"Extinderea Serviciilor Ortodontice prin achiziționare de Sisteme Digitale performante" - Anunt

 

Anunț de presă 

 

28 decembrie 2018

 

Comunicat rezultate intermediare ale proiectului cu titlul

"Extinderea Serviciilor Ortodontice prin achiziționare de Sisteme Digitale performante"

 

La data de 11 iulie 2018 a fost semnat Contractul de finanţare pentru proiectul cu titlul „Extinderea Serviciilor Ortodontice prin achiziționare de Sisteme Digitale performante”, Cod SMIS 110063, cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Domeniul major de intervenţie: 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

 

Obiectivul Generalal proiectului constă în creșterea competitivității Cabinetului de Ortodonție Barbur prin achiziționarea de sisteme digitale performante în vederea extinderii și îmbunătățirii serviciilor oferite. 

 

Valoarea totală a proiectuluieste de 2.579.383,15 lei, din care finanțare nerambursabilă de tip FEDR 1.584.568,14 lei și valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 279.629,67 lei. 

 

Beneficiar al proiectului: Cabinetul de Ortodontie Barbur SRL

 

Data începerii proiectului: 11 iulie 2018 

Data finalizării proiectului: 30 aprilie 2019

 

Aflat la jumătatea implementării, rezultatele și obiectivele intermediareau fost atinse, în conformitate cu graficul de imprementare a activităților, precum:

·      Achiziția de echipamente inovative în domeniul ortodonției;

·      Crearea a două noi locuri de muncă;

·      Participarea la un Târg internațional de profil în calitate de expozant. 

 

Contact: cabinet.barbur@gmail.com, Cluj Napoca, Str. Poet Andrei Muresanu, Nr 8A

Adauga comentariu