Alo, DNA? Mai avem nevoie şi de iarbă! RAADPP a plătit peste 30.000 de euro unei firme care nu a participat la licitaţie

Contractele încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a judeţului Cluj ar trebui să intre în atenţia organelor de cercetare penală. Aceasta este concluzia unui raport de audit realizat în toamna anului 2013. Prejudiciul creat doar în cazul a douâ contracte ce vizau  tunsul  vegetaţiei de pe marginea drumurilor judeţene a fost de peste 30.000 de euro.

RAADPP Cluj a încheiat în vara anului 2011 două contracte de prestări servicii care aveau ca obiect îndepărtarea vegetaţiei de pe marginea drumurilor judeţene. Beneficiarul celor doă contracte a fost firma  Bema Prodserv SRL din Câmpia Turzii deţinută de soţii Maria şi Ispas Rusu. Pentru cositul ierbii şi îndepărtarea vegetaţiei RAADPP a contractat firma respectivă în afara acordului cadru la preţuri mult mai mari decât cele stabilite prin acelaşi acord cadru. Mai mult decât atât, potrivit inspectorilor care au realizat auditul,  societateaBema Prodseerv  nici măcar nu a paticipat la licitaţie findu-i acordate, în aceeaşi zi,  prin incredinţare directă, două contracte a căror valoare a fost de 63.000 de lei fără TVA fiecare.

"Contract de lucrări nr. 20/06.06.2011 vizau lucrări de îndepărtare a vegetaţiei în valaore de 63.000 de lei fără TVA   încheiat între RAADPP şi Bema Prodserv din Câmpia Turzii. În aceeaşi lună, prin contractul 116/20.06.2011 se mai încheie un contract cu aceaşi valoare de 63.000 fără TVA. Cele două contacte sunt întocmite cu încălcarea prevederilor OUG nr 34/2006, nu s-a respectat acordul cadru pentru lucrările pe timp de vară pentru anul 2011şi 2012 prin încredinţare directă a celor două contracte unui agent economic care nu a participat la licitaţie", se arată în raportul de audit.

Prejudiciul creat prin semanarea celor două  contracte ce vizau îndepărtarea vegetaţiei de pe marginea drumurilor s-a cuantificat prin faptul că RAADPP a plătit mai mutl decât sumele prevăzute în acordul cadru.

"Nu sunt respectate preţurile unitare din acordul cadru, preţurile din contracte sunt mai mari decât cele stabilite prin contractul cadru pentru toate zonele. Nerespectarea prevederilor OUG nr 34/2006 în sensul că cele două contracte au fost încheiate în aceeaşi zi, cu aceeaşi societate comercială, şi pentru aceeaşi lucrare. În contact nu sunt specificate drumurile judeţene pe care se vor face lucrările de îndepărtare a vegetaţiei. Nu este precizată perioada în care se execută lucrarea, se specifică doar "Executantul se obligă să execute lucrările cod 101.2.4-Asigurarea esteticii rutiere, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract". În contracte nu sunt specificate cantităţile sau suprafeţele pe care se vor executa lucrările. Nu a fost reţinută garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzut în contracte, precum şi angajarea din partea RAADPP la cheltuieli nejustificate  ", au fost neregulile descoperite de auditori.

Auditorii au recomandat anunţarea procurorilor pentru că în urma controlului actele descoperite indicau operaţiuni  de natură penală. Bineînţeles că procurorii nu au fost anunţati pentru că nimeni nu doreşte să se ştie cum sunt cheltuiţi banii publici.

"Recomandari: sesizare ANRMAP cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice prin acordarea unor lucrări unor persoane juridice în afara acordului cadru. Anunţarea organelor abilitate pentru actele şi operaţiunile desfăşurate care întrunesc elemente constitutive ale unor fapte de natură  penală. Calcularea de către entitate a sumelor care au fost achitate în plus ca urmare a neefectuării lucrărilor de asigurare a esteticii rutiere la preţurile care au fost stabilite prin acordul cadru şi recuperarea acestora. Calcularea penalităţilor pentru sumele achitate în plus şi recuperarea acestora. Pentru toate contractele nu există dosarul achiziţiei cu notă justificativă aprobată de conducătorul entităţii, purtând avizul şefului biroului juridic", au fost recomadările auditorilor. 

Comentarii

Galerie

11.01.2017 20:56

Cirdeleeeee! Probleme, mo?

Adauga comentariu