CEMACON SA implementează proiectul „PISC – Performanţă. Inovaţie. Strategie. Competenţă."

CEMACON SA implementează proiectul „PISC – Performanţă. Inovaţie. Strategie. Competenţă."

 

Societatea CEMACON S.A.a demarat începând cu data de 20.09.2018, implementarea proiectului cu titlul: „PISC – Performanţă. Inovaţie. Strategie. Competenţă”, cod MySMIS 120019. Proiectul se desfăşoară pe o durată de 12 luni, respectiv până la data de19.09.2019şi are drept obiectiv general creşterea performanţei manageriale a CEMACON SA prin derularea de programe de formare profesională în beneficiul a 52 angajaţi din ariile de management strategic şi resurse umane ai societăţii în vederea adaptării activităţii la dinamica sectorului economic competitiv Energie şi Management de Mediu.

Principalul rezultatal proiectului constă înformarea și certificarea a 50 de angajaţi proprii care asigură managementul strategic al companiei, respectiv a 2 angajaţi din departamentul de resurse umane al CEMACON SA. În cadrul proiectului, 11 angajaţi din managementul de vârf vor urma cursurile de „Competenţe antreprenoriale” şi „Management strategic performant”; 15 angajaţi din managementul vânzărilor vor urma cursul de „Managementul vânzărilor”; 14 angajaţi din managementul liniei de producţie vor urma cursurile de „Îmbunătăţire procese (lean manufacturing)”, „Managementul mentenanţei” şi „Managementul echipei”; respectiv 10 angajaţi din managementul logistic şi de gestiune vor urma cursurile de „Comunicare internă”, „Organizarea şi planificarea activităţii” şi „Managementul relaţiei cu clienţii”. Toţi cei 50 de angajaţi din cadrul managementului strategic vor urma un curs de „Securitate IT”. Angajaţii din departamentul de resurse umane vor participa la cursurile: „Inspector resurse umane”; „Manager resurse umane” şi „NLP – Programare neurolingvistică”.

De asemenea, prin implementarea proiectului se urmăreşte şi îmbunătăţirea politicii de mediu a CEMACON S.A. prin realizarea unui Ghid de identificare a competenţelor ȋn sectorul prioritar Energie şi Management de Mediu. Acest ghid va fi pus la dispoziţia publicului larg şi a actorilor cheie din domeniul managementului de mediu, sub forma unei platforme electronice, contribuind la anticiparea şi identificarea nevoilor de competenţe în sectorul Energie şi Management de Mediu, precum şi la furnizarea de informaţii privind cele mai bune surse sau oferte educaţionale specifice acestui sector.

 

Valoarea totalăa proiectului este de 543.623 de lei, cu o valoare a finanţării nerambursabileîn cuantum de 271.822,50 lei din care 231.039,79 lei din Fondul Social European.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social Europeanprin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

 

Date de contact:

office@cemacon.ro

Persoană de contact: dr. Alexandra CIULEA – manager de proiect

Telefon/Fax: 0260 602 409 / 0260 602 408

 

DESPRE CEMACON SA.

CEMACON SA este liderul pieței de blocuri ceramice din Transilvania, unul dintre cei mai mari producători de materiale de zidărie la nivel național.

Compania operează cea mai modernă şi mai mare capacitate de producție din România cu produse inovatoare, care aduc plus-valoare utilizatorilor, obținute la costuri de producție foarte competitive.

CEMACON SA este companie listată la Bursă de Valori Bucureşti şi deținută, preponderent, de acționari instituționali, fonduri de investiții româneşti şi străine; managementul companiei este unul profesionist, independent şi cu puternică expertiză de sector.

Adauga comentariu