COMUNICAT DE PRESĂ

Începerea  implementării proiectului:« Servicii integrate inteligente pentru reducerea numărului de persoane marginalizate din comuna Valea Ierii, judet Cluj »

Beneficiar: Comuna Valea Ierii

Parteneri : Scoala Gimnaziala Valea Ierii, Fundatia Millenium, Societatea Nationala De Cruce Rosie Din Romania Filiala Cluj si Tiger Security Services S.A.

Valoarea totală a proiectului: 16.810.779,65 lei

Valoarea cofinanțării UE: 16.544.985,11 lei

          Data de începere: 24 Septembrie 2018

          Data finalizarii: 23 Septembrie 2021

Codul proiectului: 115269

 

Comuna Valea Ierii impreuna cu : Scoala Gimnaziala Valea Ierii, Fundatia Millenium, Societatea Nationala De Cruce Rosie Din Romania Filiala Cluj si Tiger Security Services S.A. anunţă începerea  implementării proiectului:

« Servicii integrate inteligente pentru reducerea numărului de persoane marginalizate din comuna Valea Ierii, judet Cluj ». Proiectul face parte din apelul: POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

 

Obiectivul general al proiectului il constituie furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin pentru comunitatea marginalizata din comuna Valea Ierii, judetul Cluj, in vederea reducerii numarului de persoane aflate in excluziune sociala si risc de saracie. Proiectul corespunde obiectivelor POCU 2014-2020 avand ca scop imbunatatirea conditiei persoanelor din comunitatea marginalizata, intr-o maniera sustenabila, adaptata cerintelor societatii moderne prin asigurarea unor interventii integrate in domeniul educatiei, ocuparii fortei de munca si antreprenoriatului, locuirii si acordarii de asistenta juridica pentru reglementarea actelor de proprietate, in domeniul soial si socio-medical si nu in ultimul rand in domeniul asigurarii de tratament egal si al nediscriminarii.

 

Obiectivele specifice si rezultatele proiectului:

 

  1.  Implementarea unor masuri si interventii in domeniul educatiei (pentru un numar de minim 60 copii si 60 parintii/tutori ai acestora prin actiuni precum:

 - oferirea de servicii de informare si consiliere pentru copii si parinti din comunitatea marginalizata identificata in vederea prevenirii riscului de abandon scolar precum si pentru cresterea accesului si participarii la educatia timpurie

 - activitati de tip „scoala dupa scoala” pentru copii din invatamantul primar si secundar (minim 60 copii) - activitati de tip zone prioritare (club ski, club matematica, club foto etc)

- furnizarea de stimulente financiare pentru aproximativ 60 copii ce obtin o imbunatatire a rezultatelor scolare precum

  1. Implementarea unor masuri si interventii in domeniul ocuparii fortei de munca pentru un numar de 280 persoane prin actiuni precum:

- activitati de sprijin in gasirea unui loc de munca prin oferirea de servicii de informare si consiliere profesionala, servicii de plasare pe piata muncii, activitati de formare profesionala (pentru 280 persoane)

- acordarea de sprijin persoanelor interesate din grupul tinta (50 persoane) in vederea deschiderii unei afaceri proprii (consiliere, consultanta, formare antreprenoriala, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri, suport in infiintarea afacerii)

- organizarea unor concursuri de planuri de afaceri in urma carora se vor acorda 30 de premii de 25000 euro pentru fiecare plan de afaceri castigator (micro-granturi)

- acordarea de subventii de angajare pentru un numar de 63 persoane din grupul tinta

  1.  Implementarea unor masuri si interventii in domeniul dezvoltarii si furnizarii de servicii medico-sociale destinate tuturor persoanelor din grupul tinta (560 persoane) prin actiuni precum:

- infiintarea unui centru comunitar pentru servicii inteligente integrate pentru persoanele din comunitatea marginalizata in cadrul caruia sa se ofere servicii de informare si promovare a utilizarii fortei de munca la nivelul comunitatii, informatii privind locurile de munca disponibile la nivelul comunitatii dar si la nivel de judet si zone apropiate acestuia, asistenta in directionarea persoanelor din grupul tinta catre autoritatile/organizatiile responsabile cu rezolvarea anumitor aspecte precum: inscriere copil la gradinita/scoala/liceu, depunere dosar somaj, obtinere documente de stare civila, inscriere la cursuri formare profesionala, inscriere la medic familie etc.

- organizarea de work-shop-uri pe teme socio-medicale precum igiena personala, masuri de preventie a bolilor, cu accent pe bolile cronice, prevenirea sarcinilor la minore, prevenirea decesului la minori, acordarea primului ajutor, protectia mediului si rezistenta la dezastre neturale.

- acordarea de pachete de investigatii medicale pentru toti cei 560 membrii ai grupului tinta

- acordarea de servicii de ingrijire la domiciliu pentru un numar de 74 de persoane din comunitatea marginalizata

- promovarea voluntariatului si oferirea de servicii de administrare a gospodariilor pentru grupul tinta

  1.  Imbunatatirea conditiilor de locuit si a sigurantei locative prin realizarea unor lucrari de reparatii si eficientizare energetice (pentru un numar de 25 gospodarii) si oferirea de servicii juridice in vederea reglementarii actelor de proprietate (pentru un numar de 120 de gospodarii).

 

COMUNA VALEA IERII

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

 

 

 

Comuna Valea Ierii, Comuna Valea Ierii, nr.50, jud. Cluj, Cod postal 407585                                   Telefon: 0374-961930 Fax: 0374-091297 E-mail: primaria_valea_ierii@yahoo.com

Adauga comentariu