Exclusiv: Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat încălcări ale obligațiilor investitorului și ale executantului atât pe Ploiești 9, cât și pe Ploiești 11, și a dispus oprirea lucrărilor

Inspectoratul Regional în Construcţii Nord–Vest a răspuns sesizării Ziar de Cluj în privința construirii fără autorizație a două etaje suplimentare la blocul-turn de pe strada Ploiești 9-11, constatând încălcări ale obligațiilor investitorului și ale executantului, prevăzute în Legea nr. 10/1995, privind calitatea lucrărilor de construcții, republicată. 

Faţă de neconformităţile constatate s-au dispus măsuri corective factorilor implicaţi, precum şi termene de ducere la îndeplinire a acestora. De asemenea s-a dispus investitorului ca reluarea lucrărilor să se facă numai după ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse.

Totodată, faţă de cele constatate s-au întocmit procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Ziar de Cluj a sesizat anterior și autoritățile de control din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, care au constatat că la adresa Ploiești 11 nu s-au respectat prevederile autorizației de construire

Ziar de Cluj a sesizat anterior și autoritățile de control din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, iar ca urmare a sesizării noastre, în data de 2 august, Primăria Cluj-Napoca ne-a oferit următorul răspuns:

„Ca urmare a solicitarii dvs, înregistrate la Primăria mun. Cluj-Napoca cu nr. 319559/101/21.07.2016, vă comunicăm următoarele:

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii, verificând aspectele sesizate, la imobilele din str. Ploiesti nr. 9 şi nr. 11, au constatat următoarele: la adresa din str. Ploieşti nr. 9, lucrările de construcţii s-au executat în baza autorizaţiei de construire nr.1384 din 04.12.2014 pentru ,,CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE S+P+12E, AMENAJARI EXTERIOARE”, iar în continuare lucrările de construire la imobilul cu nr. 9 s-au desfăşurat în baza autorizaţiei de construire cu modificarea soluţiei constructive - imobil cu funcţiuni mixte S+P+12E, nr.1100 din 14.07.2016, cu următoarele modificări propuse: recompartimentări interioare, realocări funcţionale, modificare înălţime niveluri, creare supantă, spaţiu tehnic, refaţadizare şi modificări ale poziţiei golurilor, majorare numar locuri de parcare, beneficiar fiind SC CENTRAL BUSINESS PLAZA SRL; la adresa din str. Ploieşti nr. 11, proprietarul actual SC VENT CAR TRANS SRL, nu a respectat prevederile autorizaţiei de construire cu nr. 1436/15.12.2014, pentru ''Construire imobil cu funcţiuni mixte S+P+12E, amenajări exterioare situat la adresa mai sus amintită, astfel: s-a construit deasupra etajului cu nr. 12, un nivel suplimentar care nu era prevăzut în autorizaţia de construire; beneficiarul autorizaţiei fiind SC ITALIA TILES SRL.

Astfel pentru imobilul situat pe str. Ploieşti de la nr. 11, s-a întocmit un proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, iar ca măsură complementară s-a dispus oprirea imediată a lucrărilor şi intrarea în legalitate.”

Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat încălcări ale obligațiilor investitorului și ale executantului atât pe Ploiești 9, cât și pe Ploiești 11

Cu toate că autoritățile de control din cadrul Primăriei Cluj-Napoca au constatat nerespectarea prevederilor autorizației de construire numai în cazul adresei din strada Ploiești nr. 11, considerând că lucrările de construire de la adresa Ploiești nr. 9  „s-au executat în baza autorizaţiei de construire nr.1384 din 04.12.2014 pentru ,,CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE S+P+12E, AMENAJARI EXTERIOARE”, iar în continuare lucrările de construire la imobilul cu nr. 9 s-au desfăşurat în baza autorizaţiei de construire cu modificarea soluţiei constructive - imobil cu funcţiuni mixte S+P+12E, nr.1100 din 14.07.2016, cu următoarele modificări propuse: recompartimentări interioare, realocări funcţionale, modificare înălţime niveluri, creare supantă, spaţiu tehnic, refaţadizare şi modificări ale poziţiei golurilor, majorare numar locuri de parcare”, inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții au constatat încălcări ale obligațiilor investitorului și ale executantului la ambele adrese (fiind vorba, de fapt, despre una și aceeași construcție):

„Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrata la I.R.C. NORD-VEST-IJC Cluj cu nr. 33368/03.08.2016, va comunicam următoarele:

În ceea ce priveşte obiectivul “CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNI MIXTE S+P+12E, AMENAJARI EXTERIOARE”, situat în localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj, amplasat în str. Ploieşti nr. 11, reprezentanţii I.J.C. Cluj au efectuat un control şi au întocmit un proces-verbal de inspecţie prin care au constatat că lucrările de construcţii se realizează în baza autorizaţiei de construire nr. 1436 emisă la data de 15.12.2014 de către primarul mun. Cluj-Napoca.

La data controlului s-a constatat, ca şi stadiu fizic, că structura S+P+12E+Supanta era realizată 100%, la spaţiul tehnic erau turnaţi stâlpi si diafragme şi erau executate inchideri exterioare până la etajul 10 inclusiv. Nu se executau lucrări, acestea fiind oprite de către reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca, pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei de construire (în sensul că au fost executate lucrări de construcţii pentru realizarea etajului 13 (supantă) şi spaţiu tehnic (retras) 14).

Urmare controlului efectuat de către reprezentanţii instituţiei noastre s-au constatat încălcări ale obligaţiilor investitorului şi ale executantului, prevăzute în Legea nr. 10/1995, privind calitatea lucrărilor de construcţii, republicată.

Faţă de neconformităţile constatate s-au dispus măsuri corective factorilor implicaţi precum şi termene de ducere la îndeplinire a acestora. De asemenea s-a dispus investitorului ca reluarea lucrărilor să se facă numai după ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse.

Totodată faţă de cele constatate s-au întocmit procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Referitor la obiectivul “CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNI MIXTE S+P+12E, AMENAJARI EXTERIOARE, autorizat cu A.C. nr.1384/14.07.2014”, Regim de înălţime S+P+12E, situat în localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj, amplasat în str. Ploieşti nr. 9, reprezentanţii I.J.C. Cluj au efectuat un control şi au întocmit un PVI prin care au constatat că lucrările de construcţii se realizează în baza AC nr. 1100 emisă la data de 14.07.2016 de către Primarul mun. Cluj-Napoca, emisă pentru “Modificarea soluţiei constructive- Imobil cu funcţiuni mixte S+P+12E, autorizat cu A.C.1384/14.07.2014”

La data controlului s-a constatat, ca şi stadiu fizic, că era finalizată structura de rezistenţă astfel: structura S+P+12E+Supanta - realizata 100%, la spaţiul tehnic erau turnaţi stâlpi şi diafragme, erau realizate inchideri exterioare realizate până la etajul 10, era montată tamplaria exterioară până la etaj 7.

Urmare controlului efectuat de către reprezentanţii instituţiei noastre s-au constatat încălcări ale obligaţiilor investitorului şi ale executantului, prevăzute în Legea nr. 10/1995, privind calitatea lucrărilor de construcţii, republicată.

Faţă de neconformităţile constatate s-au dispus măsuri corective factorilor implicaţi precum şi termene de ducere la îndeplinire a acestora.

Totodată faţă de cele constatate s-au întocmit procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

INSPECTOR ŞEF REGIONAL
Ing. Laurentiu Viorel RUEN”

După ce Alin Tișe s-a jucat cu numerele 9 și 11, încercând să inducă în eroare opinia publică prin ideea că doar la una dintre locații au existat abateri, Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat încălcări ale obligațiilor investitorului și ale executantului la ambele adrese, închizând astfel orice fel de joc ulterior de declarații privind respectarea autorizației la una dintre adrese și nerespectarea doar în cazul celeilalte. 

