Achiziţiile publice la RAADPP: Pentru a fenta legea, Regia a împărţit în trei un contract de refacere a unui pod

Raportul de audit pe tema contractelor de achiziţie publică la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat Cluj a scos la iveală mai multe nereguli. Auditorii au constatat că sub semnătura directorului Mircea Avram pentru o lucrare de refacere a unui pod luat de ape au fost încheiate mai multe contracte cu firme de apartament cu scopul vădit de a diminua valoarea contractelor pentru a nu mai fi necesară organizarea unei licitaţii publice.

Un audit intern desfăşurat la RAADPP a fost efectuat în periaoda septembrie-octombrie 2013 şi a avut ca misiune de a da asigurări conducerii entităţii asupra modului de gestionare a contractelor încheiate în baza programului anual de achiziţii publice precum şi de a formula recomandări în vederea unei bune funcţionări  a activităţii entităţii, în speţă RAADPP. În urma auditului s-a constatat că nu a existat o evidenţă transparentă a contractelor de achiziţie publică în intervalul 2010-2012, iar din acest motiv conducerea RAADPP nu a înregistrat timp de doi ani toate contractele încheiate.

"Pentru perioada 2010-2012 în cadrul RAADPP  nu s-a ţinut o evidenţa strictă a tuturor contractelor de achiziţii publice de produse, servicii de lucrări, nu a existat desemnată o persoană care să ţină evidenţa tuturor contractelor încheiate. Pentru perioada auditată au fost prezentate două registre: Registrul Acord-Cadru contracte subsecvente 1-10 şi Registrul utilităţi la cabinete medicale. Aceste registre conţin numerele contractelor şi conţinutul pe scurt a acestor contracte, fără a fi numerotate, şnuruite şi parafate. În urma analizei conţinutului acestor registre constatăm că nu sunt înregistrate în acestea toate contractele încheiate de regie în perioada auditată. Nu a fost întocmit un program al achiziţiilor publice care să cuprindă toate achiziţiile ce urmează a se desfăşura în anul următor. Nu s-a putut construi şi fundamenta bugetul anual care să se bazeze pe resurse şi necesităţi, ori dacă nu exista un program valoric privind cheltuiala cu achiziţiiel publice nu se poate fundamenta un buget realist", se arată în raportul de audit.  

Recomandările auditorilor au fost stabilirea unor proceduri care să permită o avidenţă a contractelor astfel încât să se poate şti în orice moment numărul,  valoarea şi contractanţii de lucrări.

"Stabilirea unor proceduri de evidenţă a contractelor de achiziţie de bunuri, servicii sau lucrări, pentru a se cunoaşte în orice moment numărul contractelor încheiate, valoarea acestora şi contractanţii de lucrări, în programul anual al achiziţiilor publice se vor înscrie şi achiziţiile directe planificate a se realiza în perioada respectivă de timp, în aşa fel încât să se respecte art. 4 alin  2din HG 925/2006 unde se specifică faptul că programul anual cuprinde "totalitatea contractelor/acordurilor - cadru pe care autoritatea contractuală intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului următor", se arată în raportul de audit.  

Un alt obiectiv vizat de către auditori a fost acela cu privire la executarea şi plata contractelor de achiziţii publice de produse, servicii, respectiv lucrări. Datorită volumului mare de contracte încheiate de către RAADPP în perioada 2010-2012 inspectorii au considerat că nu pot fi auditate toate contractele la un standard superior, motiv pentru care o parte dintre acestea (cele încheiate pentru lucrări aparţinând Biroului Patrimoniu şi o parte dintre cele aparţinând biroului BAED) urmau a fi lăsate pentru a fi verificate în anul următor, adică în 2014.

Cu toate acestea, la contractele încheiate de către RAADPP şi verificate de către inspectorii care au efectuat auditul s-au constatat mai multe nereguli.

Astfel, pentru lucrările de refacere a unui pod de pe Valea Călata, distrus în totalitate de ploi în iunie 2010, CJ Cluj aprobă suma de 1.250.000 lei în vederea executării în regim de urgenţă a reparaţiilor. Contractul încheiat cu firma Contur Desing SRL din Cluj-Napoca, deşi nu poartă viza de CFPP şi cea a consilierului juridic, este semnat de către Mircea Avram, în calitate de director general al RAADPP, şi de către Saveta Mândru, în calitate de director economic. Pentru finalizarea aceleiaşi investiţii au mai fost încheiate contracte cu firmele Omega Grup SRL, Prima Rom SRL,  repectiv True Land SRL.

