Construirea a 11 blocuri în incinta Fimaro, aprobată în Consiliul Local. Ce nemulțumiri au vecinii și cum se va schimba zona

Pe strada Corneliu Coposu numerele 167 și 167A se va construi un ansamblu imobiliar format din 11 blocuri: 8 blocuri cu 6 etaje și 3 blocuri cu 11 etaje. Imobilele vor fi construite în incinta Fimaro, pe baza unui proiect de restructurare. Planul Urbanistic Zonal de restructurare a fost aprobată de consilierii locali, în ședința extraordinară de astăzi. Beneficiarii proiectului sunt Fimaro Invest SA, Fimaro Development, Carmen și Florin Uță, Mona și Cătălin Dumitru.

Fimaro Invest SA (obiect de activitate dezvoltare și promovare imobiliară), înființată în 2010, a avut anul trecut o cifră de afaceri de 99.000 euro și pierderi de peste 57.000 euro. Firma este administrată de Vector Capital SA din Cluj-Napoca, deținută în totalitate de Radu Horațiu Taica.Vector Capital SA a avut în 2019 o cifră de afaceri de 65.800 lei și un profit net de 20.000 euro.

Fimaro Development SA (obiect de activitate dezvoltare și promovare imobiliară), înființată în 2009, este administrată de Vector Capital SA. Anul trecut, Fimaro Development SA a rulat o cifră de afaceri de peste 331.000 euro și a declarat un profit net de peste 129.000 euro. Firma din Cluj a avut un număr mediu de doar doi angajați.

Prin PUZ se propune parcelarea terenului în 5 parcele destinate construirii ansamblului mixt, 3 parcele destinate străzii noi propuse și regularizării circulațiilor existente.

Potrivit PUZ, beneficiile publice ale planului sunt următoarele:

- lărgirea străzii Corneliu Coposu între strada Stănescu Popa și strada Strungarilor, precum și a străzii Strungarilor în vederea decongestionării traficului;

- amenajarea fâșiei adiacentă pârâului Nadăș pe toată lungimea parcelelor, cu dotări edilitate corespunzătoare; zona va fi organizată ca promenadă cu acces public nelimitat; se vor putea organiza trasee pietonale și locuri de odihnă etc;

- construirea unei unități de învățământ de interes public (grădiniță) cu acces separat și curte pentru activități în aer liber;

- activarea unui areal subutilizat și deblocarea unei zone cu caracter barieră urbană;

- dezvoltarea și extinderea rețelei de spații exterioare și verzi cu acces public din cartier (alei, pasaje, piațete, scuaruri, promenadă;

- construirea de locuințe de calitate în cadrul unui ansamblu coerent care va fi edificat pe baza unui proces integrat de restructurare.

Ulterior aprobării PUZ, investitorii vor începe demersul cu privire la operațiunile cadastrale, notariale și autorizarea lucrărilor de construire.

Înainte de aprobarea PUZ în Consiliul Local au avut loc două dezbateri publice pe marginea acestui proiect. O parte din vecini s-au arătat nemulțumiți de viitorul proiect.

Asociația de Proprietari Corneliu Coposu nr. 169 a arătat următoarele:

Având în vedere că propunerea de construire a corpului cu 11 etaje este la o distanță foarte mică de limita de proprietate cu imobilul de la numărul 169, noua construcție va umbri în mod semnificativ blocul existent la numărul 169, astfel foarte multe familii din acest bloc de 5 etaje vor avea de suferit in punct de vedere al sănătății. În condițiile actuale, traficul pe strada Corneliu Coposu este foarte mare, acest lucru și din cauza că este artera principală de intrare în oraș, iar ca urmare a materializării propunerii de construire din prezentul PUZ (8 blocuri cu 6 etaje și 3 blocuri cu 11 etaje), aproape triplează numărul de unități locative existente urmând a crea și probleme și mai mari de trafic și ambuteiaje. Din experiența blocului nostru și a celui vecin, precum și din alte situații întâlnite în oraș, rezultă că parcările construite de dezvoltator la nivelele subterane nu se cumpără odată cu apartamentele nici în proporție de 40%. Având în vedere că nu sunt prevăzute parcări supraterane în proiectul propus, autoturismele vor parca pe străzile din apropiere, blocându-le.

Beneficiarul proiectului a precizat că se respectă întocmai prevederile legale din PUG.

Fondată în 1924, ca atelier mecanic şi turnătorie de fontă, FIMARO a devenit, după al Doilea Război Mondial, un producător de utilaje şi echipamente pentru cantine, precum şi de utilaje pentru procesare a produselor alimentare. Cu o bună experienţă şi profesionişti de înaltă calificare, FIMARO s-a concentrat pe dezvoltarea de maşini complexe şi linii pentru industria textilă şi a pielăriei, încă din anul 1960, pentru piaţa internă şi externă.

Din 1998 FIMARO a început să ofere diverse servicii de fabricaţie de înaltă calitate către clienţii din industria auto, industria lemnului, industria metalurgică, amenajare spaţii verzi, instalaţii de condiţionat şi purificat aer, instalaţii de ventilare.

Adauga comentariu