Două companii de stat primesc ajutor financiar de la Primărie: Cluj Innovation Park, care este pe pierdere încă de la înființare și Tetarom, care face profit de jumătate de milion de euro pe an

Pentru că poate și pentru că legea îi permite, Primăria Cluj-Napoca va susține financiar două companii cu capital exclusiv de stat. Ajutoarele vor fi acordate pentru anii 2021 – 2023. Propunerea se află în dezbatere publică și urmează să intre în ședință de Consiliu Local după încheierea dezbaterii.

Cluj Innovation Park și Parcurile Industriale Tetarom I și II (administrate de Tetarom SA) sunt cele două companii de stat care sunt susținute de administrația publică locală.

Cluj Innovation Park, deținută în totalitate de Municipiul Cluj-Napoca, a avut anul trecut o cifră de afaceri de aproape 180 mii euro și pierderi de 157 mii euro. Numărul de angajați a fost anul trecut de 11. Încă de la înființare, în 2014 până anul trecut, firma a fost pe pierdere. De exemplu, în 2014 a înregistrat pierderi de 70 mii euro, iar în anul următor au crescut la 157 mii euro.

Tetarom însă are profituri bune. Anul trecut compania deținută de Consiliul Județean a rulat o cifră de afaceri de 8,7 milioane euro și a avut un profit net de aproape 500 mii euro, iar numărul de angajați a fost de 65. În parcurile industriale Tetarom permanent sosesc investitori.

Ajutorul se acordă astfel:

Parcurile Industriale Tetarom I și Tetarom II:

-pentru anul 2021: 600.000 lei

-pentru anul 2022: 600.000 lei

-pentru anul 2023: 600.000 lei

Cluj Innovation Park:

-pentru anul 2021: 600.000 lei

-pentru anul 2022: 600.000 lei

-pentru anul 2023: 600.000 lei

Cum justifică Primăria acordarea de ajutoare acestor companii?

„Deoarece scopul declarat al acestor agenți economici este crearea de locuri de muncă și implicit dezvoltarea regională, unii fiind beneficiari ai unor scheme de ajutor de minimis și în anii precedenți, circumscriindu-se prevederilor art. 106 – 109 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și a legislației secundare adoptate în baza acestora, considerăm justificată acordarea cotei minime de impozitare (0,20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare”.

Prevederile Ordinului nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile în parcurile industriale, conferea posibilitate acordării de facilități fiscale de natura scutirii de la plata impozitelor pe clădirile și terenurile situate în parcurile industriale, în baza unor scheme de stat, respectiv a unor scheme de ajutor de minimis, pentru agenții economici care întrunesc condițiile stipulate expres de acesta, ceea ce la nivelul municipiului Cluj-Napoca s-a pus în practică prin dispoziții ale primarului.

În parcurile industriale din Cluj-Napoca sunt și operatori economici care nu pot beneficia de prevederile acestui Ordin din cauză că fie nu au făcut demersuri necesare pentru a obține avize de principiu pentru acordarea de facilități, fie sunt administratori ai parcului, fie realmente nu se califică pentru acordarea ajutoarelor de minimis prevăzute de aceste acte normative.

Legea permite Consiliului Local acordarea de scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri datorat de către persoanele juridice, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat – minimis având ca obiectiv dezvoltarea regională. Instituirea de astfel de ajutoare se va face în urma unor analize și impune întocmirea unor proiecte de hotărâre de Consiliu Local care trebuie să prevadă obiectivul, modalitatea acordării ajutorului de stat sau de minimis, beneficiarii, perioada de aplicare, cuantumul fondurilor alocate.

„Obiectivul prezentei scheme constă în susținerea și stimularea dezvoltării locale a municipiului Cluj-Napoca prin atragerea de investiții, prin acordarea de facilități fiscale rezidenților parcurilor industriale și administratorilor acestora. Municipalitatea clujeană urmărește impulsionarea și diversificarea activităților economice, stimularea investițiilor în sectorul privat și, nu în cele din urmă, îmbunătățirea nivelului de trai și a condițiilor de viață ale cetățenilor săi. În scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice și durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, autoritățile administrației publice locale pot lua măsuri de promovare a îmbunătățirii condițiilor de viață, economice și stimularea mediului de afaceri local, prin instituirea unor scheme locale de ajutor de stat sau minimis”, scrie în proiectul de hotărâre.

Potrivit aceluiași document, firmele care își desfășoară activitatea în parcurile industriale din Cluj-Napoca investesc sume considerabile în clădirile situate în aceste parcuri, generând locuri de muncă, având astfel o contribuție substanțială la dezvoltarea regională și stimularea investițiilor private.

Adauga comentariu