După ce Ziar de Cluj a prezentat situația scandaloasă a lipsei unei centrale termice funcționale la Facultatea de Litere, conducerea Facultății a decis suspendarea cursurilor. Cine răspunde pentru această situație?

În 14 octombrie, Ziar de Cluj prezenta o situație revoltătoare, faptul că studenții și profesorii Facultății de Litere din cadrul UBB îngheață de frig în clădirea Facultății de pe strada Horea, după ce vechea centrală termică a facultății a fost dezafectată și tăiată în bucăți. O nouă centrală termică a fost achiziționată, însă termenul de finalizare a lucrărilor de instalare este prevăzut pentru data de 10 noiembrie. Vechea clădire a Literelor nu are nici geamuri termopan, anticele geamuri de sticlă lăsând să bată vântul prin clădirea unde mii de studenți și zeci de profesori își desfășoară zilnic activitatea. 

Această neplăcută situație, pe care ne-au sesizat-o studenții de la Litere, a fost generată de birocrație: responsabilii de la Litere au înaintat către UBB solicitarea de schimbare a centralei termice din luna martie, angajații de la Biroul de Achiziții al UBB au depus cererea pe SEAP doar două luni mai târziu, în mai, perioadă în care s-a blocat SEAP-ul, ceea ce a tergiversat lucrurile cu încă două luni, a doua cerere fiind depusă pe SEAP doar în 15 iulie, fiind acceptată în 3 august; anunțul de participare pe SEAP a fost publicat 5 zile mai târziu, iar contractul pentru execuția lucrării a fost semnat după mai bine de o lună, termenul de finalizare al lucrării fiind 10 noiembrie.

Cu toate că cei de la Litere au încercat să își facă primăvara sanie, lentoarea cu care s-au mișcat angajații Biroului de Achiziții al UBB, inerția birocratică  și blocajele generate de SEAP (Societatea pentru Excelență în Administrația Publică) au zădărnicit intențiile literaților, care de acum se pot raporta doar la proverbul: „Bugetarul gospodar își face vara sanie și iarna de lucru”!

După ce Ziar de Cluj a prezentat situația revoltătoare, conducerea Facultății de Litere a adoptat cea mai simplă soluție: se suspendă cursurile

Astăzi, studenții de la Litere ne-au sesizat din nou că (în urma materialului publicat de Ziar de Cluj), în data de 18 octombrie, Consiliul de Administrație al Facultății de Litere s-a întrunit într-o ședință în cadrul căreia a hotărât, cu unanimitate de voturi „pentru”, ca în clădirea Facultății de Litere de pe strada Horea, nr. 31, să se suspende cursurile tuturor secțiilor, până la finalizarea șantierului de reparații al încălzirii centrale:

„În legătură cu situația creată de șantierul de reparații al încălzirii centrale din clădirea Facultății de Litere, Consiliul de administrație al Facultății de Litere a decis, în ședința din 18 octombrie 2016, următoarele:

1. În clădirea de pe strada Horea nr. 31 se suspendă cursurile tuturor secțiilor, cu excepția celor de la pct. 3, în perioada 24 octombrie – 6 noiembrie 2016. Acestea se vor recupera  - în formula de 120 de minute (3x40 min. pentru fiecare oră) fără pauză, în săptămânile următoare finalizării șantierului, după cum urmează:

a. Cursurile din săptămâna 24 octombrie – 30 octombrie se vor recupera în săptămânile 14 noiembrie – 20 noiembrie și 21 noiembrie – 27 noiembrie

b. Cursurile din săptămâna 31 octombrie – 6 noiembrie  se vor recupera în săptămânile 12 decembrie – 18 decembrie și 19 decembrie – 23 decembrie

2. În eventualitatea în care șantierul nu va fi finalizat până în 6 noiembrie, se vor suspenda și cursurile din săptămâna 7 noiembrie – 13 noiembrie, urmând a fi recuperate, după același sistem, în perioada 9 ianuarie – 15 ianuarie și 16 ianuarie – 23 ianuarie 2017. Această prelungire va fi anunțată de Decanat până cel târziu vineri 6 noiembrie 2016, către toate departamentele.

3. În perioada 24 octombrie – 6 noiembrie 2016 rămân deschide secțiile (specializări de Licență A și B, programe de masterat) care își desfășoară activitatea (cu program integral) în alte clădiri ale UBB (conform listei de săli disponibile la alte facultăți ale UBB).

