Averile din Urbanism: Nicolae Burnete, fost ministru al Cercetării și Inovării, actual membru al CTATU

Comisia de Urbanism din cadrul Primăriei Cluj-Napoca numără pe puțin 15 angajați, fiind împărțită în două subcomisii, precum Comisia operativă de urbanism și Comisia de estetică urbană. Printre membri îl regăsim și pe profesorul ing. Nicolae Burnete, în cadrul Departamentului Autovehicule rutiere și transporturi al Facultății de Mecanică – Președinte al Senatului Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 

Cea mai recentă declarație de avere a acestuia a fost depusă în urmă cu trei ani, în 2018. 

Spre exemplu, potrivit declarației de avere din 2014, Nicolae Burnete deține două terenuri agricole în zonele Sopor și Becaș, achiziționate în 2005-2005 împreună cu soția, precum și un teren intravilan în Colonia Borhanci, achiziționat în 2013. 

În municipiul Cluj-Napoca deține un apartament de 66 mp, cumpărat în 1990, dar și o casă de locuit, achiziționată în 2009. 

Menționează și un autoturism marca Mazda, an de fabricație 2008, cumpărat. 

În 2014 deținea un singur cont de economii, deschis din 2012, cu un sold la zi de 43.815 lei. 

De asemenea, amintea un credit în valoare de 150.000 lei, contractat în 2013 și scadent în 2024. 

Obținea de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (UTCN), pentru activitatea didactică/managerială/de cercetare un venit anual în valoare de 90.433 lei. 

În calitate de director și membru în comisii MEN, UEFISCDI, ARACIS, doctorat obținea un venit anual în sumă de 40.881 lei. 

Colaborarea cu Universitatea din Oradea îi mai rotunjea veniturile cu suma de 2.292 lei. 

Doi ani mai târziu, potrivit declarației de avere din 2016, în contul de economii înregistra un sold la zi de 49.021 lei, precum și suma de 35.243 lei în contul curent. 

Menționa același credit scadent în 2024, în sumă de 150.000 de lei. 

Venitul salarial obținut de la UTCN a fost în sumă de 148.920 lei, cu aproape 60.000 de lei mai mult decât în 2014.

Colaborarea cu Universitatea din Oradea i-a adus în schimb un venit în valoare de 5.109 lei. 

Calitatea de membru în diverse comisii din învățământ i-au adus un venit de 23.461 lei. 

Potrivit ultimei declarații de avere depuse în 2018, an în care a deținut funcția de Ministru al Cercetării și Inovării, Radu Burnete menționa suma de 26.029 lei în contul de economii deschis în 2012.

În 2017 a mai deschis două conturi de economii cu un sold total la zi de 46.048 lei. În contul curent menționa suma de 5.220 lei. 

Astfel, de la UTCN obținea un venit anual în valoare de 156.570 lei.

De la Universitatea din Oradea obținea un venit de 1.459 lei.

Calitatea de membru în comisii de educație i-au adus un venit în valoare de 10.622 lei. 

Menționa același credit în valoare de 150.000 lei, scadent în 2024.

În 2016 deținea calitatea de administrator al SC Autoproconsult, cu 20% părți sociale/acțiuni.

Potrivit declarației de interese din 2018, Nicolae Burnete deținea calitatea de vicepreședinte al Societății Inginerilor de Automobile din România (SIAR); membru al Societe des Ingenieurs de l Automobile SIA Franța; membru al Society of Automotive Engineers Inc SAE Statele Unite ale Americii; președinte al Asociației Specialiștilor de Autovehicule Rutiere și Transporturi ASART; membru sindicat UTC-N. 

În Guvernul Dăncilă a deținut funcția de ministru al Cercetării și Inovării din 29 ianuarie 2018. Din 4 noiembrie 2019, odată cu învestirea cabinetului Orban, ministerul a fuzionat cu Ministerul Educației Naționale pentru a forma Ministerul Educației și Cercetării. 

În prezent, Nicolae Burnete este membru al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (CTATU) din cadrul Primăriei Cluj-Napoca. 

 

Adauga comentariu