Cu peste 1100 de angajați, Primăria Boc se digitalizează cu o nouă direcție și peste 20 de posturi în plus

Primăria Cluj-Napoca a pornit pe calea digitalizării fără de întoarcere. În acest sens, se înființează o nouă structură: Direcția Strategii de Informatizare, transformare digitală și inovare, în subordinea primarului municipiului Cluj-Napoca, având în structura organizatorică un număr de 18 posturi. 

Consiliul local urmează să aprobe un proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca. 

De altfel, „unele măsuri” ce vor fi aprobate nu sunt deloc de lepădat, iar documentul este unul cât se poate de valoros prin informațiile pe care le oferă în privința organizării și funcționării Primăriei Cluj-Napoca, un imens aparat ce cuprinde un număr total de 1164 directori, funcționari și personal contractual etc.

Prețiosul document este detaliat pe un număr de 248 de pagini. 

Din Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre aflăm că în urma unei multitudini de „note interne” între diverse cabinete...

... s-a propus înființarea Direcției Strategii de informatizare, transformare digitală și inovare – cu un număr de 18 posturi, având următoarea structură:

Director executiv

Serviciul Strategii de informatizare – în subordinea directorului executiv – 8 posturi

Serviciul transfomare digitală și inovare – în subordinea directorului executiv al Direcției Strategii de Informatizare – 9 posturi, care se vor înființa.

Structura organizatorică a Direcției Strategii de Informatizare, transformare digitală și inovare respectă OUG 57/2019 privind Codul administrativ referitor la stabilirea numărului minim de posturi de execuție pentru constituirea direcției – 15 posturi de executie - și a celor două servicii – 7 posturi de execuție, se arată în documentația aferentă proiectului de hotărâre. 

Primăria motivează decizia prin avansul digitalizării și sistemul informatic complex: 650 stații desktop PC, 20 stații grafice, 25 laptopuri, 13 servere fizice cu sisteme de operare windows etc.

În plus, sistemul informatic interconectează sediul central cu alte 65 locații în care își desfășoară activitatea primăriile de cartier, direcțiile și serviciile administrației locale. 


Și argumentul suprem: „Procesele de digitalizare vor conduce la o furnizare mai eficientă și eficace a serviciilor publice către cetățeni ...”, se mai arată în motivarea înființării noii Direcții digitale. 

Merită precizat că odată cu înființarea unei noi Direcții, administrația locală desființează o alta: Biroul evidența și administrarea bazei materiale a unităților de învățământ din cadrul Direcției Patrimoniului municipiului și evidenta proprietății – 6 posturi. 

Numărul posturilor din Statul de funcții al Primăriei municipiului Cluj-Napoca, prevăzut în proiectul de hotărâre, este de 1099 (numărul posturilor – 1095 din statul de funcții se suplimentează cu 4 posturi). 

De asemenea, numărul posturilor 1164 prevăzute în statele de funcții ale Primăriei Cluj-Napoca și serviciilor din subordine nu depășește numărul maxim de posturi 1197 stabilit potrivit prevederilor OUG 63/2010. 

 

Adauga comentariu