Emil Boc i-a prelungit în mod nejustificat mandatul de city manager inutilului Gheorghe Șurubaru

City managerul orașului Gheorghe Șururbaru a fost cam absent de la debutul pandemiei, adică de aproape un an. Nu că înainte era el foarte activ, dar măcar mai dădea câte o declarație despre gunoaie sau curățenie stradală sau mai primea cadouri inutile de la șeful Emil Boc, stăvilare sau mașinuțe pentru graffiti. 

Ziar de Cluj a atras atenția în nenumărate rânduri asupra activității deficitare a city managerului orașului, dar Boc preferă să îl mențină în această funcție. Șurubaru a fost un viceprimar șters, care nu a ieșit în evidență cu nimic și și-a păstrat aceeași atitudine și în noua funcție de administrator al orașului.

Practic această funcție a fost înființată special pentru Șurubaru, fiind pentru prima dată când Clujul are un administrator. Gheorghe Șurubaru a devenit, în anul 2016, primul city manager sau, pe limba română, administrator public al municipiului Cluj-Napoca. Pentru acest post, fostul viceprimar PDL a concurat cu sine însuși.

Administratorul public are o serie de atribuții după cum se menționează pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca.

Obiectivele privind asigurarea desfășurării în condiții de performanță a activității administratorului public sunt:

Asigurarea desfășurării activității în condiții de eficiență și eficacitate a aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și în mod special a compartimentelor funcționale pe care le coordonează, după cum urmează:

Direcția Tehnică:

 • coordonează activitatea privind realizarea obiectivelor de investiții;
 •  monitorizarea reglementării circulației vehiculelor și pietonilor în Municipiul Cluj-Napoca, acordare avize necesare obținerii autorizațiilor de construire pentru construcții civile cu diverse destinații, urmărirea lucrărilor la rețele edilitare;
 • coordonează activitatea privind achizițiile publice în scopul realizării programelor de lucrări publice la nivelul Municipiului Cluj-Napoca;
 •  monitorizarea programului de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații ale drumurilor și podurilor precum și consolidării de teren care afectează drumurile sau podurile din Municipiul Cluj-Napoca;
 •  asigurarea desfășurării activității specifice cimitirelor aflate în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • coordonarea activității din hale și piețe aflate în administrarea Municipiului Cluj-Napoca;
 •  monitorizarea reparațiilor curente la imobile aflate în proprietatea statului român, reparații curente la unități de invățământ preuniversitar de stat, iluminat public, întreținere, fațadizări.

Direcția Ecologie urbană și spații verzi:

Organizarea activităților de salubritate stradală, menajeră, deszăpezire, pavoazare, deratizare, dezinsecție, dezinfecție, întreținere și decolmatare cursuri de apă pe raza Municipiului ClujNapoca, întreținere și vidanjare toalete publice, amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, toaletare arbori în declin fiziologic, întocmire documentații și avize pentru realizarea proiectelor de cadastru verde, casa verde, energia verde, implementarea AQUIS-ului comunitar privind protecția mediului, administrare pășuni și fond forestier din proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

Coordonarea activității Serviciului Situații de urgență.

2. Coordonează proiectele Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu finanțare din fonduri nerambursabile de la bugetul local, de la bugetul de stat sau din alte surse.

II. Pentru îmbunătățirea activității la nivelul instituției, administratorul public:

 •  Propune soluții pentru îmbunătățirea funcționării aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.
 • Face propuneri referitoare la asigurarea și managementul resurselor umane, financiare, tehnice si/ sau materiale ale Primariei municipiului Cluj-Napoca, pe care le gestioneaza în limita competențelor ce ii sunt delegate de Primarul municipiului Cluj-Napoca.
 • Propune planuri de acțiune pentru implementarea strategiilor Primăriei municipiului ClujNapoca.
 • Asigură gestionarea și utilizarea eficientă a bunurilor aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Cluj-Napoca.
 •  Face propuneri privind repartizarea clară a responsabilităților între compartimentele de muncă a aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.
 •  Coordonează activitatea Compartimentului monitorizare lucrări de infrastructura din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca.

Iată care sunt responsabilitățile administratorului potrivit informațiilor publicate pe site-ul Primăriei. 

 • să ducă la îndeplinire obiectivele și indicatorii de performanță stabiliti în anexa la contractul de management
 • să îndeplinească atribuțiile delegate de către primar, în limitele impuse de către acesta;
 •  coordonarea mai multor compartimente funcționale din cadrul aparatului de specialitate prevazute în anexa la contractul de management;
 • coordonarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate și/sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
 • atribuții referitoare la relatia cu Consiliul local pentru realizarea obiectivelor prevăzute în anexa la contractul de management;
 •  orice alte atribuții în domenii specifice instituției și postului, încredințate de către primar și/sau Consiliul local prin act administrativ și care nu contravin legii.

Însă Șurubaru nu a primit de la Emil Boc atâtea atribuții, pentru că parte dintre ele le-a alocat viceprimarului Tarcea. Iar în ceea ce privește fondurile europene, acestea se află în subordinea lui Ovidiu Cîmpean, director al Direcția Dezvoltare Locală și Management Proiecte. Deci Șurubaru îi are subordonați pe cei doi care îi fac treaba, asta în timp ce el încasează 9.800 de lei pe lună.

Oare ce face Șurubaru de acești bani? Și cum i-a fost evaluată activitatea după patru ani, astfel încât Boc a considerat că merită să îi prelungească mandatul?

Printre activitățile de care ști că se ocupă personal Șurubaru este ecologizarea Someșului pentru care Boc îi tot cumpărăr stăvilare care se dovedesc inutile. Colectarea selectivă care până acum este un eșec, mărturie stând zecile de reclamații din fiecare lună ale clujenilor și curățenia stradală.

Firmele de salubrizare însă mai mult mimează curățarea străzilor după cu semnalează mai mulți clujeni, mai ales în lipsa prelungită a lui Șurubaru.

„Bătaie de joc pe banii clujenilor. Așa arată o stradă din Cluj-Napoca, imediat după ce o mașină de la Bratner se presupune că a curățat strada. În acest caz este vorba de strada Între-Lacuri, dar asa arată toate străzile din "orașul comoară". Dar bineinteles ca toți văd, dar nu interesează pe nimeni”, potrivit unui clujean.

Nu este însă singurul exemplu, și alți cetățeni au remarcat modul deficitar în care este făcută curățenia în oraș. 

„Păi așa este peste tot. Doar toacă banii. După ce ai spălat mașina și mergi de la un capăt la altul al orașului, ai mizerie pe ea parcă ai fi mers pe câmp. Totuși nimeni din cei cu atribuții pe această linie nu verifică și calitatea serviciilor prestate de aceste firme?”, potrivit unui alt clujean. 

Colectare selectivă nu, curățenie nu prea, unde este Boc cu chitanțierul pentru firmele de salubritate? Poate că ar trebui să mai verificece ce face angajatul preferat, Șurubaru și cum își îndeplinește atribuțiile, mai ales că nici nu s-a pus problema înlocuirii sale. TImp de patru ani Șurubaru este plătit din bani publici să mimeze activitatea de adminitrator al orașului, o sinecură înființată de Boc pentru a-i mulțumi pentru anii în care l-a slujit cu credință. Șurubaru are în continuare aceeași atitudine slugarnică, pagina sa de facebook fiind plină cu reușitele primarului Boc. Aceasta probabil că este rețeta pentru a-și menține locul călduț și nu performanțele.

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu