FILMARE CU DRONA: RADP Cluj-Napoca depozitează deşeuri nesortate şi netratate la CMID, încălcând legea şi compromiţând proiectul

Din filmările făcute cu drona în luna octombrie de către activiştii clujeni de mediu se vede, fără dubiu că LA CMID CLUJ SE DEPOZITEAZĂ, SISTEMATIC, DEȘEURI NESORTATE ȘI NETRATATE. Practic, operatorul CMID, RADP Cluj-Napoca încalcă, sistematic, legea.

Activiştii de mediu au lansat pe pagina de Facebook a Clujului Civic şi o petiţie publică cerând pedepsirea celor care se fac vinovaţi.

“Stimat cetățean clujean, ai vrut mediu curat pentru tine și copii tăi.

Nu o să-l ai niciodată. Nici tu, și nici copii tăi.

La Centrul de Management Integrat al Deșeurilor se depun sistematic deșeuri nesortate și netratate - încalcând toate legile românești și europene în materie. E crimă de mediu. E crimă de mediu organizată. E crimă de mediu organizată de stat.

Își bat joc demult de prezentul tău, și își vor bate joc sistematic și de viitorul copiilor tăi. Vrei să faci ceva?

1. Distribuie această postare și

2. Scrie un comentariu cu DA pentru a semna petiția de mai jos către

Comisia Europeană

DG Environment

Guvernul României

Autoritatea de Management a Programului Operational Infrastructura Mare

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Institutia Prefectului Judetului Cluj

Consiliul Județean Cluj

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj

Garda de Mediu Cluj

spre stiinta

Primarul Municipiului Cluj-Napoca

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

Vă aducem la cunoștință că în urma mai multor filmări de înaltă rezoluție realizate în perioada 1-7 octombbrie, cu drona, deasupra depozitului Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Cluj, am constatat că în Celula 1 a depozitului se depun sistematic deșeuri NESORTATE ȘI NETRATATE.

Ciurul utilizat de RADP având găuri de 80mm - în corpul depozitului nu ar avea voie să ajungă obiecte mai mari de 8 cm. În loc de aceasta, în imaginile filmate se văd cu ochiul liber PET-uri la 2.5l, bidoane de 5l, găleți de lavabil, corpuri de plastic de până la 1m, etc. Deasemenea, imaginile filmate relevă o mare varietate de materiale - sticlă, plastic, metal, hârtie.

Cele semnalate încalcă flagrant o serie de prevederi internaționale și naționale asumate de România, incluzând Autorizația Integrată de Mediu, emisă pentru “Depozit de deșeuri menajere - Celula 1 din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj” - v. Temeiul Legal / Condiții necesare: “primirea la depozitare doar a deșeurilor rezultate după operațiunile de sortate/tratate”.

Vă solicităm să luați imediat măsurile de competența instituției dumneavoastră pentru

-a constata oficial și documenta adecvat cele semnalate

-a identifica cine și pe ce bază a efectuat respectivele depuneri de deșeuri nesortate și netratate

-a lua măsuri pentru imediata stopare a acestor practici

-a identifica cei răspunzători

-a aplica măsuri legale de sancționare a acestora

-a preveni continuarea acestor practici, inclusiv prin măsuri de suspendare sau anulare a autorizației, conform prevederilor Autorizației Integrate de Mediu, v.

“Autorizaţia de mediu se suspendǎ de cǎtre autoritatea competentǎ pentru protecţia mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, dupǎ o notificare prealabilǎ, prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor, conform O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările și completările ulterioare. Suspendarea se menţine pânǎ la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendǎrii, desfǎşurarea activitǎţii este interzisǎ.” și “În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentǎ pentru protecţia mediului dispune, dupǎ expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei integrate de mediu.”

Adauga comentariu