Casa de Asigurări de Sănătate Cluj se pregătește de iernat și face reparații de peste 400.000 de lei

Conform înțelepciunii populare de a-ți face sanie vara, iar iarna, car, Casa de Asigurări de Sănătate Cluj este pregătită de ample lucrări de reparații cu o valoare totală de peste 400.000 de lei. Chiar și în condițiile epidemiologice speciale, lucrările la coșul de fum al CAS Cluj nu mai suportă amânare, condiție în care reprezentanții instituției au demarat procedura pentru contractarea serviciilor de reparații capitale în acest sens. 

Imobilul pentru care sunt prevăzute ample lucrări de întreținere și modernizare a sistemului de încălzire și a coșului de fum este o clădire construită în stil interbelic, aproximativ în anul 1935, după
planurile arhitecților Ion Ionescu și C. Tăbârcă. Clădirea a fost construită drept sediu al Casei de
Asigurări Sociale. Aceasta se poziționează la calcan cu imobilul de pe str. Constanța, nr. 7 și se
retrage pavilionar pe toată zona colțului pentru a creea un dialog cu actualul Liceu Nicolae Bălcescu.

Imobilul corp C4 este proprietatea benefciarilor Casa de Asigurări de Sănătate Județeană Cluj
și Direcția de Sănătate Publică Cluj, centrala, de asemenea, este proprietatea Casei de Asigurări de Sănătate Județeană Cluj, iar magazia și acoperișul terasă sunt proprietatea Direcției de Sănătate Publică Cluj.

Potrivit caietului de sarcini la proiectul de desfacere parțială, reabilitare și reparații la cos de fum existent, lucrările care vor urma pentru refacerea hidroizolațiilor și a învelitorilor la acoperisuri terase și acoperisuri, plus reparațiile interioare și exterioare vor transforma zona într-un adevărat șantier. 

Înaintea lucrărilor de execuție privind reparațiile capitale la coșul de fum și alte lucrări adiacente, antreprenorul va trebui să efectueze o serie de lucrări de demolare, etapă în care trebuie respectate mai multe condiții tehnice și de siguranță. 
 

„În timp, sub acțiunea factorilor corozivi/agresivi de mediu (fizici, chimici, biologici) și a întreținerii insufciente, tencuielile și fnisajele magaziei, a centralei și a coșului de fum au acumulat degradări însemnate”, se arată în documentația publicată. 

Ca urmare a stării de degradare a coșului de fum, a copertinei respectiv a acoperișului terasă se propun multiple lucrări de intervenție:

- demolarea coșului și reconstrucția în copie a acestuia, cu păstrarea fundațiilor.
- refacerea hidroizolației la acoperișul terasă de deasupra magaziei, respectiv desalinizarea,
curățarea celui de deasupra centralei și înlocuirea învelitorii, respectiv repararea copertinei din
zona centralei.
- curățarea mozaicului de la pereții exteriori ai centralei și ai magaziei de la corpul C4.

Lucrări la coșul de fum: ca urmare a stării avansate de degradare se propune demolarea coșului, atât a postamentul cât și a parții cu secțiune octogonală, păstrându-se fundațiile existente.

În faza de executie, consolidare și restaurare se vor utiliza pe cât posibil tehnologii nepoluante, materiale de construcție naturale, ecologice, minerale (majoritatea materialelor propuse fiind pe bază de var), cu impact scazut asupra mediului înconjurător, se mai arată în documentația citată.  

Alcătuirea constructivă:

- Fundații de beton / beton armat de tip continue, sub toți pereții structurali cuplate cu fundația
coșului de fum, dezvoltată sub forma unui bloc de fundație.
- Pereți / diafragme din zidărie de cărămidă ceramică plină, executate cu mortar de var-nisip.
- Coșul de fum este compus dintr-un postament de formă pătrată cămășuit la interior cu șamotă și
de coșul propriu-zis, de secțiune octogonală, dezvoltat peste nivelul acestuia. Cele două tronsoane
sunt despărțite printr-o dală de beton armat de formă pătrată.
- Planșee de beton armat cu rol de acoperiș terasă, turnate monolit peste pereții structurali de la
parter și având învelitori din straturi bituminoase.
- Copertine sub formă de plăci de beton armat peste o parte a planșeelor terasă ale centralei
termice și a magaziei, executate pe stâlpi de beton armat.

Degradările înregistrate de-a lungul timpului au impus intervenția prin ample lucrări de reparații.

Valoarea totală a proiectului este de 431.987 lei. 

Perioada de executie a lucrărilor este de 6 luni, iar execuția lucrărilor se va face și în funcție de condițiile climatice și de anotimp prevăzute în normativele în vigoare.

 

 

Adauga comentariu