4. Directorii de departamente vor depune la secretariat, sub semnătură, declarații care vor indica aceste programe și locațiile cursurilor până joi, 20 octombrie 2016. Orarele (definitive sau provizorii) ale respectivelor programe/secții vor fi depuse la secretariat, în format electronic, până vineri 21 octombrie 2016, ora 9. Nu se admit soluții mixte (o parte din ore se țin în alte clădiri, o parte din ore se suspendă) la același program.

5. Directorii de departamente și de programe de master sunt responsabili să comunice modalitățile de rezolvare, decise de Consiliul de administrație, către toate cadrele didactice, respectiv studenți (prin intermediul decanilor de an). Secretariatul Facultății va urca pe site orarele provizorii până vineri 21 octombrie, ora 14.

6. Cadrele didactice și personalul care susțin alte activități în clădirea facultății în acest interval (secretariat, Centrul Alpha, conferințe în sala Popovici, consultații, bibliotecile etc.) vor asigura condiții de temperatură optime de lucru cu respectarea normelor PSI și de protecție a muncii. În același timp își vor asuma responsabilitatea pentru funcționarea și securitatea încăperii (conectarea și deconectarea aparatelor electrice folosite ca sursă de căldură).

Decan, prof. univ. dr. Corin Braga”

Cursurile suspendate vor fi, cel mai probabil, recuperate doar pe hârtie

Structura anului universitar 2016-2017, linia română, maghiară și germană, aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie din 7.12.2015 şi în şedinţa Senatului prin Hotărârea nr. 407 din 11.01.2016 este următoarea:

03.10.2016 - 23.12.2016 - activitate didactică, 12 săptămâni

26.12.2016 - 08.01.2017 – vacanţă, 2 săptămâni

09.01.2017 - 22.01.2017 - activitate didactică, 2 săptămâni

23.01.2017 - 12.02.2017 - sesiune de examene, 3 săptămâni

13.02.2017 - 19.02.2017 – vacanţă, 1 săptămâni

20.02.2017 - 26.02.2017 - sesiune de restanţe*, 1 săptămâni (Sesiunea de restanţe se poate organiza fie în februarie/iulie, fie în prima săptămână a lunii septembrie)

Așadar, la Facultatea de Litere, cu toate că activitatea didactică a început doar de două săptămâni și jumătate, studenții și cadrele didactice vor intra din nou în vacanță în următoarele două – trei săptămâni (cel mai probabil 3 săptămâni, pentru că termenul de finalizare a execuției montării centralei este 10 noiembrie, deci cu 4 zile după data de 6 noiembrie, termenul până la care, dacă șantierul nu va fi finalizat, suspendarea cursurilor va fi prelungită cu încă o săptămână), aceste 3 săptămâni de suspendare a cursurilor urmând să fie recuperate, conform conducerii facultății, pe parcursul a 6 săptămâni, dintre care două vor fi chiar înaintea sesiunii de examene. 

Pentru oricine cunoaște specificul Facultății de Litere este evident faptul că recuperarea cursurilor va fi de-a dreptul imposibilă, studenții acestei facultăți, care urmează o dublă specializare, având un program foarte încărcat de cursuri și seminare, peste care este cu neputință să mai fie suprapuse alte cursuri și seminare de recuperare a materiei pierdute în perioada „vacanței de centrală”.

Imposibilitatea este dată, pe de o parte, de lipsa sălilor de curs suplimentare și de lipsa de timp fizic pentru programarea cursurilor de recuperare, simultan cu cele care se desfășoară în mod normal.

În plus, o săptămână de recuperare este programată chiar înaintea vacanței de Crăciun, când majoritatea studenților pleacă din Cluj în orașele natale, o altă săptămână de recuperare este programată după această vacanță, când mulți studenți vor fi în continuare acasă, iar o altă săptămână este programată înaintea sesiunii de examene, când studenții se pregătesc pentru examene și nu au timpul necesar pentru a mai participa și la recuperări.

„În eventualitatea în care șantierul nu va fi finalizat până în 6 noiembrie, se vor suspenda și cursurile din săptămâna 7 noiembrie – 13 noiembrie, urmând a fi recuperate, după același sistem, în perioada 9 ianuarie – 15 ianuarie și 16 ianuarie – 23 ianuarie 2017”, prevede decizia conducerii Facultății de Litere, însă data de 23 ianuarie este prima zi din sesiunea de examene. Se vor face recuperări în prima zi de sesiune? Dar în 23 decembrie, înainte de Crăciun? 

