Comandament de Urgență la Primăria Municipiului Turda. Administrația locală, pregătită pentru sezonul de iarnă!

În dimineața zilei de luni, 19.11.2018, a avut loc la Primăria Municipiului Turda o ședință a Comandamentului de Urgență, în vederea planificării măsurilor de intervenție în cazul căderilor de zăpadă și a apariției poleiului, astfel încât să nu existe probleme legate de deszăpezire sau alte tipuri de intervenții. La ședință au participat reprezentanți ai Primăriei Municipiului Turda, Companiei de Apă Arieș, Domeniului Public, SC. Electrica, CNAIR, Poliției Locale, Poliției Municipiului, Direcției de Asistență Socială, Garnizoanei Turda, Detașamentului de Pompieri, Detașamentului de Jandarmi, Serviciului de Ambulanță, Spitalului Municipal, API și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. S-a stabilit următorul plan de măsuri:

Plan de măsuri pentru înlăturarea efectelor negative provocate în cazul căderilor de zăpadă și apariției poleiului în municipiul Turda pentru perioada Noiembrie 2018 – Martie 2019

 

I. ACTIVITĂŢI GENERALE.

1. Premergătoare sezonului de iarnă 2018-2019

a. Se vor efectua controale la instalațiile de alimentare cu energie electrică,gaze și apă potabilă de pe raza municipiului în vederea asigurării unei bune alimentări a populației cu aceste utilități pe timpul sezonului rece.

b. Se va proceda la efectuarea operațiunilor de toaletare a arborilor care se aflăîn contact cu rețelele de distribuire a energiei electrice, în vederea asigurării zonei de protecție pentru liniile electrice, în cazul depunerilor de gheață,zăpadă sau  chiciură.

c. Se vor verifica şi pune în funcţiune toate mijloacele mecanice prevăzute în planurile proprii de deszăpezire.

d. Pentru utilajele cuprinse în planurile de deszăpezire se vor constitui stocuri minime de carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb.

e. Consumarea stocurilor constituite se va face numai în cadrul acţiunilor de intervenţie şi la aprobarea conducătorului unităţii .

f . Se va verifica sistemul de înştiinţare-alarmare pentru asigurarea alarmării în timp util a cetăţenilor și unităților economice din municipiul Turda, asupra eventualităţii producerii unor fenomene meteorologice periculoase.

g.  Se va intensifica activitatea de control tehnic de specialitate la instituţiile publice din municipiul Turda pentru asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor şi sistemelor de încălzire, precum şi a mijloacelor tehnice şi de prevenire a incendiilor.

h.  Pregătirea cetăţenilor municipiului Turda în scopul participării active, alături de forţele specializate în cazul căderilor masive de precipitaţii sub formă de zăpadă prin înlăturarea nămeţilor şi deblocarea străzilor .

2. Pe timpul sezonului de iarnă în cazul apariției feneomenelor meteorologice specifice : căderi de zăpadă, aparitia poleiului .

a. Fiecare unitate economică de pe raza municipiului Turda asigură circulaţia pe căile de acces din zona sa şi din incintă prin curăţarea şi transportul zăpezii pentru a nu se produce perturbări în desfăşurarea proceselor de producţie.

b. Asociaţiile de locatari, societăţile comerciale, participă la curăţarea permanentă a zăpezii şi combaterea poleiului pe trotuare pentru asigurarea desfăşurării normale a circulaţiei pietonale în condiţii de siguranţă.

c. Cetăţenii apţi de muncă participă la acţiunile declanşate pentru combaterea fenomenelor meteorologoce periculoase specifice sezonului de iarnă la solicitarea Primarului şi a Consiliului Local.

d. Deţinătorii de utilaje şi atelaje participă la acţiunile de combatere a fenomenelor meteorologice periculoase pe timp de iarnă în sectoarele stabilite de către Consiliul Local al municipiului Turda.

e. Instituţiile, agenţii economici asigură în permananţă, după orele de program şi în zilele nelucrătoare, ofiţeri de serviciu instruiţi pentru a acţiona în combaterea fenomenelor de iarnă.

II . ACTIVITĂŢI SPECIFICE.

1. Premergătoare sezonului de iarnă 2018-2019.

a. Evaluarea resuselor tehnice şi umane existente la dispoziţia SC Domeniului Public SA Turda si CNAIR regionala Cluj pentru intervenţie la deszăpezire şi stabilirea măsurilor pentru menţinerea lor operativă.

b. Actualizarea planurilor de cooperare dintre Poliţia Locală Turda, Serviciul Circulaţie Poliţia Turda şi SC Domeniul Public SA Turda în scopul prevenirii populaţiei şi limitării urmărilor potenţialelor fenomene negative ce se pot produce în sezonul de iarnă 2018-2019.

c. Intensificarea activităţilor de control tehnic de specialitate la instituţiile subordonate Consiliului Local Turda pentru asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor şi sistemelor de încălzire, precum şi a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.

