Auditul financiar al Curţii de Conturi la Primăria Cluj-Napoca a constatat 30 de abateri de la legalitate și regularitate

Curtea de Conturi a constatat și anul acesta (al câtelea an consecutiv) nereguli grave la Primăria Cluj-Napoca. Potrivit clujust.ro, în urma auditului financiar efectuat în acest an asupra contului anual de execuție bugetară pe anul 2016, Curtea de Conturi a constatat nu mai puţin de 30 de abateri de la legalitate și regularitate.

În urma auditului efectuat de catre Curtea de Conturi în anul 2017,  a fost întocmit procesul verbal de constatare înregistrat sub nr. 301768/28.06.2017 prin care organul de control a reţinut un număr de 30 de abateri de la legalitate şi regularitate la ordonatorul principal de credite şi un numar de 10 de abateri de la legalitate şi regularitate la unităţile subordonate.

Situaţii calificate de catre organul de control drept abateri de la legalitate si regularitate:

"Neînregistrarea in evidenţa contabilă a obiectivelor de investitii publice finantate din taxa speciala de apa;

Nereflectarea corectă în evidenta contabila a unor active fixe – documentaţii tehnice şi înregistarea acestora pe cheltuieli;

Înregistrarea eronată pe cheltuieli a contravalorii despăgubirilor pentru expropriere teren, achitate în urma unei hotărâri judecătoreşti;
 
Analizarea, clarificarea şi recuperarea sumelor înregistrate în contul 461.02;
 
Verificarea privind realitatea datelor declarate de catre contribuabili – persoane juridice, în vederea stabilirii impozitului pe clădiri;
 
Neindexarea/stabilirea eronata a taxei/redevenţei în cazul unor contracte de concesiune;
 
Neaplicarea tuturor măsurilor de executare silita in vederea încasarii creanţelor cuvenite bugetului local;
 
Acordarea nelegală a unor drepturi salariale (stimulente) angajaţilor din aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile publice subordonate;
 
Plata nejustificată a unor drepturi de personal prin stabilirea eronata a salariului in cazul personalului nominalizat in cadrul unor echipe de implementare a proiectelor finantate din fonduri nerambursabile;
 
Efectuarea unor plăţi sub forma de transferuri pentru investitii către CTP SA ( troleibuze articulate noi);
 
Atribuirea şi încheierea de contracte subsecvente pentru lucrările de reparaţii de urgenţă şi întretinere la imobilele din municipiul Cluj-Napoca, aflate în proprietatea Statului Roman;
 
Acordarea nelegală de finantari nerambursabile Asociatiei Cultural-Urbana Cluj-Napoca;
 
Acordarea nelegală de finanţări nerambursabile unor asociatii si fundaţii în condiţiile în carea acestea au desfăşurat şi realizat activităţi care au generat profit;
 
Acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local la mai multe asociaţii şi fundaţii care nu au prezentat documente justificative corespunzatoare;
 
Plata nelegală urmare a nerespectării prevederilor legale privind stabilirea rezultatului aplicarii procedurii de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii – Pasaj subteran P-ta Garii;
 
Plata nelegală a unor lucrari neexecutate la obiectivul de investitii ”Consolidarea zonelor supuse alunecarilor de teren pentru str. Donath f.n.”;
 
Plata nelegală a unei amenzi civile stabilite prin hotărâre judecătorească”

Împotriva procesului-verbal mentionat au fosta formulate obiectiuni, fiind contestate un numar de 23 de măsuri la nivelul ordonatorului principal de credite și 6 la nivelul unităţilor subordonate, cu privire la care conducerea Primăriei a apreciat că reţinerile Curţii de Conturi sunt nelegale şi nefondate.
 
Reprezentanții primăriei au precizat că vor ataca pe cale administrativă și în instanță deciziei Curții de Conturi: 
”Din punct de vedere procedural, procedura administrativă în fața Curții de Conturi presupune parcurgerea următoarelor etape: formularea de obiecțiuni, emiterea deciziei de catre Camera de Conturi a județului Cluj, formularea contestatiei impotriva deciziei camerei de Conturi, care va fi solutionata prin incheiere de catre Comisia de solutionare a contestatiei din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei, urmand ca actele de control sa fie atacate în contencios administrativ.”

 

Comentarii

gogu

26.08.2017 16:14

daaaaaa, sigur ca daaaa, atacata decizia in contencios administrativ tot pe banul boului de contribuabil. Tocma' au scos la "licitatie" servicii de avocatura pentru contestarea deciziei Curtii de Conturi. 30.000 de euroi! Si pun pariu ca tot Lapusenii castiga!

Adauga comentariu