dispozitivul sentinţei civile nr. 3/2017 pronunţată de Judecătoria Satu Mare secţia civilă în şedinţa publică din 5 ianuarie 2017 în dosarul nr. 12416/296/2014.

Publicăm dispozitivul sentinţei civile nr. 3/2017 pronunţată de Judecătoria Satu Mare secţia civilă în şedinţa publică din 5 ianuarie 2017 în dosarul nr. 12416/296/2014.
Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. 2 din Legea nr. 288/2004, ca inadmisibilă. Constată că prin încheierea din data de 29.04.2015 s-a luat act de renunţarea reclamantului la judecată cu privire la pârâtul P.V. şi prin încheierea din data de 24.06.2015 s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei O.I. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul M.N.R. în contradictoriu cu pârâţii F.C.O., A.I.T., A.L.D.A, S.L., NVTV A. SRL, M.T. SRL, G.M.R., în sensul că: Obligă în solidar pârâţii A.L.D.A şi T.M. la plata către reclamant a sumei de 1.000 de lei cu titlu de reparaţie a daunelor morale. Obligă în solidar pârâţii F.C.O. şi A.I.T la plata către reclamant a sumei de 1.000 de lei cu titlu de reparaţie a daunelor morale. Obligă pârâtul A.C.D. la plata către reclamant a sumei de 500 de lei cu titlu de reparaţie a daunelor morale. Obligă în solidar pârâţii S.L., NVTV A. SRL şi M.T. SRL la plata către reclamant a sumei de 1.000 de lei cu titlu de reparaţie a daunelor morale. Obligă în solidar pârâţii A.L.D.A, T.M., F.C.O., A.I.T., A.C.D, S.L. şi NVTV A. SRL să publice, pe cheltuiala acestora, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, textul dispozitivului hotărârii, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, pe site-urile on-line www.ziardecluj.ro, www.voceatransilvaniei.ro, www.gazetanord-vest.ro, www.arhiblog.ro şi în cotidianul „Gazeta de Nord-Vest”. Respinge în rest pretenţiile reclamantului cu privire la aceşti pârâţi, ca neîntemeiate. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul M.N.R. în contradictoriu cu pârâtul G.M.R, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs, care se depune la Judecătoria Satu Mare, în termen de 48 de ore de la pronunţare, în ceea ce priveşte cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României. Cu drept de apel, care se depune la Judecătoria Satu Mare, în termen de 30 de zile de la comunicare, în ceea ce priveşte restul dispoziţiilor prezentei hotărâri. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 05.01.2017.

Adauga comentariu