Decizia privind închiderea școlilor din județul Cluj, contestată în instanță

Asociația Școlilor Particulare a depus cererea de anulare a articolului care prevede suspendarea activităților didactice față în față în unitățile de învățământ din Hotărârea nr.79/04.11.2020 a Comitetului pentru Situații de Urgență Cluj. 

Curtea de Apel Cluj a stabilit termenul de judecată (nr.696/33/2020) pentru data de 11 noiembrie 2020.

Asociația Școlilor Particulare consideră că decizia privind închiderea școlilor și grădinițelor este nelegală, disproporționată și restricționează accesul la educație garantat prin Constituție.

1. Hotărârea prin care s-a dispus suspendarea cursurilor față în față în unitățile de învățământ este NELEGALĂ. Motivarea trebuie să fie adecvată actului emis și trebuie să prezinte de o manieră clară și neechivocă. Motivarea unei decizii administrative nu poate fi limitată la considerente legate de competența emitentului ori la temeiul de drept al acesteia, ci trebuie să conțină și elementele de fapt care să permită destinatarilor să cunoască și să evalueze temeiurile deciziei.

2. Hotărârea prin care s-a dispus suspendarea cursurilor față în față în unitățile de învățământ RESTRICȚIONEAZĂ ACCESUL LA EDUCAȚIE al elevilor garantat de Constituție. Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii

3. Hotărârea prin care s-a dispus suspendarea cursurilor față în față în unitățile de învățământ este DISPROPORȚIONATĂ. Măsurile adoptate de instituții ale Comunității să nu trebuie depășească limitele a ceea ce este adecvat și necesar pentru a răspunde obiectivelor urmărite de legislația în cauză, iar acolo unde există posibilitatea de a opta între mai multe măsuri adecvate scopului vizat, alegerea trebuie să se îndrepte către cea mai puțin oneroasă/cea mai puțin restrictivă, iar dezavantajele cauzate nu trebuie să fie disproporționate cu scopul urmărit.
În ciuda faptului că situația epidemiologică s-a agravat în toată Europa din cauza pandemiei de Covid-19, în state importante şcolile au rămas deschise chiar dacă s-au impus restricții dure.
 

Adauga comentariu