Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Cluj, formată din 15 persoane, toacă bani publici pe ședințe, magneți și cărți de colorat

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) este unul din organismele aflate în subordinea instituțiilor publice a căror activitate poate fi pusă oricând sub semnul întrebării. De ce este utilă existența ATOP, la ce îi ajută pe clujeni? Există fapte concrete rezultate în urma activității ATOP? De ce este nevoie de 15 membri pentru niște ședințe, niște informări și tipărirea de fluturași, cărți de colorat, broșuri și medalioane?

Ce a făcut ATOP Cluj anul trecut? Bilanțul activității este prezentat în raportul de activitate pe 2019. Din documentul respectiv aflăm că „numărul şedinţelor care s-au desfăşurat în perioada ianuarie-decembrie 2019 este următorul: plen: - 12 şedinţe; comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii - 12 şedinţe; comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali - 12 şedinţe; comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului – 12 şedinţe”.

În raportul de activitate, mai apar și alte rezultate ale muncii asidue a ATOP. În document scrie negru pe alb că au avut loc informări trimestriale privind nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, a fost realizat Planul Strategic Anual cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali pentru anul 2019 și a mai fost întocmit Raportul anual asupra eficienţei unităţilor de poliţie pe anul 2018.

În rest, cei 15 membri au mai aprobat modificări la componența ATOP, au tipărit materiale informative pentru elevi și alte categorii sociale. Și cam atât!

„O altă problemă importantă cu care se confruntă societatea umană este violența în familie. În acest context, prevenirea violenței în familie este un domeniu prioritar al Poliției Române, fiind totodată o prioritate și la nivelul județului Cluj. Prin intermediul materialelor tipărite s-a urmărit creșterea gradului de siguranță a cetăţenilor la nivelul judeţului Cluj, pregătirea antivictimală şi antidelictuală a cetăţenilor precum și eficientizarea operațiunilor de căutare, salvare și captare de imagini în condiții de iluminare zero”, se arată în raportul ATOP.

Cât despre elevi, aceștia au primit cărți de colorat, fluturași, magneți ș.a.

„În contextul activităţilor desfăşurate, au fost realizate, cu sprijinul ATOP și distribuite diferite tipuri de materiale: fluturași, caiete, cărți de colorat, brosuri, medalioane, magneti, calendare, stegulete, permise de conducere, bratari, afise, evantaie”, mai scrie în raport.

ATOP este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică aprobat prin Hotărârea nr.787/2002 în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică. În exercitarea atribuţiilor sale Autoritatea Teritorială de Ordine Publică emite hotărâri cu caracter de recomandare, fără a avea competenţe în problemele operative ale Poliţiei.

Adauga comentariu