceea ce privește locurile de parcare, Primăria menționează că în acest moment sunt reglementate 85 de locuri pentru mașini și 11 pentru autocare, dintre care 46 de locuri pentru mașini aflate în proprietatea Unita Turism Holding. Parcajele auto la care face referire reclamanta se află în subsolul hotelului, nu de parcaje exterioare. 

Potrivit calculelor făcute de Primărie, hotelul trebuie să dețină minimi 16 locuri de parcare și deja deține 20 la subsolul hotelului. Activarea cu funcțiuni temporare a parcului, precum amenajarea unor terase sau organizarea unor evenimente comerciale sau necomerciale nu a făcut obiectul acestui studiu și nu sunt incluse în analiza economică a investiției.  

Prin proiect se propune amenajare altor 110 locuri de parcare pe străduțele adiacente de care ar putea să beneficieze și Hotelul.  

Adauga comentariu