Este legal ca minorii să aibă acces la un festival nocturn unde se consumă alcool, unde doi tineri au fost surprinși făcând sex?

Foarte mulți minori participă în aceste zile la festivalul Untold. Întrebarea care se ridică este dacă au dreptul minorii să participe la un eveniment precum Untold, care se desfășoară întreaga noapte, la un festival la care este permis consumul de alcool, unde un cuplu a fost surprins făcând sex în public:


Clujust.ro ne-a prezentat astăzi un filmuleț-dovadă că nimic nu este imposibil când doi tineri țin morțiș să se distreze: încinși prea tare de la spectacolul de pe Cluj Arena, aceștia nu au vrut să rateze nimic, așa că au făcut sex în tribună, în văzul tuturor. Minorii prezenți într-un număr mult prea mare pentru orele târzii la care se desfășoară festivalul Untold au fost expuși, involuntar, unor astfel de imagini.

Conform documentului care prevede termenii și condițiile de participare la festivalul Untold, minorii au dreptul de a fi prezenți la festival. Pentru a afla însă ce spune legea, Ziar de Cluj a sesizat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru ca această instituție să investigheze dacă, în privința accesului minorilor la festival, organizatorii Untold au respectat prevederile legale. 

Punctul 3.3 (care se referă la minori), din documentul „Termeni și condiții”, prevede: 

„Minorii vor primi brățări de altă culoare, care nu le va permite cumpărarea băuturilor alcoolice sau a țigărilor.

Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri.

Minorii sub 7 ani au accesul gratuit în cadrul Festivalului. La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente (carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului.

Accesul minorilor între 7 - 14 ani se va face numai pe baza unui Bilet valid (fără reducere) și numai în compania unui părinte. Un părinte poate însoți un singur minor cu vârsta mai mică de 14 ani.

Accesul minorilor între 14-18 ani se va face numai pe baza unui Bilet valid (fără reducere) și a actului de identitate.

Este necesar ca un adult să își asume răspunderea pentru un minor și are obligația să completeze și să semneze Anexa 1 – „Declarația de angajament”, fără de care nu va fi permisă intrarea minorului în Zona Festivalului, indiferent dacă are sau nu însoțitor. Persoana responsabilă va furniza în cadrul declarației de angajament date de contact la care poate fi contactată în cazuri de urgență.

În unele zone ale Festivalului accesul minorilor sub 18 ani este strict interzis (de exemplu: zona VIP).

Datorită zgomotului foarte puternic produs în cadrul Festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența în cadrul Festivalului a copiilor sub 7 ani. Minorii sub 4 ani trebuie să poarte căști antifonice.”

La punctul 4 din „Termeni și condiții”, printre altele, se precizează:

„În cadrul Festivalului se vor desfășura diverse jocuri de lumini de mare intensitate și efecte pirotehnice care pot dăuna copiilor sau persoanelor epileptice.”

Anexa 1 – „Declarația de angajament”, stipulează:

„Subsemnatul/Subsemnata,________, domiciliat/ă în localitatea ____, strada____, nr. _, bl. _, ap. _, județul __, identificat/ă cu C.I. seria __, nr.__, telefon _____, e-mail ______, în calitate de părinte  / tutore  al minorului/minorei _______, declar prin prezenta că îmi asum deplina răspundere pentru minor/minoră, permit participarea acestuia/acesteia la Festivalul Untold din anul 2017, care se desfășoară în perioada 3-6 august 2017, și îmi asum responsabilitatea pentru (i) orice incident și vătămare pe care ar suferi-o minorul/minora datorită lipsei mele de supraveghere adecvate precum și pentru (ii) orice prejudiciu sau pagubă cauzată de către minor din culpa sa Organizatorului sau oricăror alte persoane fizice sau juridice participante în cadrul Festivalului.

Declar, de asemenea, că am luat la cunoștință de condițiile specifice impuse de către Organizatorul Festivalului Untold în anul 2017 conținute în Termenii și Condițiile Generale aplicabile Festivalului, în special cele cu privire la minori, și mă angajez să asigur deplina respectare a acestora.

Număr de telefon la care pot fi contactat/contactată:_______”

Rămâne ca DGASPC Cluj, la sesizarea Ziar de Cluj, să se pronunțe asupra legalității permiterii accesului minorilor în cadrul unui festival care se desfășoară întreaga noapte, unde s-a făcut sex și unde este permis consumul de alcool. Vom reveni cu răspunsul reprezentanților DGASPC Cluj. 

Foto&video: clujust.ro

Comentarii

Elec Torat

07.08.2017 16:39

In primul rand DGASPC Cluj sa faca bine sa precizeze si daca este oportun sau legal ca minorii sa mearga la biserica unde slujeste un popa care face sex cu minori, sau in scolile unde elevii fac sex in toalete sau si mai grav unde proful de sport sau de muzica se da la elevele minore? La fel in stranduri, unde se face sex in bazine in timp ce minorii inoata la 2m.Abia dupa aceea sunt curios sa aflu raspunsul privind oportunitatea participarii minorilor la un festival, fie el si Untoldul pe motiv ca doi dintre cei 90.000 de participanti/zi au fost surprinsi in aceasta ipostaza.

dorel

07.08.2017 21:49

 Probabil sunteti cel surprins, altfel nu se explica tonul agresiv. Nu era mai bine acasa decat in vazul a sute de mii de oameni? 

Adauga comentariu