„Cursurile suspendate se vor recupera  - în formula de 120 de minute (3x40 min. pentru fiecare oră) fără pauză, în săptămânile următoare finalizării șantierului”, a decis conducerea Facultății de Litere care a uitat să ia în calcul o prevedere din statutul studentului din Universitatea Babeș-Bolyai, „Art. 8. (17) Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare și seminarii, exceptând cazurile de pregătire practică”. Dacă peste cursurile și seminarele la care trebuie să participe studenții de la Litere, care au dublă specializare (deci numeroase ore pe săptămână), se mai suprapun și cursurile de recuperare, în formula fără pauză de 120 de minute, se pot depăși cu ușurință cele 8 ore pe zi, studenții având astfel dreptul să refuze să participe la un proces educațional care nu le respectă drepturile. 

Prin urmare, problema centralei termice, care a generat o nouă problemă, cea a suspendării cursurilor, are toate șansele să ducă în final la o pierdere a acestor cursuri din primul semestru, recuperarea, de cele mai multe ori, atât în sistemul de învățământ universitar, cât și în cel preuniversitar, realizându-se „pe parcurs”, adică prin concentrarea (a se citi – fușerirea) materiei în timpul avut la dispoziție de cadrele didactice, până la finalul semestrului. Lipsa unei centrale termice funcționale va duce astfel la o scădere a calității procesului educațional și a pregătirii studenților, mulți dintre ei viitori profesori, care vor pregăti, la rândul lor, viitoarele generații de tineri (sperăm, nu în spiritul pregătirii primite – suspendate – de la facultate).

Statutul studentului din Universitatea Babeș-Bolyai, lectură facultativă pentru conducerea Facultății de Litere?

Cine sunt vinovații și ce sancțiuni se vor impune?

Statutul studentului din Universitatea Babeș-Bolyai prevede, la Capitolul I, Drepturile studenților:

„Art. 8. (17) Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare și seminarii, exceptând cazurile de pregătire practică; 

(18) Personalul Universității care, încălcând un drept fundamental al unui student îi provoacă acestuia un prejudiciu, va fi sancționat disciplinar, de către organul competent, în condițiile legii și va plăti contravaloarea prejudiciului creat (în cazul burselor și al cazării în căminele universității).

Art. 9. (4) Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a acestora poate fi făcută doar cu acordul studenților;

Art. 11. (8) Dreptul de a avea acces neîngrădit la amfiteatrele, sălile de cursuri și seminarii, laboratoarele, sălile de calculatoare, sălile de lectură, bibliotecile, bazele sportive, cluburile și toate celelalte mijloace puse la dispoziție de către Universitate, pentru pregătirea profesională, științifică, culturală și sportivă a acestora, precum și alte activități conexe vieții academice, în conformitate cu regulamentele Universității și legislația în vigoare”

În perioada suspendării cursurilor, pe parcursul a două-trei săptămâni, studenților le va fi îngrădit dreptul de a avea acces neîngrădit la amfiteatre, săli de cursuri și seminarii, fiindu-le, de asemenea, afectat și dreptul de a fi informați, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la structura cursurilor, pentru că modificările decise de conducerea Facultății au fost decise în cea de-a treia săptămână de cursuri.

Este evident că suspendarea cursurilor le provoacă studenților un prejudiciu, încălcându-le drepturi fundamentale. Așa că se ridică întrebarea: cine, din personalul UBB și/sau al Facultății de Litere va fi sancționat disciplinar? 

Pentru situația generată de lipsa unei centrale termice funcționale la Facultatea de Litere, la 3 săptămâni de la începerea cursurilor, există cu siguranță vinovați cu nume și prenume, centrala nefiind dezafectată de vreun cutremur de pământ sau de vreo altă calamitate de natură a exonera personalul UBB de răspundere. Problema a fost generată de oameni care ar trebui să răspundă pentru prejudiciile create studenților, inițial prin ținerea acestora în săli de curs înghețate și ulterior prin suspendarea cursurilor.

Studenții sunt obligați să nu își respecte obligațiile

Același statut prevede, la Capitolul II, Obligațiile studenților:

„Art. 17 Studenții au obligația de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ și programelor analitice ale disciplinelor și de a respecta standardele de calitate impuse de către Universitate.

Art. 21 Studenții au obligația de a informa autoritățile competente cu privire la existența oricărei situații care ar putea influența buna desfășurare a activităților de studiu individual și general.

Art. 22 Studenții au obligația de a sesiza autorităților competente orice nereguli în procesul de învățământ și în cadrul activităților conexe acestuia.”

