Aproape tot profitul Sălii Polivalente merge pe acoperirea pierderilor contabile. Câți bani sunt cheltuiți cu salariile directorului și ale administratorilor

În 2018, Sala Polivalentă a înregistrat pentru prima dată profit la patru ani de la deschidere. Este vorba despre un profit de aproximativ 350.000 lei. Anul trecut, a fost din nou pe profit. De data aceasta suma este mult mai mare: 2,1 milioane lei. Însă, cea mai mare parte din profit este folosit pentru acoperirea pierderilor contabile din anii anteriori. În ceea ce privește salariile, aproximativ o treime din suma totală destinată salariilor, este necesară pentru acoperirea indemnizațiilor directorului și ale administratorilor.

Veniturile totale declarate de Sala Polivalentă pentru anul trecut sunt de aproximativ 5,5 milioane lei. Cheltuielile realizate au fost de 3,3 milioane lei, profitul brut de aproape 2,2 milioane lei, iar profitul net de 2,1 milioane lei.

„Se propune Adunării Generale a Acționarilor a SC Sala Polivalentă SA, ca din profitul net în sumă totală de 2.136.530 lei realizat în exercițiul financiar 2019, să fie repartizată suma de 1.915.444 lei pentru următoarele destinații: rezerve legale – 109.674 lei și acoperirea pierderii contabile – 1.805.770 lei, iar diferența de 221.086 lei să rămână nerepartizată, până la o hotărâre viitoare”, se arată în raportul de venituri și cheltuieli pe 2019.

Potrivit aceluiași document, s-au acordat indemnizații directorului și administratorilor, în cuantumul stabilit prin contractele de mandat ale acestora, în sumă totală de 340.410 lei. Ionuț Rusu ocupă funcția de director, iar Consiliul de Administrație este format din următorii: Petru Călian, Vasile Iulian Bugnar, Răzvan Dorel Colcer, Vasile Macovei, Vasile Daniel Rad, Dorel Ioan Pojar și Daniel Vaman (administrator provizoriu).

Numărul mediu de salariați declarați este 18, iar salariile plătite exercițiului financiar precedent este de 830.685 lei.

În adunarea generală a acționarilor din 2018 s-a stabilit că durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de patru ani și sunt remunerați astfel: o indemnizație fixă brută de lunară de 1.688 lei/lună și o componentă variabilă, anuală, de 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți sau 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.

Acționarii Sălii Polivalente sunt Municipiul Cluj-Napoca (99%) și Regia Autonomă a Domeniului Public (1%).

Adauga comentariu