Comunitatea Evreilor Cluj contestă o licitație din New York: ”Acest volum a fost însuşit de persoane neidentificate până în prezent, în mod ilegal. Este un bun furat”

Printre manuscrisele vechi evreieşti, scoase la licitaţie de către Kestenbaum&Company, din New York în data de 18 februarie 2021, se numără şi Pinkasul Societăţii Sacre a Comunităţii Evreieşti Ortodoxe din Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), din secolul al XIX-lea, scrie baabel.ro (preluat de G4Media).

Licitația, programată să aibă loc peste trei zile, pleacă de la 4000 de dolari, Pinkasul fiind evaluat la o sumă cuprinsă între 5000 și 7000 de dolari.

Registrul scris de mână are o mare valoare documentară, acoperind peste 50 de ani din istoria Comunităţii Evreieşti Ortodoxe, chiar din anul înfiinţării Societăţii Sacre, 1836, dar este şi un valoros obiect de artă, datorită prezentării grafice excepţionale. Comunitatea Evreilor Cluj, care din fericire a aflat la timp (cu cinci zile înainte), de această licitaţie, a contestat scoaterea la vânzare a Pinkasului, în calitate de proprietar de drept al acestuia.

În scrisoarea trimisă Casei de Licitaţii Kestenbaum&Company, se arată următoarele:

”În mai-iunie 1944 populaţia evreiască din oraş, numărând peste 16.000 de suflete, a fost deportată la Auschwitz. Majoritatea covârşitoare a pierit în lagărele de exterminare. Sediile tuturor instituţiilor evreieşti din Clujul curăţat de evrei au fost devastate şi jefuite.

Puţinii supravieţuitori reveniţi din deportare au găsit un număr foarte mic de documente, rămase accidental în capelele cimitirelor, în pivniţe sau poduri. Cea mai mare parte a arhivelor Comunităţii Evreilor din Cluj a dispărut.

Obiectul pus în vânzare de Dvs., valoros în sine şi foarte preţios pentru istoria comunităţii noastre, s-a aflat printre cele dispărute în timpul Holocaustului.

Acest volum a fost însuşit de persoane neidentificate până în prezent, în mod ilegal. În consecinţă este un bun furat, care intră sub incidenţa prevederilor Tratatului de Pace de la Paris din anul 1947, precum și ale Declarației de la Terezin, din anul 2009. Un număr de 46 de state, printre care România, Ungaria şi SUA, au promis restituirea obiectelor şi valorilor însuşite în mod ilegal de către statele în cauză sau de către cetăţenii acestora, de la proprietarii de drept. Conform tratatului de pace amintit, ele revin “comunităţilor supravieţuitorilor”, în cazul de faţă Comunităţii Evreilor Cluj.

Contestăm scoaterea la licitaţie a volumului „Pinkas Klali D’Chevra Kadisha”, un bun care trebuie restituit comunităţii căreia i-a aparţinut, mai exact Comunităţii Evreilor Cluj (anterior Kolozsvár/Klausenburg).

În acelaşi timp a fost sesizată şi World Jewish Restitution Organization, în speranţa că valorosul document aparţinând Comunităţii Evreilor Cluj va putea fi recuperat.”

Adauga comentariu