Prin suspendarea cursurilor, studenții sunt obligați să nu își îndeplinească obligațiile de a își îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ, cei care ar trebui să vegheze și să le asigure condiții optime studenților pentru îndeplinirea obligațiilor specifice procesului de învățământ fiind aceiași care le suspendă cursurile, adică posibilitatea de îndeplinire a acestor obligații.

Studenții mai au și obligația de a informa autoritățile competente cu privire la existența oricărei situații care ar putea influența buna desfășurare a activităților de studiu individual și general, adică exact cu privire la situația de față, situație care, cu siguranță, influențează buna desfășurare a activităților de studiu.

Le sugerăm studenților să își îndeplinească această obligație, precum și toate celelalte obligații care le revin, și să sesizeze autorităților competente toate neregulile din Facultatea de Litere. Și, concomitent, să ne sesizeze și pe noi, pe adresa de mail florin@ziardecluj.ro, pentru că lucrurile tind, în general, să fie ignorate, atâta timp cât nu ajung în atenția opiniei publice. În cazul de față, dacă Ziar de Cluj nu ar fi făcut cunoscută problema centralei de la Litere, studenții ar fi avut toate șansele să înghețe în continuare în clădirea facultății.

Universitatea nu își respectă obligațiile contractuale

Contractul de studii universitare, încheiat între studenții admiși la forma de învățământ cu frecvență și Universitatea Babeș-Bolyai, reprezentată legal de Rector. Acad. Prof Ioan Aurel-Pop, prevede, printre altele:

„5.2. Obligaţiile UNIVERSITĂŢII sunt: 

a) organizează activităţi educaţionale, inclusiv cele de practică şi de verificare a cunoştinţelor, la nivel universitar, în conformitate cu prevederile legale şi cu normele interne adoptate în baza autonomiei universitare; 

b) încheie cu studentul, înainte de data începerii fiecărui an universitar, contractul de studii anual care cuprinde activităţile educaţionale pe care studentul se obligă să le parcurgă şi numărul de credite aferent fiecăreia dintre aceste activităţi;

5.3. Drepturile STUDENTULUI sunt:

a) participă la activităţile didactice şi de pregătire profesională prevăzute în planul de învăţământ;

e) utilizează cu bună credinţă baza materială afectată procesului educaţional;

Art. 7. Încetarea şi rezilierea contractului:

7.3. Contractul poate fi reziliat unilateral de universitate pentru neîndeplinirea obligaţiilor de către student. În acest caz universitatea este îndreptăţită la plata de către student a debitelor acumulate, a penalităţilor aferente şi/sau a unor daune materiale”

Capitolul III, Contracte de studii și de școlarizare, din statutul studentului din Universitatea Babeș-Bolyai, prevede:

„Art. 30 (1) Contractul de studii încheiat între student și Universitate în urma admiterii la un program de studii universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar; 

(2) Fișele disciplinelor cuprinse în planurile de învățământ vor fi aduse la cunoștință studenților prin publicarea pe site-ul propriu anterior perioadei de completare a contractelor de studii. 

Art. 31 (1) Contractul de școlarizare se completează în primele 4 (patru) săptămâni de la începerea anului 1 al ciclului de studii; 

(2) Contractul de școlarizare nu poate fi modificat pe parcursul ciclului de studii”

Facultatea de Litere, din cadrul UBB, nu respectă prevederile contractelor de studii încheiate cu studenții  prin suspendarea cursurilor care înseamnă, pe perioada suspendării, lipsa organizării de activități educaționale și încălcarea drepturilor studenților de a participa la activități didactice și de pregătire profesională prevăzute în planul de învățământ, precum și punerea acestora în imposibilitatea de a utiliza cu bună credință baza materială afectată procesului educațional. 

Contractul de studii poate fi reziliat unilateral de Universitate pentru neîndeplinirea obligațiilor de către student. În acest caz Universitatea este îndreptățită la plata de către student a debitelor acumulate, a  penalităților aferente și/sau a unor daune materiale. Dar ce se întâmplă în cazul de neîndeplinire a obligațiilor de către Universitate (cum este cazul de față), studenții, unii dintre ei, după ce au plătit taxe de studii însemnate, neputând beneficia de studiile plătite, pe perioada suspendării cursurilor?

