Avocații Căpriță și Badiu: Certificatele de situație de urgență în contextul COVID-19

Avocații George Badiu și Sergiu Căpriță au publicat câteva precizări pe tema certificatelor de situație de urgență, în contextul situației cu coronavirus. Cei doi explică termenii oficiali și arată cum pot operatorii economici să obțină un astfel de certificat:


„Astăzi, 16.03.2020, președintele României, prin decret, a instituit starea de urgență, pe o perioadă de 30 de zile. Măsurile stabilite au aplicabilitate în domeniul ordinii publice, economie, sănătate, domeniul muncii și protecției sociale, justiție, precum și afaceri externe.
Ne-a atras atenția prevederea din Cap II, art. 12 din decretul de instituire a stării de urgență: „ Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență în baza în documentelor justificative ”.

❓Ce este un certificat de situație de urgență?

Certificatul de situație de urgență este un document emis de Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri care constată în mod oficial că activitatea operatorului economic solicitant a fost afectată de apariția coronavirusului SARS-CoV-2.
Aceste certificate de situație de urgență sunt menite a ajuta mediul de afaceri în renegocierea contractelor asumate, în renegocierea contractelor de credit, precum și în orice relație a operatorului economic cu instituțiile statului.

📂 Ce documente justificative trebuie să depună operatorul economic pentru obținerea certificatului de situație de urgență?

Operatorul economic care dorește obținerea unui certificat de situație de urgență trebuie să depună toate documentele care atestă faptul că apariția coronavirusului SARS-COv-2 i-a influențat business-ul, spre exemplu: contractul asumat, eventuale notificări ale partenerilor contractuali cu privire la apariția fenomenului COVID-19, registrul încasări-plăți, registru de casă, registru jurnal, balanța de verificare, extrase de cont, declarații fiscale, precum și orice alte documente doveditoare de prejudicu.

⏰ Care este termenul pentru obținerea unui certificat de situație de urgență?

În lipsa unei stipulări exprese prin acte juridice subsecvente prezentului decret, termenul pentru obținerea certificatului de situație de urgență este de 30 de zile, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

✔️ Este certificatul de situație de urgență document probant al impreviziunii contractuale, cazului fortuit, sau forței majore?

Fiind un document care emană de la o autoritate publică a statului român, independentă de părțile raportului juridic, considerăm că aceste certificate de situație de urgență sunt apte a dovedi impreviziunea contractuală, cazul fortuit, sau forța majoră” se arată în precizările făcute de cei doi avocați. 

 

Adauga comentariu