Clujul este primul județ din țară care va avea un cluster educațional din care fac parte entități publice și private

Clujul este primul județ din țară care va avea un cluster educațional din care fac parte Inspectoratul Școlar Județean, universitățile clujene, Consiliul Județean, Primăria Cluj-Napoca, Consiliul Local Cluj-Napoca și Transylvania College.

Ideea unei astfel de colaborări a apărut în anul 2019 când, la nivel local, a fost constituit un grup de inițiativă și au fost organizate mai multe întâlniri de lucru ce aveau ca scop analiza oportunitpților unei astfel de structuri. Atunci a apărut Clusterul de Educație C-EDU.

Astăzi, Consiliul Județean Cluj a aderat oficial la asociație, ca membru fondator. Scopul acestui cluster este de a asigura standarde de calitate ale proceselor educative și conectarea acestora cu cele europene/internaționale.

În felul acesta, se dorește creșterea calității educației preuniversitare și universitare prin dezvoltarea de cursuri care să susțină creativitatea, dezvoltarea antreprenorială și personală, precum și gândirea critică.

Clusterul C-EDU își îndreaptă activitatea și către grupurile vulnerabile la educație și are ca scop conectarea structurilor educaționale cu cele profesionale, precum și crearea unor infrastructuri educaționale (poli de cercetare) care să faciliteze dezvoltarea unor activități interdisciplinare.

Membrii fondatori ai Clusterului C-EDU sunt:

1. Fundația Transylvania College
2. Academia națională de muzică „Gheorghe Dima”
3. Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca
4. Universitatea „Babeș-Bolyai”
5. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”
6. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca
7. Consiliul Județean Cluj
8. Inspectoratul Școlar Județean Cluj
9. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
10. Primăria Cluj-Napoca

Asociația s-a constituit cu scopul de a acționa ca un spațiu de dialog și colaborare între principalii actori implicați în educație, cu scopul îmbunătățirii accesului elevilor și studenților la structuri educaționale și formative, de a rește calitatea proceselor educaționale și de a conecta educația continuă cu mediul economic. C-EDU  va susține intersectarea formării profesionale cu cercetarea şi inovarea, în scopul racordării educației la dinamica schimbărilor sociale. Viziunea clusterului este cea a unui ecosistem educațional conectat și competent, care pune în centrul proceselor educaționale elevul/studentul, asigurându-i acestuia instrumentele și abilitățile care îl vor transforma într-un membru al societății competent, empatic și participant activ la structurarea comunității.

Asociația va fi lansată în data de 6 octombrie, cu ocazia Zilei Educației.

Adauga comentariu