CMID: urmează verificarea amplasamentului. Publicul, invitat să facă sugestii și sesizări

Agenția de Protecție a Mediului Cluj reacționează în cazul demersurilor făcute de Consiliul Județean pentru obținerea autorizației necesare realizării Centrului de Management Integrat al Deșeurilor. Analiza detaliată a documentației depuse de administrația județeană urmează să se desfășoare în ședința Colectivului de Analiză Tehnică. Iar de aici încolo, încep dificultățile. 

Recent, Ziar de Cluj prezenta detalii din culisele realizării Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, proiectul făcut cu jumătăți de măsură: gradul de realizare al porții de acces și împrejmuirilor este de cca 10%, stația de tratare levigat este gata în proporție de doar 40%, iar stația de tratare ape menajere este de 0%. 

Iar cel mai îngrijorător aspect vizează distanța legală dintre centrul de prelucrare al deșeurilor și locuințele modulare unde Primăria a mutat zeci de familii defavorizate de pe strada Coastei în preajma gropilor de gunoi ale Clujului.

Deși distanța prevăzută de lege trebuie să fie de cel puțin 1000 m, pe teren distanța dintre centrul de deșeuri și locuințele modulare este pe alocuri de doar 480 de m. 

CITEȘTE ȘI: Înainte să autorizeze CMID, invităm Agenţia de Protecție a Mediului Cluj să ia ruleta şi să iasă pe teren. Se va lăsa cu denunţuri penale

Pe fond, adică în privința detaliilor prezentate în articolul Ziar de Cluj, Agenția de Protecție a Mediului Cluj omite să se pronunțe. 

Din care aflăm că administrația județeană clujeană a depus, respectând litera legii, documentele necesare obținerii avizului. 

„A.P.M. Cluj a realizat analiza preliminară a documentaţiei depuse (s-a constatat că aceasta este corect întocmită şi îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supusă analizei detaliate conform prevederilor Ord. nr. 1158/2005), urmând să se efectueze verificarea amplasamentului şi analiza detaliată a documentaţiei în şedinţa Colectivului de Analiză Tehnică”, precizează reprezentanții APM Cluj. 

Prin urmare, etapa preliminară e la nivelul conformității documentelor depuse cu solicitările legale, dosarul cu șină și alte asemenea detalii. 

Urmează etapa doi: analiza detaliată a documentației și verificarea amplasamentului. 

Dar veștile bune încep abia acum.

Publicul, invitat să facă observații, sesizări și sugestii 

„Procedura de autorizare integrată se va desfășura, în conformitate cu Ord. nr. 818/2003, modificat şi completat prin Ord. nr. 1158/2005, pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu”, adaugă reprezentanții APM în răspunsul oferit la solicitarea Ziar de Cluj.

Citind atent la lege, mai exact în ORDINUL nr. 818 din 17 octombrie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările ulterioare, înțelegem că realizarea Centrului de Managemet Integrat al Deșeurilor se poate desfășura cu observațiile și sesizările cetățenilor. 

„Art. 29. – 

(1) În termen de 30 de zile de la anunţul public de emitere a unei autorizaţii integrate de mediu/autorizaţii de mediu cu program de conformare şi în lipsa unor observaţii fundamentate din partea publicului, autoritatea regională pentru protecţia mediului emite autorizaţia integrată de mediu. 

(2) În situaţia în care observaţiile primite din partea publicului justifică aprofundarea evaluării şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, autoritatea regională pentru protecţia mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informaţii, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzătoare reevaluării. 

Art. 49. – 

Documentaţia pentru susţinerea autorizaţiei integrate de mediu, împreună cu toate datele relevante, cu excepţia celor care reprezintă secret de stat şi informaţii comerciale pentru care se cere confidenţialitate, trebuie să fie disponibile publicului pentru consultare la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau la sediul primăriei locale din zona în care se află instalaţia.

 Art. 50. – 

(1) Publicul are dreptul să prezinte în scris sau verbal comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării. 

(2) Comentariile justificate ale publicului vor fi consemnate în procesul-verbal al dezbaterii publice, pot fi depuse/trimise în scris la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau pot fi transmise prin poştă electronică.

 (3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite în scris titularului de activitate/operatorului observaţiile primite din partea publicului şi le afişează pe site-ul propriu în termen de 5 zile de la termenul specificat la alin. (1)”.

Întrucât realizarea acestui proiect este de interes public, Ziar de Cluj a și publicat primele observații în privința neconformităților din cadrul proiectului CMID. 

DETALII AICI.

Desigur, e loc și pentru comentariile justificate ale publicului. 

„Zonele protejate (locuintele), se afla la distante mai mari de 1000 m fata de celula de depozitare, respectandu-se distanta minima de protectie sanitara prevazuta in Ord. M.S. nr. 119/2014 art. 11 alin(1).", preciza CJ Cluj în formularul de solicitare a autorizației de mediu.


Conform legii, distanţa minimă se măsoară între faţada locuinţei şi perimetrul unităţii.

Când aplicăm aceste prevederi legale la proiectul centrului de deșeuri, aflat în lucru din 2011, descoperim brusc că distanța scade semnificativ. 

Ca în imaginile de mai jos:

869 m spre nord-est și 480 m spre vest.

În asemenea condiții, așteptăm să vedem sugestiile, observațiile și comentariile pertinente ale publicului, afișate pe site-ul autorității competente.

Adauga comentariu