Coral Impex Ploiești curăță bugetul local de 13 ani. Contractul pentru deratizare și dezinsecție, prelungit cu încă 3 luni

Primăria Cluj-Napoca decide mâine dacă aprobă prelungirea cu 3 luni a contractului încheiat în 2006 cu firma Coral Impex SRL din Ploiești. Administrația publică locală a scos la licitație serviciile de deratizare, dezinfecție și dezinsecție, dar firma Coral a contestat procedura. În aceste condiții, Primăria a decis prelungirea contractului. Să fie aceasta o stratagemă a ambelor părți pentru extinderea perioadei de valabilitate a contractului și astfel gura ploieștenilor să mai mănânce o bucată din bugetul local? 

Valoarea contractului care urmează să fie semnat în urma licitației demarate de Primărie pentru deratizare, dezinsecție și dezinfecție este de 72 milioane lei (15,6 milioane euro) și ar urma să fie valabil 8 ani. Anunțul a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, dar caietul de sarcini a fost contestat deja de 2 ori de Coral. Procedura de derulare a achiziției este suspendată până când Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor va lua o decizie. 

Serviciul de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a fost delegat, prin concesiune, în anul 2006 către firma Coral. Perioada de concesiune a fost de 5 ani, cu posibilitate de prelungire. În 2010, printr-o hotărâre de Consiliu Local s-a aprobat prelungirea contractului din 2006 pentru o perioadă de 7 ani și 7 luni, începând de la data expirării acestuia, respectiv 12 iulie 2011 până la data de 12 februarie 2019. Totul a fost pecetluit printr-un act adițional la contract, fără nicio licitație. 

În baza unei proceduri de atribuire, desfășurată în luna mai 2018, s-au achiziționat următoarele: studiu de fundamentare privind oportunitatea delegării operării serviciilor de salubrizare, elaborarea documentației de atribuire (caiet de sarcini, clauze contractuale, fișa de date a achiziției și formulare, strategie de contractare) și asistență de specialitate pe toată durata achiziției și suport în evaluarea ofertelor, fiind emisă în acest sens o comandă către SC EMPC Consulting Cluj-Napoca. Firma menționată a realizat studiul de oportunitate pentru fundamentarea modalității optime de gestiune a activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. S-a decis că cea mai bună soluție este următoarea: gestiune delegată a serviciilor prin contract de prestări servicii, cu o durată de 8 ani, prin licitație. 

Procedura de licitație a fost inițiată în 1 noiembrie 2018, cu termen de depunere a ofertelor pentru 7 ianuarie 2019. „În prealabil publicării anunțului de participare, documentația de atribuire a fost supusă verificării și validării de către ANAP, fiind trimisă în acest sens pentru prima dată la data de 11 septembrie 2018. Documentația de atribuire a fost respinsă de 3 ori de către ANAP, pentru a fi publicată doar la a patra retransmitere, la data de 25 octombrie 2018”, se arată în proiectul de hotărâre. 

În urma publicării procedurii, s-au formulat clarificări, dar și contestații la documentația de atribuire. Ca urmare a primei contestații, depusă de Coral Impex SRL la data de 26 noiembrie 2018, CNSC a respins cererea de suspendare formulată de către constestatoare, dar a admis în parte contestația. În 14 ianuarie, Coral Impex a formulat plângere împotriva deciziei CNSC, primul termen fiind stabilit în 4 februarie 2019 la Curtea de Apel Cluj. 

Primăria Cluj-Napoca a făcut clarificările solicitate de CNSC, dar Coral Impex a formulat o a doua contestație. La CNSC se află în soluționare dosarul privind această a doua contestație, de data aceasta Consiliul luând decizia de suspendare a derulării procedurii până la pronunțarea unei decizii pe fond. 
Pe baza faptelor de mai sus, conducerea Primăriei a decis prelungirea cu 90 de zile a contractului cu Coral Impex SRL. Potrivit contractului semnat în 2006, tarifele se vor actualiza în funcție de nivelul indicelui prețurilor de consum. Această actualizare se va face în fiecare an, în perioada februarie/martie, la solicitarea concesionarului. 

Coral Impex SRL Ploiești a fost înființată în 1993 și îl are ca unic asociat pe Alexandru Badea. În 2017, firma a avut o cifră de afaceri de 24,5 milioane lei, profit de peste 1,4 milioane lei și un număr mediu de 217 angajați. În 2016, cifra de afaceri declarată a fost de peste 22,1 milioane lei, profitul a fost de peste 1,7 milioane lei, iar numărul mediu de angajați a fost de 216. 

Adauga comentariu