Cu ce se ocupă bugetarii în timpul liber: comerț ilegal cu vouchere de vacanță

În plin sezon estival, voucherele de vacanță sunt tranzacționate pe diverse site-uri, iar anunțurile de vânzare a voucherelor destinate bugetarilor sunt prezente în diverse grupuri de pe rețelele de socializare. Chiar dacă comerțul cu vouchere de vacanță este interzis prin lege, românii au găsit o nouă sursă de venit: vânzarea tichetelor de vacanță. 

Bugetarii vor primi până în luna noiembrie vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru fiecare salariat, termenul de valabilitate fiind de 12 luni. Corespunzător, acestea au început să fie vândute pe internet. Faptul că aceste tichete sunt tranzacționate, confirmă în parte și posibilitatea de a fi folosite de o altă persoană decât cea pe numele căreia au fost emise. 

Un reprezentant al unei agenții de turism a declarat că de aceste vouchere pot beneficia mai multe persoane, dar în momentul semnării contractului cu agenția de turism, precum și al cazării, este necesară prezența persoanei care deține tichetul de vacanță:

”Trebuie să fie prezentă și persoana pe numele căreia sunt emise voucherele. Pot beneficia două sau mai multe persoane, dar trebuie să fie prezentă și persoana titulară. Iar contractul este făcut pe numele celui care deține vocuherele. În momentul cazării la hotel, de asemenea, trebuie să fie și persoana pe numele căreia este eliberat vocuherul de vacanță. Și la încheierea contractului cu agenția, și în momentul cazării propriu-zise, persoana pe numele căreia este emis vocuherul de cazare, trebuie să fie prezentă”, a afirmat un reprezentant al unei agenții de turism din Cluj-Napoca. 

Acordarea și utilizarea voucherelor de vacanță este reglementată de OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, iar Normele de aplicare privind acordarea voucherelor de vacanţă actualizate, prevăd următoarele:

Art. 3, alin (2):

”În cazul funcționarilor publici și personalului contractual din sectorul bugetar, în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cunatum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, alocate cu această destinație, cu respectarea dispozițiilor art 13 alin. (2) și (3)”. 

Articolul 13 se referă la Beneficiarii acestei măsuri:

Art. 13 alin (1)

”Beneficiarii care au primit vocuhere de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze vocuherele de vacanță în perioada menționată pe acestea, și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat”.

De asemenea, ”se interzice comercializarea vocuherului de vacanță în schimbul unor sume de bani și/sau altor bunuri și/sau servicii”, se specifică în Art. 14 alin. (c).

Nerespectarea de către beneficiar a acestor dispoziții constituie contravenție și se sancționează cu 2 până la 6 puncte amendă. Amenzi de 7 puncte riscă și operatorii din turism care acceptă vouchere de vacanță în schimbul unor servicii pentru alte persoane decât titularii voucherelor de vacanţă. Un punct amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit, în condițiile legii. 

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și a personalului de control din Ministerul Turismului.

Mai precis, sancționarea nerespectării de către beneficiar a Art 14 trebuie operată de către reprezentanții Ministerului Turismului.

Contactați telefonic pentru a oferi un punct de vedere oficial cu privire la fenomenul tranzacționării voucherelor de vacanță, atât reprezentanții Direcției Control, cât și reprezentanții Biroului Resurse Umane și Relații Publice din cadrul Ministerului Turismului, s-au eschivat de la un răspuns. 

Cu toate acestea, vânzarea acestor vochere continuă fără probleme pe internet:

click foto pentru imagine completă:

Adauga comentariu