Bulevardul Muncii se urbanizează în forță: noi ansambluri imobiliare cu sute de apartamente

Bulvardul Muncii se urbanizează în forță: de la parcelarea unor terenuri cu suprafețe considerabile la ansambluri mixte de locuințe, de servicii și comeț. Două proiecte care se află în analiza Comisiei de Urbanism (CTATU) din Primărie prevăd elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) pentru laturile Est-Vest a Bdului Muncii. Pentru ambele proiecte documentația a fost întocmită de Arhimar Serv. 

PUZ urbanizare / parcelare, construire ansamblu mixt Bdul Muncii cu str Dumitru Georgescu Chiriac

Beneficiarul proiectului este Bilancia Exim SRL (Ilfov). 

Suprafața studiată cuprinde zone cu destinație agricolă – pășuni, fânațe, arabil – sau libere, situate în intravilanul municipiului. 

Obiectivul situat se află în cartierul Iris, în apropierea limitei de Est.

Chiar dacă amplasamentul studiat este pe un teren relativ în pantă, potrivit arhitecților, „în momentul investigațiilor geotehnice nu s-au observat mișcări dinamice active vizibile”, se arată în documentația tehnică ce va intra în analiza Comiei de Urbanism în cadrul ședinței de miercuri. 

Terenul are acces la Bdul Muncii reglemtnat prin PUG și la str Dumitru Georgescu Chiriac. Accesul pe teren de reglementat se face pe latura vestică de pe str Dumitru Gerogescu Chiriac cu ampriza de 18 m lățime compus din carosabil compus pentru fiecare sens, trotuare a câte 1,5 m pe fiecare parte, pistă de bicicletă pe fiecare sens cu lățime de 1,5 m și zonă verde/locuri de parcare în lățime de 2,5 m. 

Potrivit proiectanților, zona de interes pentru realizarea ansamblului mixt „pe ansamblu” beneficiază de o infrastructură foarte bună, dispunând de toate rețelele edilitare astfel încât amplasamentul să fie racordat la toate utilitățile. 

Din păcate, după cum arată proiectanții în documentația tehnică, „lipsa unor plantații corepsunzătoare în lungul principalelor artere de ciruclație este motivul pentru care zona este poluată fonic de traficul existent”. 

Cât privește poluarea, aceasta este legată strict de activitatea umană, fie circulația auto, fie din cauza factorilor rezultați în urma activităților și proceselor antropice. 

Pe baza documentației întocmite la cererea beneficiarului Bilancia Exim SRL pentru aprobarea PUZ de urbanizare și parcelare, construire ansamblu mixt, Bdul Muncii cu str Dumitru Georgescu Chiriac se are în vedere modificarea zonei studiate. 

Bilancia Exim SRL – înființată în 1993, cu sediul în Petrești, Ilfov, este administrată în proporție de 52% de Neagu Valentin și 48% de Neagu Raluca, având ca obiect de activitate comerț cu ridicata nespecializat. În 2019 număra 181 de angajați. 

Tot în 2019, la o cifră de afaceri de 19 170 061 EUR, cu un profit net de 2 272 242 EUR. 
În 2018, Bilancia Exim obținea un profit de 3 206 544 EUR, la o cifră de afaceri de 19 412 330 EUR. 

Nou ansamblu mixt / servicii, comerț și locuințe pe latura Vestică a Bdului Muncii 

Și pentru partea de Vest a Bdului Muncii același proiectant a întocmit documentația tehnică pentru beneficiarul SC Dif Urbano Construct SRL, spre elaborarea proiectului urbanistic zonal (PUZ) ansamblu mixt – servicii, comerț și locuințe. 

De asemenea, sunt prevăzute amenajările exterioare, împrejmuirea terenului, racorduri și branșamente la utilități. 

Terenul, aflat în proprietate privată (SC MIR Mecanica Italo Romana SRL), este situat pe Bdul Muncii, în afara zonei de protecție a valorilor istorice, cu o suprafață de 35.000 mp. 

În schimb, terenul este situate partial în zona de siguranță/protecție a liniilor de înaltă tensiune. 

Obiective:

Elaborarea PUZ are în vedere construirea unui ansamblu cu funcțiuni mixte – servicii, comerț și locuire – cu regim de înălțime S+P+4E+1R în zona UTR Lc a locuințelor colective, respectiv S+P+6E+1R în UTR M3 zonă cu funcțiuni mixte de tip subcentral. 

De asemenea se propune amplasarea unui imobil având destinația de centru educațional pentru preșcolari cu regim de înălțime P+1, pe latura Sud-Vestică a sitului. 

Construcția ansamblului se va realzia unitar, la subsol cu parcări auto și biciclete, adăpost de apărare civilă, precum și spații tehnice necesare funcțiunilor propuse. 

La parter – funcțiune de utilitate publică, spații comerciale de tip supermarket, spații de comerț și servicii, spații administrative și spații terțiare, iar etajele superioare vor fi destinate locuirii. 

Suprafața construită maximă – 11225.4 mp
Suprafața desfășurată supraterană maximă – 43586 mp. 

De asemenea se propune dezmembrarea unei suprafețe de 1803.5 mp, ce urmează să fie înregistrată ca servitude de utilitate publică și rezervată extinderii străzii Muncii la un profil de 35 m potrivit PUG. 

Accesul auto se realizează direct din Bdul Muncii latura de nord a parcelei. 
Locurile de parcare vor fi amplasate atât subteran cât și suprateran. 

Nr Apartamente propuse – 452
Locuri parcare total – 578 – pentru comerț servicii, locuire, centru educațional prescolar, din care 398 în subteran și 180 suprateran. 
Nr parcare biciclete total – 542
Plus circulații pietonale și spații verzi. 

Beneficiarul SC Dif Urbano Construct – înființată în 2019 cu sediul în Cluj-Napoca, este administrate de Pop Petrișor Ionut (25%), Chiorean Laurențiu Florin (25%) și asociat Serban Alexandru Paul (50%), are ca obiect de activitate dezvoltarea și promovarea imobiliară. 

În 2019, anul înființării, înregistra 0 angajați, 0 cifră de afaceri și pierderi de – 64 EUR. 

 

 

 

Adauga comentariu