Abateri de sute de mii de lei la Sala Polivalentă, descoperite de Curtea de Conturi. Societatea merge pe minus de la înființare

Verificările făcute de Curtea de Conturi la Sala Polivalentă arată că pe parcursul anului 2016 au avut loc mai multe abateri. Nu au existat prejudicii, însă valoarea abaterilor se ridică la aproape 220.000 lei (183.000 lei – venituri suplimentare și 34.000 lei – abateri financiar-contabile).

Potrivit raportului Curții de Conturi, abaterile descoperite la Sala Polivalentă fac referire la neînregistrarea în contabilitate în perioada analizată în conturi în afara bilanțului a bunurilor ce fac obiectul contractului de concesiune ce vizează administrarea obiectivului Sala Polivalentă și care aparțin patrimoniului public și privat al Municipiului Cluj-Napoca precum şi a valorii redevenţei datorate conform contractului; neînregistrarea în contabilitatea societății a tuturor imobilizărilor necorporale achiziționate și implicit necalcularea și neevidențierea amortizării acestora; nerespectarea prevederilor legale privind prezentarea în bilanţ la 31.12.2016 a disponibilităţilor băneşti în valută,  cu influenţe asupra contului de profit şi pierdere  prin neînregistrarea unor venituri financiare.  Valoarea acestor abateri este de 10.000 lei.

“Nu a fost facturată și implicit încasată contravaloarea tuturor orelor de închiriere sală pentru activități sportive și alte activități, astfel încât nu au fost realizate veniturile societății, în cuantumul și la termenele legale”, se mai arată în document. Valoarea acestor abateri este de 1.000 lei.

Alte abateri fac referire la nerealizarea veniturilor din închirierea spațiilor aflate în administrarea sălii polivalente, pentru organizarea diverselor activități și evenimente,  în cuantumul şi la termenele legale. Valoarea totală a acestor abateri se ridică la 149.000 lei.

De asemenea, nu au fost realizate în cuantumul şi la termenele legale veniturile din chirii conform prevederilor înserate în contractele de închiriere a spațiilor comerciale din incinta imobilului aflat în administrarea societății Sala Polivalentă S.A. Valoarea abaterilor este de 33.000 lei.

Conform documentului citat, abaterile descoperite de Curtea de Conturi fac referire și la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii nu a fost efectuată cu respectarea întocmai a prevederilor legale, astfel încât posturile din bilanțul contabil anual nu au fost corelate cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale, stabilită  pe baza inventarului. A fost calculată, reflectată în decontul trimestrial și virată, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă unor facturi emise către un client denumit „Vânzare bilete-baschet M”. Sala Polivalentă SA Cluj nu a procedat începând cu anul 2016 în situaţia în care a transmis dreptul de folosinţă a bunului concesionat, către alte persoane fizice sau juridice să colecteze taxa pe clădiri de la locatar şi să o verse la bugetul local, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Sala Polivalentă SA a fost înființată ca să gestioneze obiectivul Sala Polivalentă. Societatea a mers pe minus din 2014, de la înființare. În 2016, cifra de afaceri a fost de 1,9 milioane lei, pierderile de aproape 730.000 lei, iar datoriile înregistrate au fost de peste 666.000 lei. Numărul mediu de angajați ai Sălii Polivalente a fost de 26.

În 2015, cifra de afaceri a Sălii Polivalente a fost de 1 milion lei, iar pierderile declarate au fost de aproape 1,7 milioane lei, în timp ce datoriile se ridicau la 568.000 lei. Numărul mediu de angajați a fost de 30.

În anul 2014, cifra de afaceri a fost de 64.800 lei, pierderile s-au ridicat la aproape 277.000 lei, iar datoriile au fost de peste 176.000 lei. În anul înființării, numărul mediu de angajați a fost de 20.

Sala Polivalentă este condusă de Ionuț Rusu toată lumea știe că a fost numit pe criterii politice, așa cum se întâmplă la majoritatea societăților și regiilor aflate în subordinea primăriilor și consiliilor județene din țară. Dovadă a faptului că managementul său este prost sunt datele prezentate mai sus. Mai mult, în primele nouă luni ale acestui an, veniturile au fost de peste 1,6 milioane lei, iar cheltuielile au fost de peste 2,3 milioane lei. Cei mai mulţi bani merg pe taxe şi impozite (645.000 lei), pe curent şi apă (496.000 lei), dar şi pentru plata salariilor personalului (426.000 lei). Alţi bani merg pe cheltuieli cu întreţinere şi reparaţii (22.000 lei), pe materiale consumabile (43.000 lei).

Ca să iasă de pe minus, la sfârșitul anului trecut, Ionuț Rusu a cerut, într-o ședință de Consiliu Local, majorarea tarifelor practicate de Sala Polivalentă. Tarife care au și fost aprobate de consilierii locali.

Citește și:

Sinecura subțire de partid, cu faliment pe bani publici se ține: după Cluj Arena SA și societatea care administrează Polivalenta este în prag de faliment

Adauga comentariu