”Diversificarea activității CAMPEADOR S.R.L. prin înființarea unei unități de recuperare a materialelor reciclabile sortate” (P)

                                             

 

 

 Comunicat de presă

Data: 28/05/2019

 

Privind finalizarea  proiectului 

”Diversificarea activității CAMPEADOR S.R.L. prin înființarea unei unități de recuperare a materialelor reciclabile sortate”

 

 

1. Număr referinţă: Cod SMIS 114671, contract de finanțarenr. 1801/05.04.2018

2. Finanţat din Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

3. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

4. Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Vest

 

CAMPEADOR S.R.L, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Diversificarea activității CAMPEADOR S.R.L. prin înființarea unei unități de recuperare a materialelor reciclabile sortate”, implementat în Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj în perioada 23.04.2017 - 30.06.2019 (27 luni). Obiectivul generalal proiectului a constat în îmbunătățirea competitivității economice a societății prin realizarea unei investiții inițiale în domeniul recuperării materialelor reciclabile sortate.

 

Rezultatele proiectului au constat în: crearea unei noi unități de recuperare a materialelor reciclabile sortate din deșeuri din construcții și demolăriși atingerea unui număr mediu de salariați total de 39 la sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care se va finaliza implementarea proiectului.

 

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.551.579,87 lei, din care valoarea eligibilă a proiectului este de 6.345.865,44 lei, unde 3.803.499,03 lei reprezintă finanțare FEDR, iar suma de 671.205,71 lei reprezintă finanțare din bugetul național. 

 

Realizarea investiției are un impact pozitiv la nivel județean și regional, determinând o creștere sustenabilă a regiunii Nord-Vest prin valorificarea potențialului de inovare și de asimilare a progresului tehnologic și prin sprijinirea dezvoltării IMM-urilor din domeniul recuperării deșeurilor din construcții și demolări, dar și din domeniul construcțiilor, deoarece utilizarea de agregate din beton reciclat contribuie la scăderea costurilor de realizare a construcțiilor și implicit la creșterea profitului firmelor, concomitent cu crearea a 6 noi locuri de muncă pe perioadă nedeterminată.

 

CAMPEADOR S.R.L

Telefon: 0733.018.440,

e-mail: nelu.larionesi@campeador.ro

 

 

 

 

 

Adauga comentariu