2. Pe timpul sezonului de iarnă în cazul producerii unor fenomene meteorologice specifice( zapada , polei ) .

Curățarea drumurilor din municipiu în cazul căderilor de zăpadă sau formării de polei se va efectua conform unui program după cum urmează:

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) regionala Cluj intervine pe DN 15 sens giratoriu (Catedrala Oprișani)-ieșire Turda spre CâmpiaTurzii pe o lungime de 2,5 km.

 - punct de lucru : sediul depozitului Kaufland

- utilaje : autobasculantă cu lamăși răspânditor de material antiderapant - 5 buc,                 buldoexcavator cu cupă -1 buc, încărcător - 1 buc, autoutilitară mixtă - 1 buc

-  personal : muncitori - 4 pers, operatori utilaje - 6 pers, personal de coordonare- ing.Moldovan Raul

 

SC Domeniul Public SA Turda intervine pe străzile municipiului Turda, în funcție de priorități, astfel:

Zona I : pe o lungime de 21,142 km.

 - Str.Clujului, Simion Bărnuțiu, Andrei Mureșanu, Avram Iancu, sensgiratoriuTeatrul Municipal,P-ța Republicii,P-ța 1 Dec.1918,str.Libertății,P-ța Romană, sens giratoriu P-ța Romană,str. Ștefan cel Mare,sens giratoriu Dedeman, Calea Victoriei, sens giratoriu Catedrala Oprișani

-  sens giratoriu P-ța Romană - ieșire Turda spre Alba Iulia

-  Str.Andrei Șaguna, Gh. Lazăr, Axente Sever

-  Str.dr.Ioan Rațiu, Gh. Barițiu, I. Corvin, Bucovinei, G-ral Dragalina, Crișan, Traian

-  Str.22 Decembrie 1989

-  Str.Castanilor, Agriculturii

Zona II : pe o lungime de 27,168 km.

- str.Frăgăriște inclusiv accesul la Salina Turda, str.Agriculturii, Viilor, Barbu Lăutaru, Drumul Ceanului, Livezilor, Romană, Pictor T.Aman, Cocoşului, I. I Russu, Turturelelor

-  str. G. Coșbuc,  Mihai Eminescu, Nicolae Iorga

- str.Fabricii, Constructorilor, Aleea Plopilor, Aviatorilor, I Opriș, Rapsodiei, Baladei, Hațegului, Lotus, Macilor, Lianelor, Tineretului, Mihai Viteazul, Basarabiei, A. I. Cuza, Tunel și str.Salinelor

Zona III :

-  străzile din cartier Oprișani care nu fac parte din prioritatea I sau II

- alte străzi secundare din municipiul Turda în funcție de necesități, astfel încât să se asigure desfăşurarea optimă a traficului auto şi pietonal

Utilaje :

-   IVEKO TRAKER - autobasculantă 24 to - dotată cu o lamă montată în partea din faţă a autobasculantei și răspânditor material antiderapant  - 2 buc. - Cj 54 DPT,Cj 55 DPT

- Buldoexcavator - asigură încărcarea cu material antiderapant si intervenția pe străzi înguste – 2 buc – Turda 111 și Turda 228

-    Tractor rutier cu plug pentru zăpadă - 1 buc

-    Autobasculantă 10 to -1 buc. Cj 32 DPT -se poate împrăștia material antiderapant

-  Autobasculantă 16 to - 1 buc. -  Cj 31 DPT / dotată cu lamă zapadăși salarita mecanică

-    Autogreder - 1 buc - va acţiona numai în cazurile de căderi abundente de zăpadă

-    Buldoexcavator cu lamă - 1 buc.Turda 272

-    Autoutilitară tip Ford  - 1 buc. – deplasări în teren – Cj 05 DPT

-    Camion SAVIEM – rezervă pentru împrăștiat antiderapant – Cj 33 DPT

Asigurarea cu material antiderapant la  09.10.2018                        

-     Sare  45  to   - contr. 650 to                               

-     Nisip  - to. -  contr. 200 to               

-     Amestec sare cu nisip - 1/3 -  80 to. 

-     Clorură de calciu 1.000 l

Asigurarea cu personal de specialitate

-  Ofiţer de serviciu - începând cu 15.11.2018, conform unui grafic lunar, care va coordona întreaga activitate de deszăpezire la nivel de municipiu pe baza observațiilor provenite în urma monitorizării sau a sesizărilor efectuate de angajați ai Poliției, Poliției Locale sau Primăriei

-  Servanţi – Echipe formate din 2 muncitori - permanent începând cu data de 15.11.2018 conform unui grafic lunar.

