Autoritățile analizează urbanizarea Bulevardului Muncii prin restructurarea zonelor industriale și reorganizarea circulației. Pe „cheltuiala investitorului” vor fi realizate o nouă școală și zone de agrement

Administrația locală analizează Planul Urbanistic Zonal (PUZ) de restructurare urbană pentru zona Bulevardului Muncii numerele 4-6 și frontal vestic al străzii Fabricii. 

SC Noroc COM SRL a solicitat aprobarea în Consiliul local a documentației Planul Urbanistic Zonal (PUZ) de restructurare urbană pentru B-dul Muncii nr 4-6 – str Fabricii (front vestic).

„Decizia a fost luată de masterplan și asta înseamnă că se va studia fiecare zonă în parte în cadrul masterplanului și se va propune în mod organizat să n-amesteci industrie cu locuire, ca unde este industrie să rămână industrie, în anumite zone.

Unde este locuire, pe anumite dimensiuni, să rămână locuire și mai ales să asiguri circulațiile oamenilor. 

Pentru că asta este cea mai importantă provocare: Bulevardul Muncii începe să gâfâie! (…).

Cea mai importantă problemă o văd ciruclația. Circulațiile sînt cheia – ele aduc calitatea vieții. Dacă nu ai circulație, n-ai ieșire și se transformă-n altceva, acolo coboară calitatea vieții”, declara, în mai 2021, edilul Emil Boc pe marginea dezvoltării coerente a zonei Bulevardului Muncii. 

CITEȘTE ȘI: Masterplanul Muncii: „Bulevardul începe să gâfâie! Circulațiile sînt cheia – ele aduc calitatea vieții”

Teritoriul de reglementat prin PUZ este delimitat după cum urmează

N – str Crărmidarilor și parcele cu fond construit, E – str Fabricii, limită cadastrală a parcelelelor cu front la str Sobarilor în partea de Sud și limita cadastrală a parcelelor pe de pe frontul estic al străzii George Byron în partea de Vest. 

Din punct de vedere a încadrării în PUG, terenul este inclus în zona – Restructurarea zonelor cu caracter industrial – Zonă mixtă.

„În vederea valorificării potențialului de dezvoltare urbană, se propune desființarea fondului construit existent și dezvoltarea unui ansamblu mixt”, se arată în documentația analizată de Primăria Cluj-Napoca. 

De asemenea, pentru restructurarea platformei industriale s-a întocmit un plan director (masterplan) privind zonificarea funcțională și organizarea circulației. 
 
Obiective propuse: 

O zonă mixtă – teritorii urbane cu caracter mixt, structură funcțională echilibrată în urma restructurării zonelor cu caracter industrial.

Suprafața zonei mixte este de 5,53 ha și se divide în două subzone:

Subzonă de instituții publice/servicii interes public/clădiri dedicate situate în afara zonei centrale – școală. 

Subzonă verde – scuaruri/grădini/parcuri cu acces nelimitat. 

Investitorul își asumă realizarea pe cheltuială proprie a următoarelor obiective:

Construcția cu destinația de învățământ cu regim de înălțime de 1-2S+P+2 și parcela care o deșervește de cca 5.800 mp, care vor fi trecute în domeniul public cu titlu gratuit, anterior recepției finale a ultimei construcții din zona mixtă aferentă etapei 1.

Dezmembrarea și cedarea cu titlu gratuit în domeniul public a unei suprafețe de teren de aprox 1886 mp necesară modernizării str Fabricii și B-dului Muncii. 

Amenajarea parcului și locului de joacă cu acces public nelimitat

Amenajarea circulațiilor prin prelungirea și modernizarea str Cărămidarilor și realizarea str A.

Organizarea circulației:

Reconfirgurarea și amenajarea intersecției cu reglementare de sens giratoriu Bdul Muncii – str Fabricii – Cărămidarilor ținând cont de lărgirea bulevardului și prelungirea str Cărămidarilor, inclusiv realizarea unei benzi carosabile pentru virajul la dreapta, de pe Bdul Muncii pe str Cărămidarilor, care să iasă de sub incidența girației. 

Lărgirea Bdului Muncii față de situația existentă și amenajarea bulevardului, între intersecția cu strada din partea N-V și str Fabricii cu încă o bandă carosabilă de 3,5 m, pistă biciclete de 1,5 m lățime. Noul trotuar va avea lățimea de 3 m. 

Lucrările presupun inclusiv refacerea și relocarea aliniamentului stâlpilor de susținere a liniei de tramvai/relocarea rețelelor edilitare subterane din trotuarul existent în trotuarul propus. 

Pe str Fabricii urmează chiar și o relocare a stației de transport în comun din poziția existentă. 

Proiectul vizează restructurarea urbană a ansamblului industrial în vederea valorificării potențialului de dezvoltare urbană, economică și ambientală. 

Investitorul privat este de acord cu obiectivele „de interes public necesare în zonă pentru folosul comunității publice”, precum:

Dezmembrarea unei porțiuni de teren necesară lărgirii tramei stradale B-dului Muncii – str Fabricii la care se adaugă o fâșie de teren necesară modernizării str B-dului Muncii/str Fabricii. 

Realizarea funcțiunii de învățământ școlar prin proiectarea unei scoli primare/gimnaziale. 

Dezmembrarea unei suprafețe de 5801 mp de teren și înscrierea în CF cu destinație de „teren rezervat dotării de învățământ” și edificarea unei construcții cu destinația de Școală cu regim de înaălțime S+P+2.

Transferarea acesteia în patrimoniul Consiliului local Cluj-Napoca, fără plată. 

Crearea unui parc și loc de joacă cu acces public nelimitat, cu suprafața de cca 3359 mp în interiorul ansamblului. 

Crearea de spații de agrement și zone verzi. 

Din totalul locurilor de parcare necesare, min 75% vor fi asigurate la nivelurile subterane ale construcțiilor, restul regăsindu-se la nivelul solului pe platforme special amenajate.

SC Noroc Com SRL – înființată în 2002, cu sediul în Cluj-Napoca, administrată de Anica Capusan, asociați persoane juridice (100%) – Tellus Invest SRL.

Obiectul de activitate al firmei vizează cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii.

În 2020, firma înregistra 1 singur angajat. 

Profit înregistrat în 2020 - 16 120 EUR
Profit înregistrat în 2019 – pierderi de minus -1 047 085 EUR.

Funcțiunea predominantă, conform prevederilor PUZ, vizează realizarea unei structuri funcționale mixte, incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, terțiare. 

Administrația locală își propune să restructureze în timp fostele zone industriale din Cluj-Napoca.

Primăria este pregătită să transforme și zona Bulevardului Muncii într-un spațiu de dezvoltare potrivit calității vieții

Prima etapă după consultarea publică pe această temă vizează elaborarea unui masterplan ce va preface acest spațiu într-o zonă „de calitate urbană”.

CITEȘTE ȘIAutoritățile anunță restructurări masive pentru fostele zone industriale: „Am stabilit cum vom face cu Bulevardul Muncii. Și anume, vom face un masterplan...”

PUZ restructurare urbană Bdul Muncii se află în dezbatere publică până în 4 octombrie 2021. 

 

 

 

Adauga comentariu