Ai un teren plin de buruieni și neîngrijit în Cluj-Napoca? Primăria te va amenda cu supraimpozitare de 500%

După supraimpozitarea clădirilor degradate, Primăria Cluj-Napoca trece și la supraimpozitarea terenurilor abandonate și neîngrijite. Regulamentul se află în dezbatere publică până în data de 25 noiembrie.

Fac excepție de la majorarea impozitului pentru terenurile neîngrijite proprietarii care dețin autorizație de construire/desființare valabilă, în vederea construirii/desființării și au anunțat începerea lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcții și la autoritatea publică locală.

Hotărârea de majorare a impozitului cu până la 500% pentru imobilul teren neîngrijit va avea caracter individual, va cuprinde elementele de identificare a terenului, cum ar fi: identificarea în regim cadastral, identificare toponimică, nomenclatură stradală, precum și datele de identificare ale contribuabilului.

Nivelul impozitului majorat poate fi de 200%, 300%, 400% sau 500% și se stabilește anual prin hotărâre a Consiliului Local de stabilire a nivelului valorilor impozabile pentru anul următor, în funcție de gradul de neîngrijire al imobilului teren, stabilit prin punctajul acordat prin fișa de evaluare, astfel:

Categoria 1 – Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 30% și 40%

Categoria 2 - Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

Categoria 3 - Supraimpozitare cu 400% pentru punctaj procentual între 61% și 80%

Categoria 4 - Supraimpozitare cu 500% pentru punctaj procentual mai mare de 81%

Dacă proprietarii clădirilor degradate comunică Primăriei faptul că au luat măsuri de remediere a situației, reprezentanţii administrației publice locale au obligația ca în termen de 15 zile să verifice veridicitatea celor comunicate. Dacă se constată remedierea problemelor, atunci se va vota în Consiliul Local anularea majorării impozitului.

În regulament scrie clar ce se înțelege prin teren neîngrijit: stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit, abandonat, insalubru, fără curățenie în curte, împrejmuirile neîntreținute și nereparate.

După identificarea terenului, se va întocmi o fișă de evaluare și o notă de constatare, însoțite de fotografii. Proprietarul va fi somat până la data 31 mai e fiecărui an fiscal în care s-a constatat starea terenului, să efectueze lucrările de întreținere necesare până la data de 30 noiembrie.

Adauga comentariu