-  Personal angajat și personal beneficiar al Legii 416/2001, care vor asigura deszăpezirile şi combaterea poleiului, manual,  pe următoarele zone:

      -    Stațiile de autobuze  - de pe arterele principale - 40 stații

            -  de pe arterele secundare - 8 stații   

            -  din zona turistică - 8 stații

- trecerile de pietoni situate în vecinătatea stațiilor de autobuz sau a unităților de   invățământ

   - trotuarele din zonele -  str.P-ța Republicii, P-ța 1 Decembrie 1918, P-ța Romanăși str. Libertății, str.A Sever, Gh Lazăr, Șuluțiu și Andrei Șaguna, str.Castanilor ( partial )

   -   str. Tineretului și str. Calea Victoriei

   -  str.Avram Iancu (parțial) și A. Mureșanu (Spitalul Municipal)

             - Platou Teatrul Aureliu Manea, Primăria Municipiului Turda, Muzeul de Istorie, Monument Horia Cloșca și Crișan și Parcul Teilor

  - încărcarea zăpezii în mijloacele de transport puse la dispoziţie de SC Domeniul Public SA și transportul acesteia în cele patru zone stabilite respectiv : str. Petru Maior, Poiana pășune,capăt str.  A.I.Cuza și str Alba Iulia (mal Arieș)

   - Personal de coordonare - Gheorghe Balahura – director general,  Delia Culcuș - director ethnic, Luca Gligor – șef sector mecanizare – parc auto

3. Mod de intervenţie:

a. În cazul apariţiei poleiului şi a zăpezii, începând cu data respectivă SC Domeniul Public SA va asigura un comandament de coordonare a activității în regim minimal, pe schimburi, câte o echipă de intervenţie compusă din 2 muncitori şi doua autospeciale încărcate cu material antiderapant si clorură de Ca, care să acţioneze de urgenţă pe străzile intens circulate specificate la pct. 2, precum şi un dispecer care să coordoneze realizarea acţiunilor

   b. Monitorizarea evoluției depunerilor de zăpadă sau a producerii de polei va fi asigurată de membrii comandamentului de coordonare pe toată perioada anotimpului friguros. În cazul apariției unor situații deosebite privind depuneri de zăpadă sau producerii de polei depistate de angajați ai Primăriei, Poliției sau Poliției Locale, acestea vor fi transmise de urgență comandamentului de coordonare a deszăpezirii instituit la nivelul SC domeniul Public SA :   -  tel.  0728287513

c. În funcţie de evoluţia vremii, în perioada imediat următoare se va acţiona:

      -  În cazul apariției poleiului și a gheții împrăştiere material antiderapant și clorură de Ca preventiv pe arterele de intrare/ieşire în/din mun. Turda, artere principale(zona I), staţiile mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor(urgența I)

   -  În cazul unei căderi de zăpădă cu depunere având o grosime de peste 5 cm, se va interveni cu gredere tractate, iar când grosimea stratului de zăpadă este mai mare de 20 de cm se va interveni şi cu autogrederul pentru degajarea părţii stradale şi redării circulaţiei. Se va acţiona pe tronsoanele de drum în pantă, curbe, rampele de acces pe poduri, staţiile de autobuz şi locurile aşteptare clienţi taxi

-     Pe străzile nespecificate la pct. 2 până la grosimea stratului de zăpadă de 30 cm se va acţiona manual prin locatarii străzilor respective, iar la grosimea de peste 30 de cm, se va interveni şi cu utilaje din dotarea SC Domeniului Public SA

SC Domeniul Public SA Turda va prezenta lunar, pe schimburi, echipele de intervenţie şi utilajele stabilite pentru fiecare caz în parte şi personalul de supraveghere nominalizat, pentru coordonarea acţiunilor în cele două situaţii de intervenţie.

SPAȚIILE DESTINATE CAZĂRII ȘI HRĂNIRII PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST SAU SURPRINSE ÎN TRAFIC,  AFECTATE DE FENOMENE METEOROLOGICE DEOSEBITE       

În cazul producerii în sezonul rece a unor fenomene meteorologice periculoase cum ar fi scăderea temperaturilor și căderi abundente de zăpadăînsoțite de intensificări ale vântului, la nivelul municipiului Turda au fost instituite mai multe spații de relocare, cazare și hrănire a persoanelor fără adăpost sau surprinse în trafic de fenomene meteorologice periculoase.

În cazul persoanelor fără adăpost afectate de fenomenele meteorologice extreme, au fost stabilite două spații pentru cazarea și hrănirea acestora:

 

Denumire

Adresa

Nr. locuri

Centrul social  de urgenţă pentru persoane fără adăpost

Str. Avram Iancu nr. 12

46

Spitalul Municipal Turda

Str. Andrei Mureşanu nr. 12-16

3

 

În cazul persoanelor surprinse în trafic sau afectate de fenomene meteorologice periculoase, la  nivelul minicipiului Turda au fost stabilite patru spații pentru relocarea,cazarea și hrănirea persoanelor surprinse în trafic:

 

Localitatea

Locul de dispunere

Nr.locuri

cazare

Nr.locuri

servit hrana

Nr.portii

care se pot prepara

Daca spatiile sunt incalzite

Observatii

Turda

Liceul Teoretic Liviu Rebreanu

Str. Tineretului nr.6

20

-

-

da

 

Turda

Colegiul Tehnic

Str.Basarabiei nr.48.

20

100

100

da

 

Turda

Colegiul Emil Negrutiu

20

100

100

da

 

 

Adauga comentariu