Când iohăneala ține loc de centură de sud...

Citesc și nu-mi vine să cred: există pe fața pământului nost virtual și acest portal/site/blog și tot nuș cum să-i zic: ho-lea.fl Care e ultima știre care se flutură? Un oarecare din satul florești, satul ăla fără străzi și făr de trotuare, plin de gunoaie și blocuri trântite cu treabă și fără treabă, cu zero spații verzi cât de curând, cu o canalizare mizerabilă, unde fiecare a treia zi se ia curentul, ei bine, de aici, un oarecare anunță – iar „r”-ul nu este doar un defect de pronunție, ci un semn clar al rotacismului specific slujbașilor care înșiră promisiuni fără a le mai onora vreodată – un rezultat tulburător de zdrobitor. Concluzia e simplă de tot: iohăneala ține loc de promisiuni, iohăneala ține loc de centură de sud, de creșe, de drumuri, de trotuare, de spații de joacă pentru copii, de spații verzi și ce mai vreți voi.

Categorrric, iohăneala a învins în florrrești, ăl mai mare sat din țară, numa blocuri și gunoaie.

În lipsa altor motive de laudă, trebuie să rrrrrrrrecunoaștem  - e vorrrrrba de o rrrrrealizare.

Aici, pare-se, și de acum înainte iohăneala va ține loc de alte realizări lipsă. Centură de Sud? Ce vreți, bă, alegătorrrilor? Florrrești a pus umărrrul la iohăneală, iar vrrrrăjeala asta chiar ține de cald și înlocuiește creșele, spațiile verzi, pistele de biciclete, și tot ce vreți voi, toate neajunsurrrrile sunt astupate cu asupra de măsură de vrrrrăjeala asta iohăneală.

Prezență la vot? Urrriașă, ne anunță portalul vaidecuruvost.fl

În plus, asta înseamnă că satul fi-va condus și de acum încolo numai printre realizări iohănești.

Ca și până acum. Asta da, scorrrr zdrrrobitorrr.

Să vă țină de centurrrră de sud. 

Cu nerrrvii la maxim în trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrafic...

 

Adauga comentariu