DSP Cluj face abuz de starea de urgență și suspendă accesul la informații de interes public

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj invocă starea de urgență și refuză să mai ofere răspunsuri la cererile formulate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes  public.

”Având în vedere decretarea stării de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile și implicarea personalului Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj în aplicarea măsurilor de prevenire și limitare a efectelor epidemiei de COVID-19 vă comunicăm că activitatea de răspuns la petiții sau cereri formulate în baza Legii 544/2001 se suspendă pe o durată de 30 de zile”, este mesajul transmis de DSP Cluj.

Această măsură este însă una abuzivă, deoarece potrivit decretului privind instituirea stării de urgență Art. 56 - Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează." 

Legea 544/2001 prevede că autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Adauga comentariu