Printre neregulile constatate în privinţa acestei lucrări enumerăm: lipsa semnăturilor pe  dispoziţiile de şantier a verificatorilor de proiecte atestaţi, contractul de servicii nu avea temă de proiectare, nu a fost prezentată poziţia kilometrică a podului şi a cursului de apă traversat, contractul nu avea anexat studiul geologic, topografic, avize, acorduri, autorizaţii specifice, studiul hidrologic a fost redactat greşit şi fără avizul eliberat de ABA Crişuri. Totodată nu au exista procese verbale de predare primire a lucrărilor de proiectare, devizul general a fost incomplet şi poate cel mai grav nu s-au întocmit documentaţiile tehnice în vederea eliberării autorizaţiei de construire.

Pentru construirea podului rutier peste Valea Călata, avariat de ploi, au fost întocmite 8 contracte de lucrări a căror valoare totală a fost de 1.146.720 lei, la care s-a adăugat şi un act adiţional în valoare de 76.023 lei.

"Cele 8 contracte au fost atribuite unui număr de trei societăţi comerciale deşi art 23 din OUG nr. 34/2006 prevede: "Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o sub evaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicările prevederilor prezentei ordonanţe care instituie obligaţii contractante în raport cu anumite praguri valorice", se arată în raportul de audit.

Cele 8 contracte care poartă semnătura directorului Mircea Avram au fost purecate de către auditori, care au constatat că lucrările de refacere a podului de pe Valea Călata au fost împărţie între firme de apartament astfel încât să nu mai fie nevoie de organizarea unei licitaţii.

"Contract 11/c/08.12.2010 pod călata DJ 108C suprastructură în valoare de 69.203 fără TVA nu este semnat de către consilierul juridic. Situaţia de lucrări fără ataşamente, sitaţia şi contractul pentru o jumătate din structura podului, cealaltă jumătate făcând obiectul contractului nr 12/c/14.12.2010", se regăseşte în raportul de audit.

Cu alte cuvinte, o firmă a executat o jumătate de pod, iar o altă firmă, cealaltă jumătate, după care şi-au strans mâna la unirea celor două structuri ale podului, au împărţit banii şi au plecat acasă. Normal, firesc, era ca o singură firmă să realizeze întraga structură a podului, însă cum valoarea era prea mare, conform legii trebuia organizată o licitaţie, nicidecum o selecţie de oferte. În concluzie, potrivit raportului de audit, sub semnătura directorului Mircea Avram, pentru refacerea podului de pe Valea Călata  au fost achitate sume în plus faţă de lucrările real efectuate şi au fost angajate cheltuieli suplimentare nejustificate, acestea după ce, în prealabil, a fost achitat în avans un procent de 30% din valoarea totala a contractului fără ca lucrările să fie demarate.

Din moment ce în raportul de audit scrie negru pe alb care au fost abaterile la cheltuirea a peste un milion de lei, Ziar de Cluj adresează  întrebarea logică organelor compentente: Cine ste responsabil pentru cheltuirea nejustificată a banului public şi cine plăteşte acest "jaf" din bugetul judeţului?

 

Comentarii

pop

11.01.2017 07:22

De 27 de ani este jaf din banii publici si toti sint bine mersi!In puscarie intra cine fura o gaina sau un salam de foame caci marii jefuitori sint protejati!!

mircea

11.01.2017 08:56

era celebra aceasta poveste, se glumea in sensul ca o firma a pus armatura pe lungimea podului, alta pe latimea podului si o a treia firma a legat armatura,ce nu stia dl avram, fiind calamitate podul putea fi facut de o singura firma fara licitatie

Mihai

11.01.2017 11:45

@Mircea, nu era obligat sa organizeze Licitatie publica deschisa/restransa, dar era obligat sa organizeze Cerere de Oferte Publice, tot pe SEAP. Ce a facut el este atribuire directa (cumparare directa) prin divizarea valorii contractului, ceea ce inseamna ca este o incalcare grava a OUG 34/2006.

istvan

11.01.2017 14:13

Era situatie de urgenta , se putea direct dar omul s-a complicat facand procedura de achizitie. e ok

Vosi

11.01.2017 21:11

Ce miselie! A adus 4 firme de casa si le-a dat cate 2-3 contracte la fiecare. Ce cauta asta in ATOP? Ce face Curtea de Conturi si DNA?

Adauga comentariu