„Sunt două posibilități legale: ori să se reautorizeze, ori să se demoleze!”

Pentru că, din răspunsul pe care ni l-a oferit ISC, nu reies clar care sunt încălcările obligațiilor investitorului și ale executantului, constatate în urma controlului, și nici care sunt măsurile corective dispuse factorilor implicați și termenele de ducere la îndeplinire ale acestora, am sunat la Serviciul de Permanență al Inspectoratului Județean în Construcții Cluj, pentru a cere lămuriri suplimentare privind toate aceste importante detalii.

Ofițerul de serviciu care a răspuns la telefon, sub rezerva faptului că dânsul nu este purtătorul de cuvânt al Instituției, a avut totuși amabilitatea de a ne oferi anumite precizări:

„Ei nu mai au voie să intervină la structura de rezistență. Detaliile respective, celui care face reclamația, nu i se pot da. 

Dar acolo, vă spun despre ce e vorba: acolo nu s-a respectat proiectul, s-au făcut două niveluri suplimentare. Până când Primăria ia o decizie în sensul că reautorizează, nu reautorizează - asta e datoria și obligația Primăriei să spună, nu a instituției noastre - nu știm nimic! Eu știu că este în curs de a decide Primăria lucrul acesta. Deci, unul dintre investitori a obținut autorizația de construire, Ploiești 9. Celălalt, pentru că a fost amendat contravențional și de către Primărie, intrarea în legalitate presupune alți pași față de cei obișnuiți. Asta înseamnă expertiză, proiect suplimentar, detalii de execuție, chestiuni tehnice.

Deci, sunt două posibilități legale: ori să se reautorizeze, ori să se demoleze! Cele două posibilități pe care autoritatea publică locală le are pentru a le dispune investitorului: ori demolarea, ori reautorizarea!”

L-am întrebat pe reprezentantul ISC dacă, legal, se poate cere reautorizarea după ce cele două etaje au fost construite fără autorizație. Iar acesta ne-a răspuns:

„Da, sigur că da! Oricine poate!  Dar, nu este normal? Logic! Ai greșit, te adresezi celui care gestionează problema!”

Recunoașterea unui mod de lucru anterior ilegal

Reautorizarea celor două niveluri suplimentare deja construite fără autorizație miroase a dublă măsură. În 18 iulie, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a transmis presei o informare, conform căreia „conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj a efectuat lucrări ilegale, fără autorizații, la clădiri încadrate monument istoric”, Alin Tișe considerând că „demersurile demarate ulterior de către Direcție pentru a solicita certificatele și autorizațiile prevăzute de lege recunosc implicit modul de lucru, anterior ilegal”:

„D.G.A.S.P.C. Cluj este o instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, finanțată din bugetul județului Cluj, iar în cursul anului 2016 conducerea Direcției a dispus efectuarea ilegală a unor lucrări de reabilitare/reparare la un corp de clădire din incinta instituției (str. Eremia Grigorescu nr.37-39).

Primăria municipiului Cluj-Napoca, în data de 17.05.2016, prin procesul-verbal de constatare nr. 101, a constatat efectuarea lucrărilor ilegale și a dispus oprirea lucrărilor, formulând în acest sens și o plângere penală.

Menționăm în acest context faptul că un proces-verbal de constatare a infracțiunii nu poate fi contestat administrativ, iar demersurile demarate ulterior de către Direcție pentru a solicita certificatele și autorizațiile prevăzute de lege recunosc implicit modul de lucru, anterior ilegal.”

Coroborând aceste informații și evenimente, ne întrebăm dacă o cerere de reautorizare pentru construcția de pe Ploiești 9-11 nu ar recunoaște implicit „modul de lucru, anterior ilegal”.

