Activitatea consilierilor școlari în pandemie: câți elevi și profesori clujeni au avut nevoie de consiliere

Consilierii școlari au avut mult de muncă și în perioada când școala s-a mutat în online. Serviciilor acestora au fost solicitate de elevi, profesori sau părinți care s-au confrutat cu o situație nouă, atipică și au solicitat consiliere în special în managementul emoțiilor.

Ziar de Cluj a solicitat Centrului Județean de Resurse și Asistență Socială o statistică a activității consilierilor școlari, activitatea care în ultimul an a avut loc online. 

Principalele servicii asigurate de către consilierul şcolar sunt  consilierea  individuală şi de grup, oferite copiilor/ elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice, iar cea mai mare parte a activităţilor din acest an şcolar s-a desfăşurat online. 

„Desfăşurarea activităţilor în mediul online a permis creșterea numărului activităţilor de grup desfăşurate cu părinţii, precum şi numărul de părinţi care au participat efectiv la aceste activităţi.  Dacă în situaţia interacţiunii faţă în faţă pentru mulţi părinţi era dificil să se deplaseze la şcoală pentru a participa la aceste tipuri de activităţi, mediul online a facilitat  prezența părinților la lectorate şi webinarii.  Un rol important a revenit  consilierilor şcolari care au planificat aceste activităţi în afara orarului obişnuit, în funcţie de posibilitatea părinţilor de a participa.  Flexibilitatea şi adaptarea programului, a metodelor, a modului de comunicare etc. dovedite de către consilierii şcolari  au fost foarte importante în această perioadă, atât pentru activităţile de grup menţionate,  cât şi pentru cele de consiliere individuală”, au transmis reprezentanții Centrului.

În ceea ce priveşte consilierea individuală, în semestrul I al acestui an şcolar au beneficiat de acest tip de serviciu  2.411 de copii şi elevi. Problematicile pentru care s-a solicitat consiliere au fost, în funcţie de frecvenţa solicitărilor: managementul emoţiilor, managementul învăţării, orientarea şcolară şi profesională, autocunoaşterea, prevenirea violenţei şi educaţia pentru un stil de viaţă echilibrat.

În cazul părinţilor, au solicitat consiliere individuală un număr de 1.439 de persoane. Cea mai frecventă problematică abordată în consilierea cu părinţii a fost managementul emoţiilor copiilor, urmată de managementul învăţării şi aspectele privind cunoaşterea/comunicarea cu copilul, în vederea prevenirii comportamentelor agresive. 

Dintre cadrele didactice, 1.773 de persoane au beneficiat de consiliere/ consultanţă individuală în semestrul I al acestui an şcolar. Ca şi în situaţia elevilor şi a  părinţilor, problematica cu frecvenţa cea mai mare a fost managementul emoţiilor (cu referire la copii/ elevi), secondată de problematica privind  managementul învăţării şi cunoaşterea/ comunicarea cu elevii. 

În ceea ce priveşte consilierea de grup, 21.122 de  copii şi elevii împărţiţi în 1.084 de grupuri au beneficiat de astfel de activităţi în semestrul I. Ţinând cont şi de context, cu frecvenţa cea mai ridicată au fost desfăşurate activităţi pe tematica managementului emoţiilor (la care au participat aproximativ 12.500 de copii şi elevi). Unele dintre activităţi au fost desfăşurate ca parte a unor programe educaţionale mai extinse (cum ar fi programul de orientare şcolară şi profesională pentru clasele a VIII-a, la care au participat peste 4.700 de elevi). 

Activităţi de grup s-au desfăşurat şi cu părinţii, 9.036 de persoane participând la activități din categoria lectorate sau webinarii. Dintre aceştia, cei mai mulţi au participat la activităţi pe tematica orientării şcolare şi profesionale (2.883 de părinţi), urmând apoi managementul emoţiilor (aproape 2.500 de părinţi). 
4.850 de cadre didactice au participat la activităţi de grup în semestrul I şi, în acest caz, tematica cea mai frecventată a fost legată de managementului emoţiilor – modalităţi prin care cadrele didactice pot oferi suport elevilor în vederea creşterii rezilienţei (97 de activităţi pe acestă temă şi aproximativ 1.200 de cadre didactice participante). 

 

Adauga comentariu