BAC 2021: peste 4.000 de elevi s-au înscris la Bacalaureat. Zeci de solicitări pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor în Cluj

Un număr de 4.195 de candidați din Cluj s-au înscris pentru a susține sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat. La nivel județean funcționează un număr de 35 de centre de examen. Din numărul total al elevilor înscriși (4.195 de candidați), 3.779 sunt candidați din promoția curentă, iar 416 sunt candidați din promoțiile anterioare.

Probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, încep luni, 28 iunie 2021, cu proba scrisă la Limba și literatura română(proba E.a), urmată marți, 29 iunie 2021, de proba scrisă obligatorie a profilului – proba E.c). Pe 30 iunie 2021 este programată să se desfășoare proba scrisă la alegere a profilului și a specializării – proba E.d), iar joi, 1 iulie 2021, va avea loc proba scrisă la limba și literatura maternă – proba E.b).

Comisia județeană de organizare a examenului național de Bacalaureat din cadrul I.Ș.J. Cluj a aprobat un număr de 35 de solicitări, referitoare la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, conform normelor metodologice și a procedurilor în vigoare, care vizează:

prelungirea timpului destinat redactării lucrărilor scrise;

redactarea lucrării scrise prin dictarea conținutului de către candidat unui profesor asistent, de altă specialitate, decât cea la care se desfășoară proba respectivă,

utilizarea instrumentelor specifice de scriere în cazul elevilor cu deficiențe de vedere, picht și magnifier,

prezența interpreților în limbajul mimico-gestual pentru elevii cu deficiențe de auz, respectiv susținerea probelor scrise la domiciliul elevilor. 

Toate centrele de examen sunt dotate cu echipamente și materiale de protecție, dezinfectanați, măști etc. și beneficiază de asistență medicală, informează Inspectoratul Școlar Cluj. 

Probele încep la ora 9:00, iar accesul candidaților în săli, cu respectarea măsurilor de siguranță epidemiologică în vigoare, este permis până la ora 8:30.

Timpul alocat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru.

Mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete, manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloace electronice de calcul, de stocare a informației sau de comunicare (telefoane, tablete, căști, smartwatch etc). Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de către alți candidați. Drept consecință, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului național de Bacalaureat.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 5 iulie 2021 (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în centrul de examen, în intervalul orar 12:00–18:00 sau pot fi transmise prin mijloace electronice, pe adresele afișate la avizierul centrului de examen. Împreună cu contestația, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie 2021.

Adauga comentariu