Cu toate acestea, acum „Nașul” urmează să decidă dacă familia „finului” va rămâne cu cele două niveluri suplimentare construite fără autorizație! 

Comentarii

razvan

31.08.2016 16:46

apa trece, pietrele raman...o sa faca sa fie bine ca doar nu darama ce au facut...ar fi primu caz, cred, din Romania :)

KALA BUFTEA

31.08.2016 17:08

"măsuri corective factorilor implicaţi precum şi termene de ducere la îndeplinire a acestora". Ruen pare sa acordeze tambalul pe care vor pune altii vecini batistele. Ne crede si tampiti pe deasupra ! Constituie INFRACTIUNE executarea, fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea autorizatiei de construire a lucrărilor prevăzute de aceasta.in plus:Capitolul IV - SanctiuniArt. 31Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia, fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta, daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti, vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.Fapta prevazuta in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, in cazul in care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei, moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.Art. 32Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control, in toate cazurile in care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea.Art. 33Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda:I. de la 15.500.000 lei la 93.000.000 lei:a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia;b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de complexitate si importanta deosebita, referitoare la stabilitate si rezistenta.II. de la 15.500.000 lei la 77.000.000 lei:a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor legale;b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, a lucrarilor de intretinere, de reparatii si de consolidari;c) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari care pot afecta cerintele, fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale;d) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii, inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art. 14.III. de la 7.700.000 lei la 46.500.000:a) elaborarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor, precum si insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati;b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele constructiei;c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale;d) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale;e) stabilirea, in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii, a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor;f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala, la terminarea lucrarilor de constructii;g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, corespunzator prevederilor art. 21;h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii, neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control, conform prevederilor legale.IV. de la 3.000.000 lei la 12.500.000 lei:a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii;b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor;c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte;d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor;e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare.V. de la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei:a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante, urmare convocarii facute de executant, precum si convocarea nejustificata, de catre acesta, a factorilor interesati;b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute in timpul executiei, referitoare la cerinte;c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerinte;d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru rezolvarea neconformitatilor, defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul executiei;e) nesesizarea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie, precum si la cele in exploatare;f) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse in actele de control.Art. 34Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 33 se aplica persoanelor juridice si fizice.Art. 35Constatarea contraventiilor prevazute la art. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, iar in cazurile prevazute la art. 30, de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii.- poate ne spune ISC (oficial) unde scrie in lege "măsuri corective factorilor implicaţi precum şi termene de ducere la îndeplinire a acestora"OZ I BUNA

mihai

01.09.2016 07:19

Blocul ala se va prabusi la primul cutremur...de afara se vede ce prost sunt construiti peretii. Iar la nivelul birourilor, inaltimea plafonului e ca la apartamente....oare cum vor monta tubulatura de ventilatie ?? ( minim 60 cm). Sau vor converti birourile tot in apartamente?

Aurel

01.09.2016 10:52

De ce ziariștii nu spun nimic despre „piața Mărăști”, focar de infecție, hidoșenie arhitecturală, posibil dezastru în caz de incendiu?

Liviu Alexa

01.09.2016 11:14

De ce nu cititi mai atent ceea ce scriem? Avem materiale despre Piata Marasti: Piața Mărăști, un monstru care în caz de incendiu riscă să se transforme într-un nou Colectiv - http://www.ziardecluj.ro/piata-marasti-un-monstru-care-caz-de-incendiu-risca-sa-se-transforme-intr-un-nou-colectiv

jhony

01.09.2016 11:25

Liviu draga in Borhanci cand vi sa vezi si acolo ce face "Nasul si Finul " si oamenii simpli nu au voie pe terenurile proprii sa faca nimic pentru ca asta e politica lui Boc si a lui Paunel sa puna mana pe terenurile oamenilor sa se dezvolte ei , te astept cu drag si te invit la Borhanci si sa vezi numa ce se intampla 

Adauga comentariu