Abateri de peste 400.000 lei la Hotelul Univers T al Consiliului Județean Cluj

În urma verificărilor Curții de Conturi, la societatea Univers T SA au fost descoperite abateri financiar-contabile în valoare de 404.000 lei. Nu au fost constatate însă prejudicii.

Potrivit raportului Curții de Conturi, la încheierea situațiilor financiare aferente anilor 2015, 2016 și 2017 nu a fost efectuată de către entitatea verificată o analiză a soldurilor reflectate în balanțele de verificare ale anilor respectivi, astfel încât la sfârșitul anului 2017, contul 409.03 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” figurează cu un sold de 192.262.46 lei, deși o parte a lucrărilor aferente acestor sume acordate ca avans au fost executate și recepționate, dar nu au fost înregistrate corect în contul de imobilizări în curs. Valoarea abaterilor în această situație este de 92.000 lei.

O altă abatere menționată în raport face referire la faptul că au fost înregistrate eronat în evidența contabilă elemente patrimoniale, valoarea totală a abaterilor fiind de 15.000 lei.

Conform aceluiași document, societatea Univers T SA Cluj-Napoca nu a respectat, în totalitate, prevederile legale privind evidențierea tichetelor de masă și acordarea tichetelor cadou, abaterile în acest caz fiind tot în valoare de 15.000 lei.

„Entitatea verificată nu a calculat, facturat, înregistrat și încasat, în toate cazurile, penalitățile cuvenite pentru neplata la termenele stabilite prin contracte, a veniturilor din prestări servicii efectuate de UNIVERS T SA ClujNapoca, potrivit prevederilor contractuale”, se mai precizează în raport. Valoarea abaterilor este de 33.000 lei.

Abateri în valoare de 282.000 lei au fost descoperite în cazul casării și valorificării bunurilor propuse pentru a fi scoase din funcțiune cu ocazia operațiunilor de inventariere aferente anilor 2015 - 2017 (mijloace fixe și obiecte de inventar), s-a făcut fără respectarea în totalitate a prevederilor legale.

În urma neregulilor descoperite de inspectorii Curții de Conturi au fost dispuse o serie de măsuri și recomandări: înregistrarea în contabilitate a tichetelor de masă, conform prevederilor legale; întocmirea bugetul de venituri și cheltuieli cu respectarea prevederilor legale privind tichetele cadou acordate angajaților proprii; încasarea sumelor calculate și facturate clienților, reprezentând penalitățile cuvenite pentru neplata la termenele stabilite prin contracte, a veniturilor din prestări servicii efectuate; verificarea și analiza modul în care au fost casate bunurile entității și va lua măsurile care se impun pentru remedierea abaterilor de la legalitate și regularitate constatate de auditorii publici externi; efectuarea unei analize economico-financiare a activității specifice (hoteliere și de alimentație publică, închiriere etc.) excluzând veniturile obținute din contractul de asociere, va stabili cauzele care au condus la înregistrarea pierderilor și va lua măsuri care să conducă la desfășurarea unei activități profitabile în condițiile bunei gestiuni economico-financiare;

De asemenea, Curtea de Conturi a dispus inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu respectarea prevederilor legale, stabilirea diferențelor și înregistrarea acestora în contabilitate și în registrul inventar.

sursa foto: universt.ro

Adauga comentariu