Anunt implementare contract de furnizare

 

Semnare contracte de furnizare

 

S.C  Zelda Projects SRL , în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „ Diversificarea activitatii la SC Zelda Projects SRL ”, cod SMIS 104510, finanțat prin REGIO - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare nr.1064/07.02.2018 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

SC ZELDA PROJECT SRL anunta semnarea contractului de furnizare echipamente nr.711/17.08.2018 - lot 3 (motostivuitor) cu SC Coremo Servicii SRL. Procedura de achizitie s-a desfasurat conform Ordinului 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Silaghi Dorin-Razvan, Funcție: Administrator/ Reprezentant legal

Tel. 0733.076.991, E-mail: razvan@zeldaprojects.ro 

Adauga comentariu