EXCLUSIV – Brantner, TUN de 72 milioane lei pe gunoi în Timișoara

Brantner, una din firmele abonate de o veșnicie la banul public din Cluj-Napoca, a dat un tun și în Timișoara. A câștigat licitația pentru delegarea serviciilor de curățenie stradală în Timișoara lui Nicolae Robu, unul dintre orașele membre ale Alianței Vestului din care face parte și Cluj-Napoca.Valoarea contractului este de fix 72.794.318 lei, fără TVA și este valabil 4 ani. Contractul a fost semnat în 11 februarie 2019. 

„In baza Acordului –cadru si a contractelor subsecvente vor fi prestate servicii de salubrizare stradala in Municipiul Timisoara, in conformitate cu cerintele impuse in Documentatia de atribuire. Valoarea totala estimata a Acordului cadru este de 72.794.318 lei fara TVA. Valoarea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 18.198.579,50 lei fara TVA. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Durata prezentului acord cadru este de 4 ani (48 luni) incepand cu data semnarii lui de catre parti. Contractele subsecvente se vor incheia odata la 12luni, sa u ori de căte ori este nevoie, in functie de necesitatile achizitorului si de fondurile alocate. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 11 zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 15 zile înainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare”, se arată în acordul cadru.

Din 2005, Brantner se ocupă de curățenie stradală și deszăpezire și în Cluj-Napoca, împreună cu Rosal. În 2005, Primăria Cluj-Napoca a delegat serviciul de salubrizare stradală şi deszăpezire prin concesiune, în urma unei licitaţii deschise. Până în 2013, Rosal s-a ocupat de lotul I și Brantner Veres de lotul II. În 2013, după expirarea contractului, a fost organiată prima licitaţie pentru desemnarea altor firme pentru următorii opt ani, dar au apărut contestații și procese în instanță așa că în perioada 2013 – 2016 au fost organizate trei licitaţii. Nici una din aceste licitații nu a desemnat vreun câștigător. În tot acel timp, Rosal și Brantner și-au continuat activitatea pe baza unor prelungiri de contracte.

În decembrie 2016, contractul pentru lotul II, valabil până în 2024, a fost atribuit firmei Brantner. Lotul I a mers mai departe tot în sarcina Rosal, pe baza unor prelungiri de contracte aprobate periodic. În ianuarie 2018, a fost atribuit și contractul cu Rosal, prin negociere directă. Actul este valabil patru ani.
Valoarea contractelor pentru ambele loturi este de aproximativ 30 milioane euro.

Cartierele aflate în sarcina Brantner sunt următoarele: Someşeni, Bulgaria, Mărăşti, Gheorgheni, Andrei Mureşanu, Iris, Dâmbu Rotund şi zona centrală – parţial (lotul II).

Cartierele aflate în sarcina Rosal sunt: Mănăştur, Zorilor, Plopilor, Gruia, Grigorescu şi zona centrală – parţial (lotul I).

Adauga comentariu