Bugetul județului Cluj va suporta atât cheltuielile de funcționare ale spitalului Polaris, cât și chiria imobilului ce urmează a fi preluat pentru tratarea pacienților cu coronavirus

Consilierii județeni au fost convocați astăzi în cadrul unei ședințe extraordinare pentru a aproba „închirierea de către Județul Cluj și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca a imobilului – Spital Polaris, situat în localitatea Suceagu, str. Principală, Comuna Baciu, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj, respectiv pentru a fi utilizat în combaterea efectelor Pandemiei  de coronavirus SARS-CoV-2 la nivelul judetului Cluj”.

Inițial, Consiliul Județean a solicitat societății Polaris Hospitality SRL transmiterea în  folosința gratuită a imobilului, „deoarece nu există prevederi legale referitoare la decontarea cheltuielilor aferente utilizării spitalelor private, din bugetul de stat, cum e în cazul cheltuielilor de carantină (HG nr. 201/2020)”, însă proprietarul imobilului nu a fost de acord cu această modalitate. Prin urmare, bugetul județului Cluj va suporta atât cheltuielile de funcționare ale spitalului Polaris, cât și chiria imobilului și eventualele reparații necesare după finalizarea perioadei de utilizare.

În referatul de aprobare al proiectului de hotărâre de la punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței CJ de astăzi, se precizează:

„Prin Hotararea nr. 11/23.03.2020 s-a aprobat Planul de Masuri de Reorganizare a Asistentei Medicale. La art. 3 al Planului s-a stabilit ordinea de actiune a spitalelor, respectiv:

Linia I – Spitalul de Boli Infectioase;

Linia II – Spitalul de Pneumoftiziologie; Spitalul Polaris – 180 paturi salon normal cu posibilitate de transformare in terapie intensiva prin dotarea cu aparate de ventilatie si suplimentarea celor de monitorizare, cu relocare de personal de specialitate de terapie intensiva (medici si asistenti) dupa definitivarea demersurilor legale.

Ulterior, in contextul evolutiei Pandemiei la nivel national, prin  Hotararea nr. 13/27.03.2020, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a stabilit in sarcina Consiliului Judetean Cluj obligatia de a gestiona si de a lua toate masurile necesare, inclusiv financiare, pentru buna functionare a imobilului Spital Polaris, acesta urmând a fi utilizat ca și extensie a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca în combaterea efectelor Pandemiei  de coronavirus SARS-CoV-2 la nivelul judetului Cluj. (...)

Având în vedere că la adresa Consiliului Județean Cluj nr. 11.897/30.03.2020 prin care s-a solicitat societății Polaris Hospitality SRL transmiterea în  folosința gratuită a imobilului deoarece nu există prevederi legale referitoare la decontarea cheltuielilor aferente utilizării spitalelor private, din bugetul de stat cum e în cazul cheltuielilor de carantină (HG nr. 201/2020), proprietarul imobilului a precizat că nu este de acord cu această modalitate, este necesar,  aprobarea urmatoarelor demersuri:

- închirierea, conform prevederilor art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009, cu modificările și completările ulterioare, de catre Judetul Cluj si Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca a imobilului – Spital Polaris, situat în localitatea Suceagu, comuna Baciu, in vederea ducerii la indeplinire a masurilor dispuse de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj pentru limitarea efectelor Pandemiei  de coronavirus SARS-CoV-2 la nivelul judetului Cluj,

- întocmirea unui raport de evaluare pentru stabilirea chiriei imobilului de către un expert ANEVAR, desemnat în urma unei proceduri de achiziție,

- mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Cluj, domnul Alin Tise sau, in lipsa acestuia, Vicepresedintele Consiliului Judetean Cluj, domnul Marius Manzat sa semneze in numele Judetului Cluj contractul de inchiriere, valoarea chiriei fiind cea stabilita prin raportul de evaluare,

- preluarea imobilului prevăzut la art. 1 și a aparaturii medicale se va face de către o comisie mixta formata din reprezentanti ai  Judetului Cluj si ai Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, desemnati de către Președintele Consiliului Judetean Cluj și Managerul Spitalului,

- plata chiriei si cheltuielile de functionare ale spitalului vor fi suportate din bugetul Judetului Cluj,

- cheltuielile privind aparatura si materialele medicale, precum si cheltuielile de orice natura cu angajatii vor fi suportate din bugetul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca,

- în situatia in care la finalizarea perioadei de utilizare a imobilului sunt necesare reparatii, costul acestora precum si costul dezinfectarii intregului imobil vor fi suportate din bugetul Judetului Cluj. (...)

Impactul financiar asupra bugetului judeţului: din bugetul Judetului Cluj se vor suporta cheltuielile de functionare ale spitalului Polaris si chiria imobilului.

Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi funcţionale preconizate: După adoptarea hotărârii în cauză, se  vor face demersurile necesare pentru: achiziționarea serviciilor de evaluare a imobilului, incheierea contractului de inchiriere, preluarea imobilului.”

Adauga comentariu