Consilier local PNL din Câmpia Turzii, declarat incompatibil de ANI: primește TREI salarii de la stat

VARODI IOAN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, a fost găsit în incompatibilitate de către ANI.

Acesta este acuzat că începând cu data de 28 noiembrie 2017 exercită simultan funcția de consilier local și calitatea de administrator - membru al Consiliului de Administrație în cadrul unei societăți comerciale, având ca acționar unic Consiliul Județean Cluj. 

În fapt el ocupă funcția de membru în Consiliul de Administrație al Univers T. Potrivit declarației de interese din 2019, el este vicepreședinte al PNL Câmpia Turzii. De asemenea, el este angajat la SC Domeniul Public Câmpia Turzii de unde a obținut potrivit declarației din 2019, 31.834 RON. De la Univers T a obținut 14.742 RON. De altfel și soția sa este tot funcționar public, angajată la Primăria Câmpia Turzii. Practic Ioan Varodi obține trei salarii de la stat. Totuși, el nu se laudă în declarația de avere decât ca fiind copropretar a două apartamente și conduce o mașină din 2004. 

Potrivit ANI persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.

art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții și calități: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director […] la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de […] de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului judeţean”;
 
art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție.”;

Adauga comentariu