Cum a uitat Primăria Cluj-Napoca să încaseze bani de la Compania de Transport Public din cauza unei „omisiuni”

Dintr-o simplă „eroare”, o banală „omisiune”, Primăria ar fi uitat să încaseze o sumă frumușică de bani de la Compania de Transport Public din Cluj. Nici n-ar fi prima dată. Acum, în cadrul ședinței de Consiliu local, administrația intenționează să corecteze acest neajuns bănesc, chiar dacă toată încâlceala datează de acum doi ani, când 24 de aleși locali au votat unanim „pentru”. 

În decembrie 2018, aleșii locali clujeni aprobau proiectul inițiat de primarul Emil Boc prin care era aprobat studiul de oportunitate, modalitatea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate pe raza municipiului Cluj-Napoca. 

Proiectul poate fi consultat aici. 

În urma acestei decizii, Consiliul local aproba modalitatea de gestiune a transportului public prin gestiune delegată de către Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, prin contract de delegare de gestiune, fără licitație, prin acordare directă către Compania de Transport Public S.A. 

Proiectul contractului de delegare a gestiunii se regăsea în Anexa 2 și reprezenta parte integrantă din HCL 1124/2018. 

Proiectul contractului poate fi consultat aici. 

Conform Cap 6 din contract, „Redevența”, în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor puse la dispoziție (autobuze - n.red), operatorul (CTP Cluj Napoca - n.red. ) se obliga să plătească redevența proprietarului, calculată anual prin aplicarea procentului de 0,03% asupra lotului valorii bunurilor:

„La data semnării contractului redevența datorată Municipiului Cluj-Napoca este de 54.994 lei suma fix/an reprezentând 0,03% din valoarea bunurilor concesionate egală cu 183.248.162 lei”, se arată în Anexa 2 a HCL 1124/2018.

Acum, reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca par să-și fi dat seama că în cadrul acestui proiect, prin care a fost semnat un contract, s-a strecurat o „omisiune” din cauza unei „erori”. Din nefericire, administrația locală nu explică ce tip de „eroare” s-a produs: eroare umană, eroare din cauza incompeteneței, a dezinteresului ș.a.m.d. 

Oricum, ar fi vorba despre o sumă considerabilă de bani pentru 11 autobuze electrice care circulă prin Cluj, deci au fost recepționate și au beneficiat și de reclama corespunzătoare din partea primarului Emil Boc. 

Cu o simplă „omisiune”: Primăria a uitat să încaseze niscaiva parale, iar asta întrucât, după cum precizează reprezentanții administrației locale în Hotărârea de CL nr 33/12 05 2020 privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 1124/2018:

conform acesteia, valoarea bunurilor concesionate este de 214.333.319,18 lei (NU 183.248.162 lei).

Diferența ar fi de 31.085.157,18 lei.

Iar redevența datorată este de 64.319,24 lei/an. Și NU de 54.994 lei.

Explicația? O banală „omisiune”...

Ca urmare a adoptării HCL 1124/2018, a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr 42/29.12.2018 între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj Napoca S.A.

N.B.: Conform Art. 8 din HCL 110 l/19.12 2018, domnul primar Emil Boc, în calitate de reprezentant al Municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, a fost împuternicit să voteze „conform prezentei hotărâri”

sublinierea ne aparține

„Anexa 5.3.1. la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr 42.29.12 2018 cuprindea un număr de 11 autobuze care au fost achiziționate în cadrul proiectului „Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu două stații de încărcare” și care au fost date în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, însă, dintr-o omisiune, valoarea acestor 11 autobuze nu a fost avută în vedere pentru calcularea valorii totale a bunurilor concesionate și respectiv a redevenței datorate de operator (CTP Cluj-Napoca – n.red), astfel cum au fost aceste valori prevăzute la art 6.1. din contractul de delegare a gestiunii nr 42/29.12.2018, ceea ce atrage necesitatea reglementării acestei situații”, se arată în HCL ul ce urmează să fie votat de consilierii locali pentru repararea unui calcul bănesc păgubos care a fost aprobat în 2018 și descoperit în mai 2020. 


 Prin urmare, CTP Cluj-Napoca, care a primit cele 11 autobuze electrice, devenite mândria Clujului, după ce edilul clujean le-a făcut o reclamă corespunzătoare pe pagina sa personală de facebook, trebuie să achite proprietarului acestora, adică administrației locale, conform diferenței de 31.085.157,18 lei, ce urmează să fie prevăzută în contract, redevența de 9.325,54 lei.

sursa captură: primariaclujnapoca.ro

Desigur, „omisiunea” aparține specialiștilor din aparatul birocratic al administrației locale, ca să nu spunem altfel, nominalizând responsabilul acestei încâlceli bănești căreia Primăria îi vine de hac abia acum, în mai 2020. 

Astfel, procedura ce trebuie urmată pe mai departe este următoarea: 

Valoarea totală a bunurilor concesionate se obține prin însumarea valorii inițiale prevăzute în contract: 183.248.162 lei cu valoarea celor 11 autobuze: 31.085.157,18.

Total: 214.333.319,18 lei.

Redevența suplimentară datorată de către CTP Cluj Primăriei Cluj Napoca, pentru cele 11 autobuze electrice este de 9.325,54 lei. 

Astfel, cuntumul total al redevenței ce trebuie prevăzută în contract se calculează după cum urmează: redevența inițială de 54.994 lei + 9.325,54 lei, iar totalul este cu totul altul: 64.319,24 lei/an.

De altfel, în urma celui mai recent raport publicat de Curtea de Conturi pentru anul 2018, Compania de Transport Public ar fi prejudiciat bugetul Primăriei cu peste 100.000 lei.

CITEȘTE ȘICURTEA DE CONTURI: Compania de Transport Public a prejudiciat bugetul Primăriei cu peste 100.000 lei. Cum susțin clujenii un serviciu neperformant

Adauga comentariu