Excedentul anual al bugetului local este de 35 milioane de euro. Ce va face Primăria cu fondurile neutilizate anul trecut?

Primăria analizează utilizarea excedentului bugetar de anul trecut de peste 34 milioane de euro. La acest excedent rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020 se adaugă alte circa 200.000 de euro aferent bugetului fondurilor externe nerambursabile, fonduri rămase neutilizate. Și bugetul aferent instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului trecut însumează un total de cca 1 milion de euro. 

Autoritățile locale iau în discuție în următoarea ședință de Consiliu local aprobarea utilizării în 2021 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020. 

Excedentul vizează trei categorii de fonduri

Excedentul aferent bugetului local 2020 – 167.848.744 lei 

Excedentul aferent bugetului fondurilor externe nerambursabile – 969.573 lei

Excedentul aferent bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – 5.146.426 lei. 

Potrivit informațiilor aferente documentației analizate de consilierii locali, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se raportează în exercițiul financiar următor, și se utilizează în baza hotărârii autorităților deliberative:

- Ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
- Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din declajele dintre veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent 
- Pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar. 

Spre exemplu, excedentele rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local se regularizează la sfârșitul anului cu bugetele locale din care sunt finanțate, în limita sumelor primite de acestea, dacă legea nu prevede altfel. 

Astfel, excedentele rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii rămân la dispoziția acestora, urmând a fi folosite în anul următor cu aceeași destinație. 

Bugetul pentru anul trecut al Municipiului Cluj-Napoca a fost aprobat în ședința Consiliului local din data de 17 februarie 2020.

Bugetul pentru anul 2020 a fost unul în creștere față de anii anteriori Bugetul general pentru anul 2020 - de 1.688.301.000 lei/ cca 346.353.768,34 euro, cu 7,39% mai mare față de anul 2019.

Principalele obiective pentru anul 2020, așa cum au fost comunicate prin Scrisoarea primarului:

1. Introducerea în circulaţie a 12 noi tramvaie achiziţionate din fonduri europene. Menţinerea tuturor facilităţilor la transportul public pentru elevi, studenţi, pensionari etc.

2. Finalizarea a patru noi parkinguri: Hașdeu, Primăverii nr. 20, Primăverii nr. 8 şi Mogoşoaia, cu un total de 1.253 noi locuri de parcare. Pentru cel puţin încă două noi parkinguri se vor realiza achiziţiile publice pentru proiectare şi execuţie. Va continua procesul de demolare de garaje şi amenajare de parcări.

3. Finalizarea modernizării şi lărgirii străzii Bună Ziua, a modernizării străzilor Regele Ferdinand – Tipografiei – Emile Zola – Sextil Puşcariu şi a primei străzi „smart” din România – strada Molnar Piuariu (mai mult spaţiu pietonal, iluminat inteligent, bănci cu încărcare USB, wi-fi etc.). Demararea lucrărilor la reabilitarea zonei Pieţei Lucian Blaga şi a Bulevardului 21 Decembrie 1989.

4. Finalizarea documentaţiilor tehnice şi de urbanism necesare pentru Centura metropolitană a Clujului. Continuarea procedurilor legale pentru proiectul multianual Metrou şi tren metropolitan.

5. Finalizarea lucrărilor la reabilitarea Turnului Pompierilor şi finalizarea achiziţiei publice pentru reabilitarea zonei străzii Kogălniceanu. Finalizarea noului cimitir din str. Moş Ion Roată.

6. Finalizarea Parcului Între Lacuri şi începerea lucrărilor la Parcul Tineretului – Pădurea clujenilor (21,3 ha şi 1.505 arbori cu balot). Realizarea unui concurs de soluţii pentru noi parcuri: Parcul Est (46,19 ha) şi Parcul Bună Ziua (7,8 ha). Începerea lucrărilor la reabilitarea Parcului Feroviarilor, a Parcului ‪14 Iulie‬, a Parcului Ştefan cel Mare şi la extinderea skate parcului Rozelor. Realizarea achiziţiei publice pentru reabilitarea malurilor Someşului şi a parcului Armătura, pentru realizarea Parcului Zorilor şi a Bazei sportive şi de agrement „La Terenuri” Mănăștur. Finalizarea sistemului modern de irigaţii în Parcul Central „Simion Bărnuţiu”.

7. Finalizarea modernizării şi reabilitării termice a Spitalului Municipal prin intermediul unui proiect finanţat din fonduri europene şi sprijinirea cu fonduri de la bugetul local a celorlalte spitale clujene. Achiziţionarea unei noi ambulanţe (punct medical avansat) cu dotări de ultimă generaţie pentru SMURD Cluj.

8. Menţinerea alocărilor pentru educaţie prin investiţii în şcoli, oferirea de burse, programul de autobuze speciale pentru transportul copiilor la şcoală sau programul „Şcoală după şcoală”. Finalizarea creşei noi din str. Grigore Alexandrescu (90 de locuri noi) şi începerea lucrărilor la noul corp al creşei de pe str. Meziad (90 de locuri). Finalizarea modernizării grădiniţei „Căsuţa Poveştilor” şi începerea lucrărilor la modernizarea grădiniţei „Floare de Iris”. Demararea lucrărilor pentru modernizarea şi creşterea eficienţei energetice la Colegiul Tehnic „Ana Aslan”. Realizarea unui concurs de soluţii pentru “Muzeul Științei” – Science Museum.

9. Continuarea lucrărilor de amenajare a platformelor subterane de colectare selectivă a deşeurilor menajere – cel puţin încă 100 de platforme. Instalarea a cel puţin 10 noi grupuri de pubele inteligente pentru deşeuri plastic, hârtie/carton şi deşeuri reziduale, alimentate cu panouri solare. Extinderea proiectului pilot de acces cu cartelă la punctele gospodărești din cartiere. Instalarea unor noi puncte supraterane din construcţie metalică pentru colectarea selectivă în zone aglomerate. Amenajarea a două noi puncte de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase de la persoane fizice. Realizarea unui proiect pilot pentru pereţi verzi.

10. Continuarea programelor sociale derulate de Primărie: ajutor pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social, îngrijire la domiciliu pentru bătrâni, îngrijire stomatologică pentru clujenii cu venituri reduse, tichetele acordate în cadrul programului social „Alimente”, cantina de ajutor social, programele de transport dedicat (elevii cu nevoi speciale; persoanele cu dizabilităţi). Continuarea programului de cumpărare de locuințe sociale de pe piața liberă şi darea în folosinţă a 12 noi locuinţe sociale. Continuarea proiectului pentru cartierul Sopor (250 de hectare), primul cartier realizat prin concurs de soluţii.

11. Implementarea proiectelor câştigătoare în cadrul proceselor de Bugetare participativă. Modernizarea zonelor pentru fitness în aer liber cu aparate noi – cel puţin 10 spaţii. Instalarea a trei noi toalete automate pentru persoane cu dizabilităţi.

12. Extinderea numărului de proceduri şi aplicaţii digitale pentru cetăţeni. Dezvoltarea serviciilor oferite de funcționarul public virtual „Antonia” (care gestionează astăzi 94 de tipuri de cereri). Realizarea unui sistem de achiziţie de date în timp real şi a unei aplicaţii pentru detectarea locurilor de parcare disponibile în zona centrală. Continuarea dezbaterilor publice desfăşurate în cadrul Centrului de Inovare și Imaginație Civică – CIIC, în colaborare cu partenerii noştri: universităţi, companii private, ONG-uri şi cetăţeni.

 

Adauga comentariu