Administrație liberală pursânge: Cantina de Ajutor Social a Primăriei, prejudiciată cu aproape 8 milioane de lei

Cantina de Ajutor Social și Pensiune, numită simplu și „Cantina Primăriei” ori într-un sens depreciativ, „Cantina Săracilor”, pare a fi locul ideal pentru câteva deconturi fictive și devalizarea resurselor financiare publice. Semn că, din poala „săracilor” te poți servi oricând, nu trebuie să fii din Teleorman pentru a-ți manifesta slăbiciunea față de fondurile destinate copiilor sau persoanelor nevoiașe. Conform ultimului raport al Curții de Conturi al României, în Cluj-Napoca sunt practicate aceleași metode, doar că sub o umbrelă „liberală”. 

Situații financiare fără note explicative, făcute la repezeală sau la mișto; înregistrări în contabilitate fără documente justificative; registre și proceduri lipsă; inventarierea activelor nu a prea ținut cont de prevederile legale etc. Acestea sunt doar câteva dintre abaterile constatate și cuprinse în Raportul Curții de Conturi pentru anul 2017.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale instituțiilor publice de interes local finanțate integral sau parțial din bugetele locale, care a avut în vizor activitatea financiar-contabilă a Cantinei de Ajutor Social și Pensiune Cluj-Napoca s-a desfășurat în perioada aprilie-mai 2018.

Suma toatală a abaterilor financiar-contabile constatate este de 7.556.000 lei.

Principalele constatări se referă la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare; organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern); calitatea gestiunii economico-financiare.

Astfel, situațiile financiare întocmite la 31.12.2017 nu conțin notele explicative;

Neînregistrarea în contabilitate în conturi în afara bilanțului a bunurilor primite în folosință gratuită conform protocoalelor de predare primire încheiate cu Municipiul Cluj-Napoca;

În anul 2017 au fost efectuate înregistrări în contabilitate privind consumurile de carburanți, fără să existe la bază documente justificative pentru operațiunile efectuate;

Suma estimată a abaterii este în valoare de 2.203.000 lei.

De asemenea, au fost înregistrate nereguli în privința organizării entității auditate, adică a Cantinei Primăriei. Entitatea auditată nu a elaborat o procedură operațională care să cuprindă modul de realizare a veniturilor de la data lansării comenzii și până la încasarea acesteia;

Neconstituirea prin act de decizie internă în cadrul entității a comisiilor de recepție a bunurilor intrate în unitate precum și a gestiunilor și responsabililor acestora;

În privința calității gestiunii economico-financiare, Curtea de Conturi a constatat:

Neefectuarea verificărilor prevăzute de lege pentru operațiunile cu numerar derulate prin casieria entității. Casieria nu funcționează sub formă de ghișeu într-un spațiu adecvat în condițiile unei depline securități;

Organizarea activității entității cu nerespectarea prevederilor legale, în alte scopuri decât cele prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea;

Nu au fost stabiliți indicatori de performanță ai activității auditate în legătură cu resursele utilizate;

În anul 2017 (ianuarie - iunie) au fost efectuate plăți nelegale reprezentând drepturi salariale, acordate necuvenit angajaților Cantinei de Ajutor Social și Pensiune Cluj–Napoca, prin includerea în salariul de bază a unor sume prevăzute de art.14 din Legea nr.285/2010 (stimulente), în condițiile în care angajații entității nu aveau atribuții și nu au contribuit la administrarea creanțelor fiscal – suma abaterii fiind în valoare de 680.000 lei.

Efectuarea de cheltuieli de personal prin acordarea nelegală a premiilor de excelență în limita de 5% din cheltuielile cu salariile de bază personalului entității – 70.000 lei.

Angajarea lichidarea și plata a facturilor pentru servicii suport extins WinMentor Entreprise cu nerespectarea prevederilor din contractul, pentru care s-au calculat dobânzi și penalități – 27.000 lei.

Angajarea lichidarea și plata nelegală a unor cheltuieli pentru revizii aparate frigorifice în condițiile în care prin contractul încheiat nu sunt identificate explicit prin număr de inventar utilajele asupra cărora trebuie efectuate reviziile, în ce anume constă revizia, periodicitatea efectuării acesteia precum și documente care să certifice efectuarea acestora, respectiv un proces verbal de recepție și o fișa a reviziilor efectuate pentru fiecare utilaj în parte. Pentru plata necuvenită au fost calculate dobânzi și penalități – 7.000 lei.

În urma verificărilor efectuate, Curtea de Conturi a României a făcut următoarele recomandări:

Implementarea unui sistem de control intern managerial care să asigure întocmirea situațiilor financiare anuale cu respectarea întocmai a prevederilor legale, în sensul întocmirii acestora cu toate elementele obligatorii;

Întreprinderea demersurilor către organul ierarhic superior, respectiv UATM Cluj-Napoca, în vederea intrării în legalitate în ceea ce privește dreptul de folosință a imobilelor în care își desfășoară activitatea și evidențierea corespunzătoare a acestora în conturile extracontabile.

Întocmirea documentelor justificative privind consumul de combustibil, cu respectarea
prevederilor legale.

Reconstituirea documentelor aferente parcursului autoturismelor din dotare, stabilirea consumului în funcție de km parcurși și consumul normat, corectarea înregistrărilor contabile și dispunerea măsurilor legale pentru recuperarea eventualelor prejudicii, în situația constatării unor neconformități;

Efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu
respectarea prevederilor legale, astfel încât posturile din bilanțul contabil anual să fie corelate cu
datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale,
stabilită pe baza inventarului și completarea registrului inventar cu rezultatele inventarierii;

Organizarea și efectuarea activității de casierie cu respectarea prevederilor legale, prin asigurarea tuturor elementelor de securitate necesare spațiului afectat acestei activități;

CITEȘTE ȘI: Primăria cumpără pâine "labă", de "doo" kile, bătută bine pe vatră. Valoarea investiției este de aproape o jumătate de milion de lei

Salarii în valoare de 15,2 milioane lei, acordate ilegal la Primăria Cluj-Napoca

 

 

Adauga comentariu