Comentarii

Andrada D

19.10.2016 16:02

cat de prost sa fii sa ceri unui ziarist sa vina cu solutii sa rezolve problemele pe care conducerea pe care o pupi in cur nu le rezolva? rlul ziaristului este sa critice si sa-i puna pe cei critcati sa vina cu solutii. unii toaca degeaba banii parintilor in scoala. tot niste ratati vor fi :))))

Andrada D

20.10.2016 17:26

Ce jegosi avortati sunt toti cei pentru care va zbateti degeaba. Demnii urmasi ai celor pe care au trebuit sa-i bata austriecii la cur 100 de ani sa-si sape o buda in fundul curtii. Apoi, ca n-a mai avut cine sa-i bata, cu ea au ramas. Daca s-ar putea, s-ar intoarce, de jegosi ce sunt, la cei doi pari de care se tineau in fundul curtii sa si-o umple de cactusii mandrei. de o bata se tineau, cu aialalta alungau cainii. N-ai cu cine, csf, ncsf!

Cristian Firea

19.10.2016 16:04

Persoanele din conducerea facultatii de litere precum si toti cei care raspund da buna desfasurare a activitatii au dat dovada de o incompetenta si indolenta iesita din comun in acest caz. Facultatea este pe cale sa ajunga o ruina iar decanul si profesorii,  in special cei romani dorm pe ei zi de zi zdruncinand prestigiul acestei facultati aflat si asa in cadere libera .

Roxana

20.10.2016 21:51

Aveti mare dreptate in majoritatea aspectelor evidentiate de dumneavoastra! Aveti curaj! 

Elena Rusu

19.10.2016 17:20

ce ne plac noua pupincuristii care pana mai ieri clantaneau de frig si injurau conducerea facultatii pe la colturi, iar azi se dau zmei si viteji si-si arata limba sa se vada ca e maronie, nucumva sa-i certe aceasta conducere de rahat.

Andrada D

20.10.2016 17:27

bla-bla-bla, asistatii mintal se cred indreptatiti sa comenteze. voi va faceti datoria bine si-n ei crapa ranza ca va asculta lumea si-si face datoria numai dupa ce le dati peste bot. apoi vin pupincuristii sa se agite c-ar fi invers. va zbateti pentru niste prosti care nu merita nici o ceapa degerata.

Ana

21.10.2016 07:47

Doamna, ori sunteti nitel neajutorata intelectual si atunci e clar ca nu realizati asta, ori sunteti curvesc de ticaloasa. Adica Ziar de Cluj se zbate sa arate ca studentii si profesorii se zbateau n ger din cauza unor jegosi de prin administratie, datorita acelui material se ia hotararea de a se suspenda cursurile si Ziar de Cluj intreaba cine raspunde pentru prejudiciile create - mai ales studentilor care sunt privati de cea pentru care au platir, iar dumneata zici ca sare de cur impotriva unei decizii corecte? Decizie corecta era, madam, daca se punea centrala din timp si se tineau cursurile, adica daca toti isi faceau datoria. Asta daca intelesul cuvintelor a isi face datoria va este cunoscut.

un ubb-ist

19.10.2016 18:35

Problema se poate rezolva foarte simplu,sa se mute cei de la achizitii in cladirea facultatii,poate se vor misca mai repede.

Mari realizari

19.10.2016 20:53

Intr-o lume normala, toti cei responsabili, de la administratie la conducerea facultatii, isi dadeau demisia. In lumea in care traim nici unii nu sint responsabili. Nici cei care nu au depus la timp documentatia, nici cei din facultate care au asteptat sa ajunga in presa si sa ia amenda ca sa ia vreo masura, ca de pus piciorul in prag si de aparat profesorii si studentii oricum nu spera nimeni. In locul pozei cu statuia se putea pune poze cu studentii stind la ore in paltoane si paturi. Sau niste demisii?

Ana

19.10.2016 21:44

Jenanții de la achiziții și-au mai pus încă o dată amprenta. Trăiască Neag - finul rectorului POP. Ambii dorm în cizme încălzite.

Murphy

19.10.2016 23:56

SEAP inseamna Sistem Electronic de Achizitii Publice. Da, si? Asta n-or fi inteles idiotii de la Achizitii, sau ca iarna nu-i ca vara?

un Literat

20.10.2016 08:55

hahahahahahahahahaha! cica această decizie nu are legătură cu articolele apărute în ZIar de Cluj.  in schimb are cu faptul ca pana sa se scrie in Ziar de Cluj cu totii, de-a valma, profesori altruisti si fazani de studenti au stat sa-si macine sanatatea cu mucii atarnand pana la pamant. atata ipocrizie de multa vreme nu am mai intalnit. rusine!

Adauga comentariu